Стилю

і

Моди

місто Запоріжжя, вулиця Шкільна, 3

Запорізьке вище професійне училище

+38 066-151-67-59

+38 061-289-55-18

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!

#UAразом

м. Запоріжжя, вул.Шкільна, 3

В 2022-2023 н.р. на денному безкоштовному відділенні розпочнеться навчання за наступними професіями:

 

Для випускників 9 класів (на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти):

 • Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Термін навчання – 3 роки 38 тижнів
 • Перукар (перукар-модельєр). Візажист. Термін навчання – 3 роки 20 тижнів
 • Декоратор вітрин. Адміністратор. Термін навчання – 3 роки 28 тижнів
 • Офісний службовець (бухгалтерія). Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Адміністратор. Термін навчання – 3 роки 36 тижнів
 • Кравець. Декоратор вітрин. Термін навчання – 3 роки 39 тижнів

Для випускників 11 (12) класів (на базі повної загальної середньої освіти):

 • Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністратор. Термін навчання – 2 роки 38 тижнів.
 • Перукар (перукар-модельєр). Візажист. Візажист-стиліст. Термін навчання – 2 роки 34 тижнів.
 • Касир (в банку). Термін навчання – 1 рік.
 • Кравець. Закрійник. Термін навчання – 1 рік 24 тижнів.
 • Адміністратор. Секретар керівника (організації, підприємства, установи).  Термін навчання – 1 рік 18 тижнів.

Вступ до навчального закладу без екзаменів!

Всі здобувачі освіти мають стипендіальне забезпечення!

Для вступу відкрито електронне подання документів

Увага! Для електронного подання документів до навчального закладу треба мати фото (або скріни) (JPG) наступного :

 1. обличчя заявника (абітурієнта)
 2. паспорта заявника (абітурієнта) (з двох боків) + додатка до паспорта про реєстрацію особи
 3. ІПН (ідентифікаційний податковий номер)
 4. паспорта одного з батьків/родичів/опікунів
 5. свідоцтва (або атестату) про здобуття освіти (з двох боків)

Телефон для звернень: +38 066-151-67-59 (Telegram, Viber, Whatsapp)

УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ БЕЗОПЛАТНО ЗДОБУВАТИ ПРОФТЕХОСВІТУ ПОВТОРНО

19 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон, що передбачає внесення змін до діючого ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту», які дозволять наблизити профтехосвіту до реалій війни та сучасного ринку праці. здобувати профтехосвіту без повної загальної середньої освіти, яку можна буде отримати в будь-який інший час за кошти бюджету;

• безоплатно отримати другу робітничу професію через 3 роки після отримання попередньої професії (за наявності страхового стажу не менше 2-х роківта вільних місць у закладі);
• здобути за бюджетні кошти освіту за іншою професією до завершення 3 років або за відсутності підтвердженого страхового стажу, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за отриманою раніше професією, а також для невідкладного забезпечення потреб держави (регіону) у кваліфікованих робітниках;
• зарахування на навчання до закладів професійної освіти (незалежно від місця реєстрації);
• здобуття часткових професійних кваліфікацій із метою підготовки та перепідготовки за короткостроковими програмами під конкретні потреби відбудови країни;
• розподілу державного замовлення не лише на підготовку кваліфікованих робітників, а й на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації (відповідно до сучасних потреб держави).

УВАГА! Пропонуємо АКАДЕМІЧНУ ПІДТРИМКУ здобувачам освіти, які втратили можливість навчатися у своєму  закладі!

Не можливо уявити, у цей складний для країни та людей час, боротьбу та виживання  без підтримки одне одного.

ДНЗ “Запорізьке вище професійне училище моди і стилю” пропонує академічну підтримку здобувачам освіти, які втратили можливість навчатися у своєму  закладі!

Наш навчальний заклад пропонує доєднатися до освітнього процесу

у дистанційній формі за вашою професією, зберігаючи місце навчання, стипендію та соціальні виплати згідно із законодавством!
Після завершення навчання буде видана академічна довідка, у якій зазначаються предмети, інші види навчальної діяльності та результати навчання, на підставі якої ви зможете отримати документ державного зразка про професійну освіту у Вашому ЗП(ПТ)О!

Контактні телефони: 066-151-67-59, 68-935-15-00, 067-947-29-67

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 22.07.2022

Шановні колеги та учасники освітнього процесу!

До вашої уваги тижневий звіт про напрями діяльності училища
та організацію освітнього процесу за період
з 18 по 22 липня 2022 року

Кадрова політика
Кадрова політика в училищі на час воєнного стану регулюються діючими законодавчими та розпорядчими актами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів управління освіти. З 19 липня 2022 року набрав чинності Закон №2352 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022, який змінює умови регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану, вводить нові підстави для звільнення працівників, змінює порядок оплати відпусток тощо.
Адміністрацією училища опрацьовано вимоги нового Закону, внесено відповідні зміни в організацію роботи вцілому та кадрове діловодство зокрема. Кожен має можливість ознайомитися з Законом на офіційному сайті Верховної Ради україни або отримати консультацію у відділі кадрів.
Станом на 22 липня 2022 року чисельність трудового колективу училища зменшилась на 7 осіб (у зв’язку із закінченням строку трудового договору) та складає 136 працівників, з яких:
– 73 педагогічних працівника, які забезпечують освітній процес;
– 56 працівників з числа адміністративного та технічного персоналу;
– 7 працівників, які знаходяться у декретній відпустці.
За звітний тиждень 1 працівник повернувся до міста Запоріжжя. Таким чином, враховуючи кадрові зміни, місцезнаходження працівників училища на сьогодні має наступний вигляд:
– м. Запоріжжя та область – 114 працівників;
– за межами Запорізької області – 8 працівників;
– за межами країни – 14 працівників.

Контингент здобувачів освіти

Станом на 22 липня загальний контингент здобувачів освіти налічує 698 осіб. Чисельність тих, що перебувають:
• в Запоріжжі та Запорізькій області зменшилась на 1 особу і складає 442 осіб (63,3%);
• на території інших областей України залишилась на рівні минулого тижня складає 92 особи (13,2%);
• за межами території України збільшилась на 1 особу і складає 164 особи (23,5%)
Моніторинг місцезнаходження здобувачів освіти звітного тижня засвідчив виїзд здобувачів освіти за кордон.

