Хлевна Ганна Олексіївна

Хлевна Ганна Олексіївна

Керівник фізичного виховання

John Doe

John Doe

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 Одним з аспектів виховної роботи в навчальному закладі є стан здоров’я і розвиток фізичної культури учнівського середовища. Навчально-виховний процес з предмета «Фізична культура» в училищі організований у відповідності з нормативно-правовими документами: Закон України «Про освіту»; Закон України «Про професійно-технічну освіту»; Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458); Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419).

Планування навчально-виховного процесу здійснюється викладачем предмета «Фізична культура» навчального закладу відповідно до програми, що розглядається і схвалюється на засіданнях методичної комісії та затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи. Основними документами планування навчально-виховного процесу з фізичної культури є програма, навчальний план, графік навчального процесу, робочий план, план-конспект уроку.

В училищі створені всі необхідні умови для проведення занять з усіх розділів навчальної програми, уроки проводяться по дві години на тиждень для кожної групи учнів.

Предмет «Фізична культура» в училищі викладає спеціаліст з повною вищою освітою, який має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший викладач». У закладі організаційна діяльність спрямована на вдосконалення фізкультурно-масової, навчально-спортивної роботи, зміцнення здоров’я, формування навичок здорового способу життя, професійної діяльності та складається з:

– обов’язкового компоненту (урок або заняття, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня);

– позаурочного компоненту (заняття у спортивних гуртках, самостійні заняттям спортом, участь у фізкультурно – оздоровчих та спортивно-масових заходах). Окрім занять з фізичного виховання проводяться фізкультпаузи, спортивні змагання (згідно з планом роботи закладу).

В училищі діє система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, яка передбачає ряд заходів, які проводяться з метою пропаганди і широкого використання засобів фізичної культури та спорту з підготовки молодого покоління до праці та захисту Батьківщини, подальшого розвитку учнівського спорту ПТНЗ, запобігання антисоціальних проявів серед учнівської молоді.

Фізкультурно-оздоровча робота серед учнів ПТНЗ має на меті створення умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я учнівської молоді.

Спортивна робота в училищі ведеться згідно календаря спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів. Спортивні змагання за планом проводяться протягом навчального року з таких видів спорту: легкої атлетики, волейболу, баскетболу, шашок, настільного тенісу. Збірні команди учнів та працівників училища постійно приймають участь у спартакіадах товариства «Спартак», а також у змаганнях, які проводить Управління з фізичного виховання та спорту. З метою пропаганди здорового способу життя в училищі працює спортивний клуб, до роботи в якому залучається майже 90 % учнів та педагогічних робітників, працюють спортивні секції: фітнес, баскетбол, настільний теніс, волейбол, дзюдо, шашки та шахи. Двічі на рік проводяться Дні здоров’я в парку Перемоги та на о. Хортиця, предметний тиждень фізичної культури та спорту. Проводяться різноманітні змагання спортивного КВК, конкурси стінгазет, туристичні походи до р.Дніпро.

Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» в училищі з учнями обов’язково проводяться відповідні інструктажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури. Про проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах («Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів» та на сторінці предмета «Фізична культура» у журналі теоретичного навчання), а також бесіди про необхідність фізичного загартування, дотримання здорового способу життя. Під час проведення виховних та спортивно-масових заходів з учнями систематично проводяться інструктажі та заходи з попередження травматизму.

За медичними показниками всі учні училища об’єднані у різні групи для занять фізичною культурою (основна, 3 спеціальні групи), які працюють за індивідуальними програмами, розробленими для кожної групи учнів окремо.

Стан фізкультурно-спортивної бази та її устаткування в училищі відповідає вимогам щодо організації та здійсненню культурно-спортивної роботи згідно з Законом України «Про фізичну культуру і спорт» та вимогам навчальної програми підготовки учнів з фізичного виховання. Матеріально – технічне забезпечення фізичного виховання знаходиться в задовільному стані.