Засідання педагогічної ради

31 серпня 2021 року відбулося засідання педагогічної ради училища, на якому було заслухано звіт директора Короткової Ліни Ігорівни про результати роботи Запорізького вищого училища моди і стилю за 2020-2021 н.р. та окреслено основні завдання на новий 2021-2022 навчальний рік. У своїй доповіді Ліна Ігорівна відзначила досягнення та здобутки колективу училища, здійснивши ретельний аналіз діяльності закладу освіти за основними напрямами і показниками. Окрема увага була приділена формуванню контингенту здобувачів освіти, зокрема виконанню плану регіонального замовлення у 2021 році. Директором підкреслено, що вся робота у звітному періоді була спрямована на вдосконалення змісту професійної підготовки, формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, розвиток державно-приватного партнерства, здійснення дослідно-інноваційної діяльності, створення сприятливого освітнього середовища.

В обговоренні звіту взяли участь голови методичних комісій з наданням пропозицій щодо підвищення рівня якісних показників, впровадження в освітній процес елементів STEM-освіти, інноваційних форм і методів професійної підготовки.