Організація освітнього процесу
Освітній процес протягом звітного навчального тижня проводився для 586 здобувачів освіти. Чисельність учнів, охоплених дистанційним навчанням, порівняно з минулим тижнем збільшився на 0,5% і складає 92,5% (542 здобувачів освіти).
Для організації освітнього процесу використовувалися:
– освітня платформа G Suite for Education – залучено 84,1% учнівського контингенту (493 здобувача освіти), що більше на 0,3% порівняно з минулим тижнем;
– мобільні месенджери – 8,4% контингенту учнів (49 здобувачів освіти), що більше на 0,2%.
З об’єктивних причин 44 здобувача освіти або 7,5%, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії, не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу.
Аналіз підключення здобувачів освіти до освітньої платформи G Suite for Education за курсами свідчить про збільшення чисельності учнів ІІ курсу:
– І курс – 86,6% (на рівні минулого тижня)
– ІІ курс – 81,5% (більше на 0,9%)
– ІІІ курс – 71,4 (на рівні минулого тижня)
Показники підключення учнів за відділеннями залишились на рівні минулого тижня:
– перукарського мистецтва – 83,4% (менше на 0,3%)
– адміністрування – 89,8 % (на рівні минулого тижня)
– дизайну одягу – 74,5% (менше на 1%)
За результатами моніторингу підключення здобувачів освіти за програмами навчання зафіксовано збільшення чисельності учнів, які навчаються на базі повної середньої освіти:
– на базі 9-ти класів – 87,5% (на рівні минулого тижня)
– на базі 11-ти класів – 78,9% (більше на 1,3%).
Освітній процес в училищі відповідно до наказу №26-од/з від 12.04.2022 було завершено у затверджені графіком навчального процесу термін – 21 липня. Отже, на цьому тижні заняття із загальноосвітньої, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовок проводились до 21 липня 2022 року.
Заняття за всіма видами підготовок були організовані з використанням дистанційних технологій згідно розкладу, укладеного на основі робочих навчальних планів, скоригованого графіка навчального процесу та наказу про закінчення 2021-2022 навчального року. Розклад занять доведено до учасників освітнього процесу через навчальну платформу, сайт училища, групи Viber та Telegram. Педагогічне навантаження за звітний тиждень виконано в обсязі 183 годин.
Моніторинг якості викладання предметів та проведення виробничого навчання педагогічними працівниками засвідчив, що всі працівники надають навчальний матеріал на освітній платформі G Suite for Education. Якісно оформлено навчальний матеріал серед викладачів мають: Кравцова О.С., Іванюха О.О., Бабаєва Н.М., Грубник О.М.; серед майстрів виробничого навчання: Мартова С.В., Гарбузова В.М., Джеланова Н.І., Шабанова О.С.
За звітний тиждень в училищі було проведено наступні освітні та організаційні заходи:
– 18-22 липня – видача свідоцтв про повну загальну середню освіту для випускників 2021-2022 н.р. (отримали близько 40% учнів)
– 21 липня – поетапна атестація в дистанційному режимі в групі 40-40а (30 здобувачів освіти);
– 22 липня – онлайн-нарада з педагогічними працівниками училища щодо результатів закінчення 2021/22 навчального року, попереднього педагогічного навантаження та закріплення навчальних груп, оформлення щорічних основних відпусток та ін.;
– 18-21 липня – перевірні роботи в трьох навчальних групах, результати яких наведено в таблиці:

Підгрупа Середній бал Якість освіти, %
№10 8,5 92
№10а 7,9 86
№25 8,1 100
№25а 8 92
№26 8,3 100
№26а 8,2 100

– 18-21 липня – виробнича практика 4 груп (173 учня) з використанням дистанційних технологій;
– Проведено перевірку відомостей для нарахування стипендії здобувачам освіти за підсумками ІІ семестру 2021-2022 н.р.
– Підготовлено звіт про виконання педагогічного навантаження в 2021-2022 н.р. (12 226 годин предметів, які було заплановано – виконано).

Методична робота
За звітний тиждень методичною службою було підведено підсумки роботи педагогічного колективу за єдиною методичною темою за 2021-2022 навчальний рік. Педагогічні працівники училища (Кравцова О.С., Грубник О.М., Іванюха О.О., Семеніхіна І.В.) разом з представниками Інституту ПТО НАПН України, керівником навчального центру Запорізької торгово-промислової палати Сапроновим В.І. прийняли участь у 2-х засідання робочої груп з розробки професійних стандартів «Манікюрник. Педикюрник» та «Перукар» (прийняли участь.

Організація виховної роботи
З метою розвитку патріотичних ініціатив в учнівської молоді для позаурочних виховних годин були підготовлені методичні матеріали для педпрацівників: виховні години «Служіння людині, громаді, суспільству», (Цикіна А.В.); «Підтримка осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах» (Смола М.Д.); монтаж відеоролика «Місто спить» (Крамаренко О.О.).
Збереження психологічного здоров’я учасників освітнього процесу, їх підтримка залишаються головними завданнями соціально-психологічної служби училища. За звітний період практичним психологом Равінською Ю.О. було надано 2 індивідуальні консультації учням з груп 27 та 28а (особисті питання, проблеми самовизначення). Соціальним педагогом Лещенко А.М. щоденно здійснювався соціально-педагогічний супровід учнів з числа дітей-сиріт (31 здобувач освіти); щоденний моніторинг їх місцезнаходження (7 – Запорізька область, 11 – Запоріжжя, 2 – м. Енергодар, 1– Львівська область, 6 – Польща, 3 – Німеччина, 1 – Румунія); надавались консультації майстрам виробничого навчання щодо пільг та прав учнів.

Вступна кампанія – 2022
Головне, заради чого молодь вступають до закладу освіти – навчання заради набуття знань та компетенцій необхідних для подальшого життя, професійної діяльності, а також особистісного культурного розвитку.
Вступна кампанія 2022 року проводиться з урахуванням із врахуванням вимог законодавства та затверджених обсягів регіонального замовлення.
Станом на 22 липня подано:
– 21 онлайн-заяви на вступ (веб-сайт училища);
– 192 заяви абітурієнтів (Шкільна, 3), з них:
В приймальній комісії вже знаходяться 192 повні пакети документів вступників та 18 онлайн-документів в електронному кабінеті:

На базі 9 кл. На базі 11 кл.
Перукар (перукар- модельєр). Манікюрник 65
Перукар (перукар- модельєр) Візажист 35
Кравець. Декоратор вітрин 9
Офісний службовець. Секретар керівника. Адміністратор 23
Декоратор вітрин. Адміністратор 11
Перукар. Манікюрник. Адміністратор 23
Перукар. Візажист 6
Секретар керівника. Адміністратор 12
Кравець.Закрійник 8
143 49

У виставковому центрі «Козак-Палац» продовжуються консультації представників приймальної комісії, роздаються рекламні листівки щодо вступу до училища та проведення курсового навчання.
На офіційних сторінках училища в соціальних мережах розміщено 3 публікації про вступ до училища, рекламу професій за всіма відділеннями, підвищення кваліфікації тощо.

Волонтерська діяльність
Традиції доброчинності й волонтерства є однією зі складових корпоративної культури училища, їхній розвиток визначений одним із важливих стратегічних завдань поступу нашого закладу. За звітний тиждень:
• працівники гуртожитку забезпечили належні умови тимчасового проживання 14-ти внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення), прийом та розподіл гуманітарної допомоги (продукти харчування)
• працівники відділення перукарського мистецтва надали безкоштовні перукарські послуги переселенцям (Дєєв М.В. разом з групою 10-10а – 46 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та з інвалідністю).
• працівники відділення дизайну одягу відшили 50 одиниць бронежилетів (без пластин) для ЗСУ на замовлення ТОВ «АПРОМТОРГ» (Бєлич Т.О., Михайлова І.А., Волобуєва Т.Ф., Федорченко С.В., Ядловська Л.М., Струкова Л.Ф.).
• Благодійний фонд «Посмішка.ua» надав у подарунок 2 пральні машини та 1 сушильну шафу, які будуть передані у користування переселенцям, які мешкають у гуртожитку училища.

Стан матеріально-технічної бази
Навчальний заклад дбає про зміцнення матеріально-технічної бази. Протягом тижня проведено ряд планових заходів господарського напрямку:
• прибирання прилеглої території (Шкільна, 3; Матросова, 6; Перемоги, 93а);
• генеральне прибирання вивільнених кімнат гуртожитку, прання постільної білизни (Перемоги, 93а);
• ремонт кімнати загального користування в теоретичному корпусі (Матросова, 6).
Навчально-виробничі корпуси в м.Запоріжжя знаходяться в задовільному стані, забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій не виникало, а майно в м.Оріхів зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України:
– пошкоджено всі 143 вікна площею 830 м2 в будівлі навчального корпусу;
– пошкоджено металеві стіни площею 331,2 м² ангару для зберігання техніки;
– вибуховою хвилею знесено металеві ворота на території.

Дякую працівникам трудового колективу за результати
тижневої роботи, всім, хто докладає зусиль для створення
безпечного освітнього середовища, за самовіддану працю та стійкість у цей надзвичайно важкий період
Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 08.07.2022

Шановні учасники освітнього процесу!

