Педагогу

Використання сервісів в умовах карантину

В навчальному закладі з метою підвищення…

Структура методичної роботи

Методична тема, за якою працює педагогічний колектив

«Науково-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах децентралізації й оптимізації сучасної системи професійної освіти та оновлення змісту і технологій навчання».

 Мета: удосконалення методичної компетентності педпрацівників в умовах оптимізованого сучасного закладу професійної освіти, що здійснює інноваційну освітню діяльність на принципах  децентралізації та модернізації навчання.

 Завдання:

  • створення комплексно-методичного забезпечення предметів відповідно до вимог нових робочих навчальних планів і програм, складених на основі стандартів професійної освіти, що грунтуються на компетентнісному підході;
  • впровадження нових і удосконалення діючих ефективних форм, методів, методик та технологій навчання учнів;
  • впровадження інформаційно-комунікаційних та мультимедійних засобів і технологій у освітній процес;
  • створення мотивації і умов для розвитку педагогічної і професійної майстерності педпрацівників, їх загальної та інформаційної культури;
  • здійснення експериментально-пошукової роботи щодо визначення організаційно-педагогічних умов функціонування освітньо-професійного кластеру з формування трудового потенціалу;
  • методичне забезпечення функціонування освітньо-професійного кластеру, створеного на базі Навчально-практичного центру інноваційних швейних технологій;
  • розроблення та видання навчально-методичних доробків (навчальних і методичних посібників, рекомендацій, тестів, конспектів лекцій тощо);
  • організаційно-методичне забезпечення процесу атестації та підвищення кваліфікації педпрацівників.
  • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду

Методичні комісії закладу

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання за професіями швейного профілю

Методична проблема, над якою працює методична комісія:

«Підвищення якості навчально-виробничого процесу за рахунок використання сучасних систем автоматизованого проектування»

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання за професіями адміністрування та обслуговування населення

Методична проблема, над якою працює методична комісія:

«Підвищення ефективності методичного забезпечення сучасного уроку шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій та інтернет ресурсів»

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання за професіями сфери перукарського мистецтва та декоративної косметики

Методична проблема, над якою працює методична комісія:

«Науково-методичне забезпечення діяльності вищого професійного училища в умовах модернізації професійної освіти і навчання»

Методисти та голови методичних комісій

Семеніхіна Ірина Вікторівна

Семеніхіна Ірина Вікторівна

методист, специалист высшей категории
Омельяненко Галина Іванівна

Омельяненко Галина Іванівна

методист, специалист высшей категории
Глущенко Олена Вадимівна

Глущенко Олена Вадимівна

методист, к.п.н.
Рожкова Наталія Сергіївна

Рожкова Наталія Сергіївна

голова методичної комісії, спеціаліст вищої категорії
Іванюха Олена Олександрівна

Іванюха Олена Олександрівна

голова методичної комісії, спеціаліст вищої категорії

Характеристика якісних показників педагогічних кадрів

Cтаном на 01.07.2019

Рік На 01.07.2019
Всього педагогічнихпрацівників 98
Посади викладачів 34
майстрів в/н 39
методистів 3
інші посади 22
Кількість педпрацівників, які мають категорію спеціаліст II кат. 3
спеціаліст I кат. 14
спеціаліст вищої кат. 18
Кількість педпрацівників, які мають пед. звання викладач-методист 4
ст. викладач 5
майстер в/н I кат. 5
майстер в/н II кат. 2
Кількість пед-працівників, які мають наук.ст. кандидат  наук 2
доктор наук