Звіт директора Короткової Ліни Ігорівни про результати роботи закладу освіти за 2016-2021 роки