Продовжую інформувати вас про організацію освітнього процесу та стан справ в училищі з 04 по 08 липня 2022 року

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 08 липня налічує 143 працівника:
– 80 педагогічних працівника, які забезпечують освітній процес;
– 56 працівників з числа адміністративного та технічного персоналу;
– 7 працівників, які знаходяться у декретній відпустці.
• За звітний тиждень 1 педпрацівник повернувся до України та один виїхав за кордон.
• Місце проживання (перебування) працівників трудового колективу за звітний тиждень виглядає наступним чином:
– за межами області перебувають 10 працівників;
– за кордоном – 19 працівників.

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Станом на 08 липня загальний контингент здобувачів освіти налічує 699 осіб, з них перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області – 446 осіб (63,8%) – менше на 0,3%;
– на території інших областей України – 91 особу (13%) – більше на 0,3%;
– за межами території України – 162 особи (23,2%) – показник без змін.
Порівнюючи показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, за звітний тиждень спостерігається виїзд здобувачів освіти до областей Західної України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених дистанційним начанням учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 0,1% і складає 92,3% (542 здобувачів освіти з 587):
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник на рівні минулого тижня та складає 84% (493 здобувача освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник збільшився на 0,1% і складає 8,3% (49 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 0,1% і складає 7,7% (45 здобувачів освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 86,9% (більше на 0,3%)
– ІІ курс – 81% (меншена 0,5%)
– ІІІ курс – 71,4 (на рівні минулого тижня)
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 83,7% (на рівні минулого тижня)
– адміністрування – 89,8%(на рівні минулого тижня)
– дизайну одягу – 75,5% (меншена 0,1%)
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – 88% (на рівні минулого тижня)
– на базі 11-ти класів – 77,6% (на рівні минулого тижня)

Показники підключення до освітньої платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки порівняно з минулим тижнем залишаються на рівні минулого тижня, спостерігається збільшення підключення учнів І курсу та зменшення – ІІІ курсу.
З усіма здобувачами освіти підтримується постійний зв’язок.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram, офіційний веб-сайт училища.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 312 годин педагогічного навантаження (менше на 69 години порівняно з минулим тижнем) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Подано до Департаменту освіти і науки ЗОДА атестаційні листи педагогічних працівників, які атестувались в 2022 році, у друкованому вигляді.
• Опрацьовано та надано до Департаменту освіти і науки ЗОДА інформацію про кадрове забезпечення та готовність проводити освітній процес за дистанційною та змішаною формами у новому 2022/2023 навчальному році.
• Підготовлено звернення до Департаменту освіти і науки ЗОДА та відповідні комплекти документації щодо замовлення документів про професійну (професійно-технічну) освіту випускників ІІ кварталу 2022 р.
• Замовлено в ЄДЕБО документи про професійну (професійно-технічну) освіту випускників ІІ кварталу 2022 р.
• Отримано документи про повну загальну середню освіту та додатки до них для учнів 4-х закладів П(ПТ)О Запорізької області, в яких неможливо організувати їх видачу; підготовка до заповнення.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням кваліфікаційних пробних робіт в гр. 36-36а (с/б – 8,5 та 7,9; якість – 100% в обох підгрупах) та оформленням пакету навчально-облікової документації для ПА.
• Протягом звітного тижня виробничу практику з використанням дистанційних технологій пройшли 8 груп (282 учнів).
• Проведено контроль заповнення журналів теоретичного навчання викладачами, які перебувають в Запоріжжі.
• Надано роз’яснення педагогічним працівникам щодо закінчення навчального року, вичитки годин та дотримання поурочного планування, заповнення журналів теоретичного навчання.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень встановлено:
– заняття із загальноосвітньої, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання проводились в умовах воєнного стану з використанням дистанційних технологій згідно затвердженого розкладу;
– при створенні навчальних матеріалів педагогічні працівники активно використовують засоби ІКТ, освітні онлайн-платформи, портали та хостинги тощо.
– якісне оформлення навчального матеріалу за звітний тиждень продемонстрували:
– з професійно-теоретичної підготовки: Іванюха О.О., Грубник О.М., Кравцова О.С.;
– з професійно-практичної підготовки: Бабанцева Т.П., Галич Н.А., Герман Т.Л., Гарбузова В.М., Данчевська А.І., Джеланова Н.І., Шабанова О.С.
• Викладач Бережна О.І. пройшла курси з домедичної допомоги.
• Відредаговано методичну розробку «Робочий зошит ЛПР з предмета «Технологія касових операцій» (автор – Хропач Н.Л.).
• За звітний тиждень опубліковано 5 статтей на сторінці Facebook та Instagram (відповідальна – Семеніхіна І.В., редагування текстів – Катруша В.А., публікація – Боднар І.Д.).

Стан виховної роботи:
• Забезпечено щоденний соціально-педагогічний супровід 31 здобувача освіти з числа дітей-сиріт (чисельність залишилась на рівні минулого тижня), з них знаходяться: 7 – Запорізька область, 11 – Запоріжжя, 2 – м. Енергодар, 1– Львівська область, 6 – Польща, 3 – Німеччина, 1 – Румунія).
• За звітний тиждень чисельність здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях без змін (станом на 08 липня територію бойових дій покинули 24 учня).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М. внесено зміни до соціального паспорту щодо здобувачів освіти, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років (Бондаренко А.Ю., гр.№28); підготовлено наказ щодо зміни розміру соціальної стипендії (Білей В.О., гр.20); надано консультування майстрам в/н стосовно змін у перебуванні учнів за межами області.
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 3 психологічні онлайн-консультації в Telegram (3 учня з груп 24а, 28а, 20).
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. опубліковано в Viber-групі училища інформацію про пам’ятні дні звітного тижня, новини МОН України, здійснено консультування вступників у приймальній комісії в навчальному корпусі на Шкільній, 3.
• Лікарем Каткевич Г.В. надано медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам в гуртожитку; на контролі санітарний та епідемічний стан в гуртожитку.
• Вихователем Смолою М.Д. підготовлено матеріали онлайн-виховних годин на теми «День родини» та «Практики стійкості».
• Керівником гуртка Крамаренко О.О. проводиться робота з підбору репертуару на пісню «Місто спить» у виконанні Я.Ізвьосткіна.

Вступна кампанія – 2022:
• Станом на 08 липня зареєстровано:
– 182 онлайн-заяви (веб-сайт училища);
– 146 заяви абітурієнтів (Шкільна, 3), з них:

На базі 9 кл. На базі 11 кл.
Перукар (перукар- модельєр). Манікюрник 49
Перукар (перукар- модельєр) Візажист 34
Кравець. Декоратор вітрин 5
Офісний службовець. Секретар керівника. Адміністратор 13
Декоратор вітрин. Адміністратор 5
Перукар. Манікюрник. Адміністратор 21
Перукар. Візажист 2
Секретар керівника. Адміністратор 11
Кравець.Закрійник 6
106 40

• Подано 56 документів (на базі 9 кл.- 43, на базі 11 кл. – 13).
• Прийнято на курсове навчання 3 слухача за кваліфікаціями:
– закрійник – 1 особа (майстер в/н Волобуєва Т.Ф.);
– перукар – 1 особа (майстер в/н Бабанцева Т.П.);
– манікюрник – 1 особа (майстер в/н Кравцова О.С.).
• Розповсюджено рекламної продукції – 800 листівок.
• Введено в дію електронний кабінет подачі документів на веб-сайті училища.
• Продовжуються консультації та розповсюдження рекламних листівок в ВЦ «Козак-Палац» щодо вступу до училища та проведення курсового навчання.
• В соціальних мережах опубліковано профорієнтаціна пісня «Цей сон» у виконанні Л. Байдак та Я. Ізвьосткіна; 4 поста про вступ до училища, роботу приймальної комісії, особливості онлайн-навчання (Facebook, Instagram).

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 26-ти внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення), прийом та розподіл гуманітарної допомоги (продукти харчування).
Лікар Каткевич Г.В. – медична допомога пораненими військовослужбовцям у лікарнях міста.
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям (Дєєв М.В. разом з гр.10-10а – 20 осіб у в Запорізькому обласному центрі комплексної реабілітаціїдля дітей з інвалідністю; Ткаченко О.П. – 2 особи в будинку для біженців у Німеччині; Іванюха О.О. – 16 осіб у військовому шпиталі).
Працівники фізичного виховання (Краєва С.В., Овчиннік О.М., Щербина А.В.) – допомага в центрі гуманітарної допомоги «Теплі долоні» у прийманні гуманітарних вантажів, сортуванні речей, підготовці партій допомоги для волонтерів, військових, медичних закладів тощо.
Викладач Бережна О.І. – приготування обідів для переселенців у волонтерському центрі.

Стан матеріально-технічної бази:
• Завдані збитки нерухомого майна в м. Оріхів внаслідок збройної агресії російської федерації:
– будівля навчального корпусу (пошкоджено 143 вікна площею 830 м2);
– ангар для зберігання техніки (пошкоджено металеві стіни площею 331,2 м²);
– металеві ворота на території (знесені вибуховою хвилею).
• Навчально-виробничі корпуси в м.Запоріжжя знаходяться в задовільному стані, забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій не виникало.
• За звітний тиждень проведено наступні заходи з благоустрою:
– прибирання прилеглої території (Шкільна, 3; Матросова, 6; Перемоги, 93а);
– полив газонної трави (Матросова, 6);
– генеральне прибирання вивільнених кімнат гуртожитку, прання постільної білизни (Перемоги, 93а);
– реконструкція сходинок в будівлю (Шкільна, 3).
• Підготовлено та надано інформацію щодо стану підготовки закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

Дякую трудовому колективу за якісне виконання своїх професійних обов’язків попри складні виклики сьогодення!
Миру всім нам!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 01.07.2022

Шановні учасники освітнього процесу!

Продовжую інформувати вас про організацію освітнього процесу та стан справ в училищі за період з 27 червня по 01 липня 2022 року

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища зменшився на 1 працівника у зв’язку з закінченням дії строкового трудового договору та станом на 01 липня налічує 143 працівника:
– 80 педагогічних працівника, які забезпечують освітній процес;
– 56 працівників з числа адміністративного та технічного персоналу;
– 7 працівників, які знаходяться у декретній відпустці.
• За звітний тиждень ще 1 педпрацівник повернувся до України.
• Місце проживання (перебування) працівників трудового колективу за звітний тиждень виглядає наступним чином:
– за межами області перебувають 10 працівників;
– за кордоном – 19 працівників.

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень зменшився на 26 осіб у зв’язку з випуском 25 учнів групи №4-4а та достроковим відрахуванням 1 учениці (група №14-14а).
• Станом на 01 липня загальний контингент здобувачів освіти налічує 699 осіб, з них перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області – 448 осіб (64,1%) – більше на 0,2%;
– на території інших областей України – 89 осіб (12,7%) – більше на 0,3%;
– за межами території України – 162 особи (23,2%) – менше на 0,5%.

Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, спостерігається тенденція поступового поверненняв здобувачів освіти до України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• З 01.07.2022 групи ІІІ курсу (№№12-12а, 21-21а, 23-23а, 24-24а) вийшли на канікули. З розрахунку контингенту в 587 здобувачів освіти, для яких продовжується освітній процес, чисельність охоплених дистанційним начанням учнів порівняно з минулим тижнем зменшилася на 1,4% і складає 92,2% (541 здобувач освіти):
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник зменшився на 0,4% та складає 84 % (493 здобувачі освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник зменшився на 1% та складає 8,2% (48 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник збільшився на 1,4% і складає 7,8% (46 здобувачів освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 86,6% (більше на 0,6%)
– ІІ курс – 81,5% (меншена 0,5%)
– ІІІ курс – 71,4 (менше на 14,3%)
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 83,7% (менше на 1,3%)
– адміністрування – 89,8%(на рівні минулого тижня)
– дизайну одягу – 75,6% (на рівні минулого тижня)
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – 88% (більше на 0,5%)
– на базі 11-ти класів – 77,6% (менше на 0,1%)

Показники підключення до освітньої платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки порівняно з минулим тижнем мають спадну динаміку: зменшення підключення учнів ІІІ курсу пов’язане з виходом груп на канікули відповідно до графіку освітнього процесу; показники за відділення – на рівні минулого тижня; з усіма здобувачами освіти підтримується постійний зв’язок.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram, офіційний веб-сайт училища.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 381 година 440 годин педагогічного навантаження (менше на 59 години) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Узгоджено заходи з Департаментом освіти і науки ЗОДА щодо видачі документів про повну загальну середню освіту та додатків до них учням 4-х закладів П(ПТ)О Запорізької області, в яких неможливо організувати їх видачу; підготовка відповідний наказ.
• Опрацьовано та надано до НМЦ ПТО у Запорізькій області показники результативності проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок осіб, які пройшли навчання у 2020-2022 роках за програмами підготовки, підвищення кваліфікації.
• Підготовлено та надано статистичні звіти за формами 6В-7В (профтех) – оперативний звіт про прийом у 2022 році та підготовку закладу освіти до 2022-2023 навчального року.
• Подано пакет документів учня-відмінника на призначення обласної стипендії – учениця групи ПВ.ІІ.15-15а – Набока Анастасія.
• Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2022 №1/7070-22 закладам професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області відновлено доступ до ЄДЕБО, на підставі чого направлено звернення до ДП «Інфоресурс» щодо розблокування облікових записів користувачів училища (адміністратора Чулісової Т.І.).
• Попередньо підготовлено звіт до Департаменту освіти і науки ЗОДА щодо руху контингенту за І півріччя 2022 р.
• Протягом звітного тижня виробничу практику з використанням дистанційних технологій пройшли 9 груп (307 учнів).
• Надано роз’яснення педагогічним працівникам щодо вичитки, функціонування освітнього чат-боту, закінчення навчального року.
• Проведено контроль заповнення журналів теоретичного навчання.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень встановлено:
– заняття із загальноосвітньої, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання проводились в умовах воєнного стану з використанням дистанційних технологій згідно затвердженого розкладу;
– при створенні навчальних матеріалів педагогічні працівники активно використовують засоби ІКТ, освітні онлайн-платформи та портали, хостинги тощо.
– якісне проведення занять в дистанційному синхронному режимі та оформлення навчального матеріалу за звітний тиждень продемонстрували:
– з загальноосвітньої підготовки: Бабаєва Н.М.;
– з професійно-теоретичної підготовки: Іванюха О.О., Грубник О.М., Кравцова О.С.;
– з професійно-практичної підготовки: Джеланова Н.І., Гарбузова В.М., Мартова С.В., Данчевська А.І., Шабанова О.С.
27 червня розпочато тематичний тиждень відділення дизайну одягу, що супроводжуэться циклом статтей профорієнтаційного спрямування.
• 30 червня педпрацівниками училища (9 учасників) на платформі YouTube прийнято участь в онлайн-вебінарі на тему «Використання хмарних сервісів Microsoft Teams для організації освітнього процесу в закладах освіти», організованому компанією Silvery за підтримки Міністерства науки та освіти України, Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», EU4Skills та компанії Microsoft.
• Керівник фізичного виховання Єрошенко А.О. пройшла курси підвищення кваліфікації за фахом «Вчитель фізичного виховання» на базі ЗНУ в обсязі 90 годин.
• Викладач Кравцова О.С. опублікувала статтю «Новому поколінню – нова освіта» на сайті «НаУрок».
• За звітний тиждень опубліковано 5 статтей на сторінці Facebook та Instagram (відповідальна – Семеніхіна І.В., редагування текстів – Катруша В.А., публікація – Боднар І.Д.).

Стан виховної роботи:
• Забезпечено щоденний соціально-педагогічний супровід 31 здобувача освіти з числа дітей-сиріт (чисельність залишилась на рівні минулого тижня), з них знаходяться: 7 – Запорізька область, 11 – Запоріжжя, 2 – м. Енергодар, 1– Львівська область, 6 – Польща, 3 – Німеччина, 1 – Румунія).
• За звітний тиждень чисельність здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях без змін (станом на 01 липня територію бойових дій покинули 23 учня).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М. надано інформацію щодо осіб з числа ветеранів війни АТО/ООС та членів їх сімей (17 учнів); внесено зміни до соціального паспорту щодо здобувачів освіти, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років (1 учень, гр.№28); підготовлено наказ щодо організації гарячого харчування у липні 2022 року.
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 4 психологічні онлайн-консультації в Telegram (4 учня з груп 24а, 23, 11а, 28а); опрацьовано методики щодо психологічної допомоги, технології консультування, терапії під час переживання втрати, рекомендовані ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. опубліковано в Viber-групі училища інформацію про пам’ятні дні звітного тижня, новини МОН України, поезії українських авторів О.Толстопятова, А.Кір’янової, Л.Міллер; здійснено консультування вступників у приймальній комісії в навчальному корпусі на Шкільній, 3.
• Лікарем Каткевич Г.В. надано медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам в гуртожитку; довідки про стан здоров’я здобувачів освіти за потребою; контроль санітарного та епідемічного благополуччя мешканців гуртожитку.
• Вихователем Смолою М.Д. підготовлено 2 виховні години на теми «Усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою» та «Запобігання та протидія сексуаьному насильству, пов’язаному зі збройною агресією рф на триторії України».
• Керівником гуртка Крамаренко О.О. підготовлено відеоролик профорієнтаційної дуетної пісні «Цей сон» у виконанні Л. Байдак та Я. Ізвьосткіна.

Вступна кампанія – 2022:
• Наказом Департаменту освіти і наки ЗОДА від 28.06.2022 №213 затверджено та доведено обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2022 році в обсязі 360 осіб.
• Станом на 01 липня зареєстровано:
– 164 онлайн-заяв (веб-сайт училища);
– 100 заяви абітурієнтів (Шкільна, 3), з них:

На базі 9 кл. На базі 11 кл.
Перукар (перукар- модельєр). Манікюрник 36
Перукар (перукар- модельєр) Візажист 27
Кравець. Декоратор вітрин 5
Офісний службовець. Секретар керівника. Адміністратор 7
Декоратор вітрин. Адміністратор 2
Перукар. Манікюрник. Адміністратор 13
Перукар. Візажист 2
Секретар керівника. Адміністратор 4
Кравець.Закрійник 2
79 21

• Черговими приймальної комісії здійснено телефонні дзвінки на номери поданих онлайн-заяв, в результаті чого 36 вступників подали заяви у паперовому вигляді.
• Щоденно на телефон приймальної комісії надходить до 10 дзвінків з приводу консультування щодо подачі документів.
• Розповсюджено роздаткові рекламні листівки більше 1000 шт.
• Продовжуються консультації та розповсюдження рекламних листівок щодо вступу до навчального закладу в ВЦ «Козак-Палац».
• В соціальних мережах опубліковано 3 поста про запрошення на навчання від представників учнівського самоврядування та профорієнтація професій відділення дизайну одягу (Facebook, Instagram).

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 25-ти внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, медична допомога), прийом та розподіл гуманітарної допомоги (продукти харчування).
Лікар Каткевич Г.В. – медична допомога пораненими військовослужбовцям у лікарнях міста.
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям (Дєєв М.В. – 7 осіб у гуртожитку училища; Іванюха О.О. та Бородіна Л.А. – 19 осіб в профілакторії Метінвесту; Ткаченко О.П. – 2 особи в будинку для біженців у Німеччині)
Працівники відділення дизайну одягу – пошив 10 плитоносок для ЗСУ (Белич Т.О., Михайлова І.А., Волобуєва Т.Ф.).

Стан матеріально-технічної бази:
• Завдані збитки нерухомого майна в м. Оріхів внаслідок збройної агресії російської федерації:
– будівля навчального корпусу (пошкоджено 143 вікна площею 830 м2);
– ангар для зберігання техніки (пошкоджено металеві стіни площею 331,2 м²);
– металеві ворота на території (знесені вибуховою хвилею).
• Навчально-виробничі корпуси в м.Запоріжжя знаходяться в задовільному стані, забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій не виникало.
• За звітний тиждень проведено наступні заходи з благоустрою:
– прибирання прилеглої території (Шкільна, 3; Матросова, 6; Перемоги, 93а);
– полив газонної трави (Матросова, 6);
– генеральне прибирання вивільнених кімнат гуртожитку, прання постільної білизни (Перемоги, 93а);
– реконструкція сходинок в будівлю (Шкільна, 3).
• Підготовлено та надано інформацію про стан укриття учасників освітнього процесу.

Подяка всім працівникам за проведену роботу та надану допомогу,
в єдності – наша сила!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 24.06.2022

Шановні учасники освітнього процесу!

Продовжую інформувати вас про організацію освітнього процесу та стан справ в училищі за звітний тиждень (20-24 червня 2022 р.)

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 24 червня налічує 144 працівника:
– 81 педагогічних працівника забезпечують освітній процес;
– 56 працівників складають адміністративний та технічний персонал;
– 7 працівників знаходяться у декретній відпустці.
• За звітний тиждень 1 педпрацівник повернувся до України та 1 працівник виїхав за кордон.
• Місце проживання (перебування) працівників трудового колективу за звітний тиждень виглядає наступним чином:
– за межами області перебувають 10 працівників;
– за кордоном – 21 працівників.

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти станом на 24 червня налічує 725 учнів, з них перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області – 463 особи (63,9%) – більше на 0,2%;
– на території інших областей України – 90 осіб (12,4%) – на рівні минулого тижня;
– за межами території України – 172 особи (23,7%) – менше на 0,1%.

Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, спостерігається тенденція поступового поверненняв здобувачів освіти до України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем зменшилася на 0,4% і складає 93,6% (679 здобувачів освіти):
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник зменшився на 0,4% та складає 84,4% (612 здобувачів освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник залишився без змін і складає 9,2% (67 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник збільшився на 0,4% і складає 6,4% (46 здобувачів освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 86% (менше на 0,6%)
– ІІ курс – 82% (меншена 0,5%)
– ІІІ курс – 85,7% (на рівні минулого тижня)
– IV курс – 76,0% (на рівні минулого тижня)
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 85% (менше на 0,7%)
– адміністрування – 89,8%( на рівні минулого тижня)
– дизайну одягу – 75,6% (на рівні минулого тижня)
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – 87,5% (на рівні минулого тижня)
– на базі 11-ти класів – 77,7% (менше на 1,3%)

Показники підключення до освітньої платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки порівняно з минулим тижнем мають спадну динаміку: простежується тенденція до незначного зменшення підключення учнів 1-2 курсів й учнів відділення перукарського мистецтва; з усіма здобувачами освіти підтримується постійний зв’язок.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram, офіційний веб-сайт училища.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 440 годин педагогічного навантаження (більше на 5 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Проведено облік вичитаних годин викладачами за 2 семестр 2021-2022 н.р.
• Здійснена перевірка зведених відомостей випускних груп та передача на зберігання.
• 20 червня в Zoom проведено нараду з педагогічними працівниками (Басанська І.В., Андрющенко С.В., Джеланова Н.І., Гарбузова В.М.) щодо проведення ДКА в групі 4-4а.
• 24 червня в Zoom проведено ДКА в групі 4-4а у дистанційному режимі (25 випускників за професією «Кравець. Закрійник»).
• Отримано бланки документів про професійну (професійно-технічну) освіту для випускників ІІІ кварталу 2022 року.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням кваліфікаційних пробних робіт в гр. 4-4а (с/б – 6,7 та 7,3; якість – 67% та 100% відповідно).
• Контроль за формуванням та оформленням пакету навчально-облікової документації для ДКА- 4-4а.
• Протягом звітного тижня виробничу практику з використанням дистанційних технологій пройшли 9 груп (307 учнів).
• Надано роз’яснення педагогічним працівникам щодо вичитки, функціонування освітнього чат-боту, закінчення навчального року.
• Проведена вибіркова перевірка заповнення журналів теоретичного навчання.
• Заповнено онлайн Google-форми щодо рівня навчальних досягнень і якості знань здобувачів освіти за всіма видами підготовок за 2021-2022 н.р.
• Завершено збір заяв викладачів про готовність працювати на неповне педагогічне навантаження в 2022-2023 н.р.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень встановлено:
– заняття із загальноосвітньої, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання проводились в умовах воєнного стану з використанням дистанційних технологій згідно затвердженого розкладу;
– при створенні навчальних матеріалів педагогічні працівники активно використовують засоби ІКТ, освітні онлайн-платформи та портали, хостинги тощо.
– якісне проведення занять в дистанційному синхронному режимі та оформлення навчального матеріалу за звітний тиждень продемонстрували:
– з загальноосвітньої підготовки: Бабаєва Н.М., Бережна О.І.;
– з професійно-теоретичної підготовки: Іванюха О.О., Грубник О.М., Кравцова О.С.;
– з професійно-практичної підготовки: Джеланова Н.І., Гарбузова В.М., Галич Н.А., Ткаченко О.П., Сімушина Е.Г., Данчевська А.І., Шабанова О.С.
• 23 червня проведено онлайн-засідання в Zoom викладачів та майстрів в/н ввідділення перукарського мистецтва та декоративної косметики з питань обговорення підсумків роботи відділення у 2021-2022 н.р., проведення ДКА, планування роботи на наступний навчальний рік.
• 23 червня прийнято участь у Всеукраїнському семінарі «Особливості професійної освіти: сучасні виклики в умовах дії воєнного стану» (4 педпрацівника).
• Методистами училища за звітний тиждень:
– підготовлено інформацію щодо розроблених педпрацівниками електронних засобів навчання за 2 семестр 2021-2022 н.р.;
– опубліковано 6 статтей на сторінці Facebook та Instagram (відповідальна – Семеніхіна І.В., редагування текстів – Катруша В.А., публікація – Боднар І.Д.).

Стан виховної роботи:
• Забезпечено щоденний соціально-педагогічний супровід 31 здобувача освіти з числа дітей-сиріт (чисельність залишилась на рівні минулого тижня), з них знаходяться: 7 – Запорізька область, 11 – Запоріжжя, 2 – м. Енергодар, 1– Львівська область, 6 – Польща, 3 – Німеччина, 1 – Румунія).
• За звітний тиждень чисельність здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях без змін (станом на 24 червня територію бойових дій покинули 23 учня).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М. проведено консультування майстрів в/н стосовно змін у перебуванні учнів за кордоном; підготовлено оперативну інформацію до онлайн-таблиці щодо місцезнаходження дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; внесено зміни до соціального паспорту (групи 20а,11а); підготовлено документацію щодо учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років (2 учня з груп №25 та №28).
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 3 психологічні онлайн-консультації в Telegram (3 учня з груп 11а, 24а, 14).
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. опубліковано в Viber-групі училища інформацію про пам’ятні дні звітного тижня, новини МОН України, поезії українських авторів І. Шляпки, Ю. Дмитренко-Деспоташвiлi, О. Коленченко, А. Алексіної; підготовлено 4 виховні години; здійснено консультування вступників у приймальній комісії в навчальному корпусі на Шкільній, 3.
• Лікарем Каткевич Г.В. надано медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам в гуртожитку.
• Вихователем Смолою М.Д. проведено 2 онлайн-бесіди на тему «Дружба – велика сила» в групах №36-36а, №39-39а.
• Керівником гуртка Крамаренко О.О. підготовлено відеоролик профорієнтаційної дуетної пісні «Цей сон» у виконанні Л. Байдак та Я. Ізвьосткіна.
• В училищі запровадженно проведення загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії рф (щоденно о 9 годині).

Вступна кампанія – 2022:
• Станом на 24 червня зареєстровано:
– 126 онлайн-заяв (веб-сайт училища);
– 74 заяви абітурієнтів (Шкільна, 3), з них:

На базі 9 кл. На базі 11 кл.
Перукар (перукар- модельєр). Манікюрник 25
Перукар (перукар- модельєр) Візажист 22
Кравець. Декоратор вітрин 4
Офісний службовець. Секретар керівника. Адміністратор 6
Декоратор вітрин. Адміністратор 1
Перукар. Манікюрник. Адміністратор 11
Секретар керівника. Адміністратор 3
Кравець.Закрійник 2
58 16

• Підготовлено роздатковий та рекламний матеріал на кольоровому папері.
• Продовжуються консультації та розповсюдження рекламних листівок щодо вступу до навчального закладу в ВЦ «Козак-Палац».
• В соціальних мережах опубліковано 2 поста щодо роботи приймальної комісії та звернення випускниці училища за професією «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник» (Facebook, Instagram).

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 24-ти внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, медична допомога), прийом та розподіл гуманітарної допомоги (продукти харчування).
Підготовлено документи для отримання допомоги біженцям у вигляді побутової техніки від Благодійного фонду «Посмішка»: 2 пральні машини автомат, 1 холодильник, 1 електросушилка.
Лікар Каткевич Г.В. – медична допомога пораненими військовослужбовцям у лікарнях міста.
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям (Дєєв М.В. – 6 осіб у гуртожитку училища; Іванюха О.О. – 8 осіб у військовому шпиталі).
Працівники фізичного виховання (Краєва С.В. та Щербина А.В.) – допомага в центрі гуманітарної допомоги «Теплі долоні» у прийманні гуманітарних вантажів, сортуванні речей для волонтерів, військових, медичних закладів тощо.

Стан матеріально-технічної бази:
• Завдані збитки нерухомого майна в м. Оріхів внаслідок збройної агресії російської федерації:
– будівля навчального корпусу (пошкоджено 143 вікна площею 830 м2);
– ангар для зберігання техніки (пошкоджено металеві стіни площею 331,2 м²);
– металеві ворота на території (знесені вибуховою хвилею).
• Навчально-виробничі корпуси в м.Запоріжжя знаходяться в задовільному стані, забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій не виникало.
• За звітний тиждень проведено наступні заходи з благоустрою:
– прибирання прилеглої території (Шкільна, 3; Матросова, 6; Перемоги, 93а);
– полив газонної трави (Матросова, 6);
– генеральне прибирання вивільнених кімнат гуртожитку, прання постільної білизни (Перемоги, 93а).
• Проведено моніторинг використання води в навчальних корпусах училища: по вул. Шкільній та вул. Матросова показники збільшилось за рахунок поливу квітів та газонної трави, в гуртожитку – зменшились у зв’язку з виїздом внутрішньо переміщених осіб.
• Підготовлено інформацію щодо підготовки закладів освіти до 2022-2023 навчального року, онлайн-форми заповнено та подано вчасно.

Подяка всім працівникам за ще один тиждень наполегливої праці
в скрутний для нашої країни час!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 10.06.2022

Шановні учасники освітнього процесу!

Продовжую інформувати вас про організацію освітнього процесу та стан справ в училищі за звітний тиждень (06-10 червня 2022 р.)

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 10 червня налічує 144 працівника:
– 82 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 56 працівників складають адміністративний та технічний персонал;
– 6 працівників знаходяться у декретній відпустці.
• За звітний тиждень відбулась зміна місцезнаходження 2 педрацівників, які повернулися із-за кордону до Запоріжжя.
• Місце проживання (перебування) працівників трудового колективу за звітний тиждень має наступний вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 21 працівник.

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти станом на 10 червня налічує 784 учня, з них перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області – збільшилась на 3 особи і складає 489 осіб (62,4%);
– на території інших областей України – зменшилась на 1 особу і складає 107 осіб (13,6%);
– за межами території України – зменшилась на 2 особи і складає 188 осіб (24%).
Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, спостерігається позитивна динаміка, пов’язана з поверненням учнів до України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем зменшився на 0,1% і складає 93,9% (736 здобувачів освіти):
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник залишився без змін та складає 83,7% (656 здобувачів освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник зменшився на 0,1% і склав 10,2% (80 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник збільшився на 0,1% і складає 6,1% (48 здобувачів освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 86,6 (менше на 0,3%)
– ІІ курс – 82,5% (на рівні минулого тижня)
– ІІІ курс – 80,9% (більше на 0,5%)
– IV курс – 76,0% (на рівні минулого тижня)
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 86,2 % (на рівні минулого тижня)
– адміністрування – 83,5 %(на рівні минулого тижня)
– дизайну одягу – 75,6% (на рівні минулого тижня)
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – 87,5% (менше на 0,2%)
– на базі 11-ти класів – 77,1% (більше на 0,4%)

Показники підключення до освітньої платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки порівняно з минулим тижнем мають незначні відхилення, проте зберігають позитивну динаміку: простежується тенденція до збільшення підключення учнів 3 курсу та груп, які навчаються на базі 11-ти класів; з усіма здобувачами освіти підтримується постійний зв’язок.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram, офіційний веб-сайт училища.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 411 годин педагогічного навантаження (менше на 25 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• 09 червня в Classroom на освітній платформі училища проведено ПА в групі 15-15а в дистанційному режимі (29 здобувачів освіти за професією «Перукар (перукар-модельєр). Візажист. Візажист-стиліст»).
• 10 червня в Zoom проведено ДКА в групі АДО.ІІІ.38-38а у дистанційному режимі (30 випускників за професією «Адміністратор. Декоратор вітрин. Офісний службовець (бухгалтерія)»).
• Здійснено контроль за організацією та проведенням:
– кваліфікаційних пробних робіт в гр. 15-15а (с/б – 7,8 та 7,6; якість – 80% та 79% відповідно), гр.38-38а (с/б – 7,6 та 6,77; якість – 100% та 73% відповідно).
• Перевірено навчально-облікову документацію для випуску груп 38-38а та 18-18а.
• Протягом звітного тижня виробничу практику з використанням дистанційних технологій пройшли 12 груп (335 учнів).
• Підготовлено проєкт наказу про закріплення майстра в/н Піддубної Г.С. за ПВ.ІІ.№15а за кваліфікацією «Візажист».
• Оформлено замовлення документів обліку навчальної роботи та ділової документації на 2022-2023 навчальний рік.
• Надано роз’яснення педагогічним працівникам щодо додаткового періоду реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті випускників училища, які виявляють бажання продовжити навчання у вищих навчальних закладах у 2022 році.
• Розпочато збір заяв про готовність працювати на неповне педагогічне навантаження у випадку невиконання плану регіонального замовлення.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень встановлено:
– заняття із загальноосвітньої, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання проводились в умовах воєнного стану з використанням дистанційних технологій згідно затвердженого розкладу;
– при створенні навчальних матеріалів педагогічні працівники активно використовують засоби ІКТ, освітні онлайн-платформи та портали, хостинги тощо.
– якісне проведення занять в дистанційному синхронному режимі та оформлення навчального матеріалу за звітний тиждень продемонстрували:
– з загальноосвітньої підготовки: Бабаєва Н.М., Бережна О.І., Рожкова Н.С.;
– з професійно-теоретичної підготовки: Кравцова О.С., Іванюха О.О.;
– з професійно-практичної підготовки: Джеланова Н.І, Мартова С.В., Єфимович А.О., Гарбузова В.М., Бабанцева Т.П., Риженко Я.В., Шабанова О.С., Данчевська А.І., Ткаченко О.П., Федорченко С.В.
• Протягом тижня педагогічні працівники училища прийняли участь в одному онлайн-заході МОН України та Інституту модернізації змісту освіти, а саме:
– 07 червня – круглий стіл «Військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді в умовах боротьби за Україну» (5 учасників);
• Методистами училища за звітний тиждень:
– підготовлено зразок оформлення електронної інструкційно-технологічної карти для професій «Касир»; додатковий зразок для професій «Адміністратор»;
– проведено роз’ясненням педпрацівникам (7 майстрів в/н) щодо розміщення навчальних матеріалів у розділі «Інструкції» в Google Classroom;
– розповсюджено за допомогою сервісу Google Диск освітньої платформи результати моніторингу ДВН і ДВП за поточний період та зразки оформлення електронних інструкційно-технологічних карт (папка «Методична скринька»).
– опубліковано 4 публікації на сторінці Facebook та Instagram (відповідальна – Семеніхіна І.В., редагування текстів – Катруша В.А., публікація – Боднар І.Д.).

Стан виховної роботи:
• Забезпечено щоденний соціально-педагогічний супровід 34 здобувачів освіти з числа дітей-сиріт (чисельність на рівні минулого тижня), з них знаходяться: 5 – Запорізька область, 13 – Запоріжжя, 3 – м. Енергодар, 1 – Херсонська область, 3 – Західна Україна, 7 – Польща, 1 – Німеччина, 1 – Румунія).
• За звітний тиждень чисельність здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях без змін (станом на 10 червня територію бойових дій покинули 23 учня).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М. надано інформацію щодо учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в гуртожитку; проведено аналіз поданих заяв вступиків (2 сироти); підготовлено проєкти наказів про матеріальне забезпечення у зв’язку з працевлаштуванням (2 сироти); корегування соціального паспорту (випуск 1 учня позбавленого батьківського піклування, гр.38).
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 3 психологічні онлайн-консультації в Telegram (3 учня з груп 10, 14, 15а).
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. опубліковано в Viber групі училища пам’ятні дні поточного тижня, корисні цитати, новини МОН України, поезії українських авторів А.І. Крестьянкіна, О.Сличко, В.Сосюри; підготовлено 5 виховних годин.
• Керівником гуртка Крамаренко О.О. готується запис фонограми дуетної пісні Л. Байдак та Я. Ізвьосткіна; проведено 2 відео-репетиції з учасниками творчих студій.

Вступна кампанія – 2022:
• Станом на 10 червня зареєстровано:
– 94 онлайн-заяви (веб-сайт училища);
– 25 заяв абітурієнтів (Шкільна, 3), з них:

На базі 9 кл. На базі 11 кл.
Перукар (перукар- модельєр). Манікюрник 7
Перукар (перукар- модельєр) Візажист 9
Кравець. Декоратор вітрин 1
Офісний службовець. Секретар керівника. Адміністратор 2
Перукар. Манікюрник. Адміністратор 4
Секретар керівника. Адміністратор 2
19 6

• Майстром в/н Дєєвим М.В. проведено моніторинг поданих заяв на сайті, надано консультації в телефонному режимі щодо навчання (30 осіб), в результаті чого 9 абітурієнтів подали пакет документів.
• Підготовлено місце роботи та роздатковий матеріал консультаційного пункту приймальної комісії училища у виставковому центрі «Козак-Палац».
• Розроблено рекламний лист для розміщення в електротранспорті м. Запоріжжя щодо прийому на навчання у 2022 році.
• Подано оголошення в соціальних мережах про актуальні професії на 2022-2023 навчальний рік (Facebook, Instagram).

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 26-ти внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, медична допомога), прийом та розподіл гуманітарної допомоги (продукти харчування).
На цьому тижні для потреб ВПО гуртожитку училища було подаровано мікрохвильову піч від волонтерів Благодійного фонду «Посмішка».
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям (Дєєв М.В. – 8 осіб у гуртожитку училища; Іванюха О.О. та Бородіна Л.А. – 17 осіб в профілакторії Метінвесту; Герман Т.Л. та Піддубна Г.С. з учнями гр.19-19а – 10 осіб у школі-інтернаті «Оберіг»).
Лікар Каткевич Г.В. надає медичну допомогу пораненими військовослужбовцям в лікарнях міста.

Стан матеріально-технічної бази:
• Завдані збитки нерухомого майна в м. Оріхів внаслідок збройної агресії російської федерації:
– будівля навчального корпусу (пошкоджено 143 вікна площею 830 м2);
– ангар для зберігання техніки (пошкоджено металеві стіни площею 331,2 м²);
– металеві ворота на території (знесені вибуховою хвилею).
• Навчально-виробничі корпуси в м.Запоріжжя знаходяться в задовільному стані, забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій не виникало.
• За звітний тиждень проведено наступні заходи з благоустрою:
– прибирання прилеглої території на всіх корпусах;
– полив газонної трави (Матросова, 6);
– покіс трави (Шкільна, 3 та Матросова, 6)
– миття вікон (Шкільна, 3);
– організоване генеральне прибирання вивільнених кімнат гуртожитку (Перемоги, 93а).
• Розроблено план заходів щодо ремонтних робіт в приміщеннях гуртожитку та корпусах училища на літній період.
• Проведено розрахунок робіт та вартості матеріалів для поновлення вивіски «Мода і стиль» (Шкільна, 3).

Дякую кожному із вас, хто в складних умовах сьогодення залишається вірним своїй країні, своєму навчальному закладу!
Ми продовжуємо підготування до вступної кампанії 2022 року та намагаємося робити усе від нас залежне аби всі охочі мали можливість навчатися у нашому закладі.

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 03.06.2022

Шановні учасники освітнього процесу!

Продовжую інформувати вас про організацію освітнього процесу в училищі за звітний навчальний тиждень (30.05-03.062022 р.)

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 03 червня налічує 144 працівника:
– 82 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 56 працівників складають адміністративний та технічний персонал;
– 6 працівників знаходяться у декретній відпустці.
• За звітний тиждень відбулась зміна місцезнаходження 1 працівника, який перемістився з м. Оріхова до Запоріжжя.
• Місце проживання (перебування) працівників трудового колективу за звітний тиждень залишається без змін має наступний вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 23 працівника.

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Протягом звітного тижня відбувся випуск 32 здобувачів освіти, а саме:
– група ПКВ.ІІІ.17-17 – 30 учнів у зв’язку з завершенням повного курсу навчання;
– група ПМ.ІІ.16-16а – достроковий випуск учениці Волової А.Д. у зв’язку зі зміною місця проживання;
– група АС.І.37-37а – достроковий випуск учениці Ганчевої М.В. у зв’язку зі зміною місця проживання.
• Загальний контингент здобувачів освіти станом на 03 червня налічує 784 учня, з них перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області – збільшилась на 1особу і складає 486 осіб (62%);
– на території інших областей України – збільшилась на 1особу і складає 108 осіб (13,8%);
– за межами території України – зменшилась на 2 особи і складає 190 осіб (24,2%).
Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, зберігається негативна динаміка, пов’язана з виїздом здобувачів освіти за межі України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшився на 0,1% і складає 94,0% (737 здобувачів освіти):
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 1,2% та складає 83,7% (656 здобувачів освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник зменшився на 0,8% і склав 10,3% (81 здобувач освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник залишився без суттєвих змін і складає 6,0% (47 здобувачів освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 86,9 (більше на 0,6%)
– ІІ курс – 82,5% (більше на 0,4%)
– ІІІ курс – 80,4% (більше на 4,4%)
– IVкурс – 76,0% (на рівні минулого тижня)
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 86,2 % (більше на 3,1%)
– адміністрування – 83,5 %(менше на 0,1%)
– дизайну одягу – 75,6% (на рівні минулого тижня)
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – 87,7% (більше на 1,6%)
– на базі 11-ти класів – 76,7% (більше на 1,2%)

Показники підключення до освітньої платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки порівняно з минулим тижнем мають позитивну динаміку: простежується тенденція до збільшення, з усіма здобувачами освіти підтримується постійний зв’язок.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram, офіційний веб-сайт училища.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 436 годин педагогічного навантаження (більше на 50 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• 30 травня в Zoom проведено ДКА в групі 17-17а у дистанційному режимі (30 випускників за професією «Перукар (перукар-модельєр). Касир (на підприємстві, в установі, організації). Візажист. Візажист-стиліст»).
• 01 червня проведено дві онлайн-наради в Zoom з педпрацівниками:
– Басанська І.В., Полегенько Н.С., Гонтар С.В. – щодо організації ДКА групи 18-18а;
– Басанська І.В., Хропач Н.Л., Луціва О.В. – щодо організації ДКА групи 38-38а.
• Розраховано планове педагогічне навантаження по викладачам (субвенція та бюджет).
• Здійснено контроль за організацією та проведенням:
– перевірних робіт в гр. 16-16а (с/б – 7,7 в обох підгрупах; якість – 90% та 92% відповідно), гр.27-27а (с/б – 7,6 та 7,3; якість – 77% та 85% відповідно), гр.28-28а (с/б – 7,6 та 7,3; якість – 77% та 85% відповідно);
– кваліфікаційних пробних робіт в гр. 12-12а (с/б – 8,2 та 8,3; якість – 100% та 86% відповідно), гр.21-21а (с/б – 7,7 та 7; якість – 100% та 64% відповідно), гр.23-23а (с/б – 8,3 та 8,4; якість – 92% та 93% відповідно), гр.24-24а (с/б – 7,7 та 7,4; якість – 100% в обох підгрупах).
• Протягом звітного тижня виробничу практику з використанням дистанційних технологій пройшли 13 груп (285 учнів).
• Підготовлено проєкт наказу про проходження виробничої практики учнів груп 16-16а, 27-27а, 28-28а.
• Здійснено контроль за формуванням та оформленням пакету навчально-облікової документації для ПА в групах 12-12а, 21-21а, 23-23а, 24-24а.
• Оформлено попереднє замовлення документів про повну загальну середню освіту на 2022-2023 навчальний рік.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень встановлено:
– заняття із загальноосвітньої, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання проводились в умовах воєнного стану з використанням дистанційних технологій згідно затвердженого розкладу;
– при створенні навчальних матеріалів педагогічні працівники активно використовують засоби ІКТ, освітні онлайн-платформи та портали, хостинги тощо.
– якісне проведення занять в дистанційному режимі, оформлений належним чином навчальний матеріал за звітний тиждень продемонстрували:
– з загальноосвітньої підготовки: Бережна О.І., Бабаєва Н.М.;
– з професійно-теоретичної підготовки: Кравцова О.С., Іванюха О.О., Вітюк Т.В.;
– з професійно-практичної підготовки: Джеланова Н.І, Бородіна Л.А., Мартова С.В., Єфимович А.О., Гарбузова В.М., Бабанцева Т.П., Шабанова О.С., Данчевська А.І., Ткаченко О.П., Федорченко С.В.
• Протягом тижня педагогічні працівники училища прийняли участь в онлайн-заходах, організованих Інститутом ПТО НАПН України та Інститутом модернізації змісту освіти МОН України, а саме:
– 31 травня – онлайн-тренінг Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України на тему «Розроблення і застосування дистанційних курсів в умовах змішаного навчання» (4 учасника).
– 01 червня – нетворкінг для вчителів фізичної культури «Вчителі, учні і учениці разом на захисті дитинства» в рамках Всеукраїнського проєкту «Перемагаємо разом» (4 учасника);
– 02 червня – Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження сучасних педагогічних технологій в умовах цифровізації економіки та суспільства: регіональний вимір» на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (3 учасника);
– 02 червня – Всеукраїнський семінар-практикум «Нова українська школа: яким має бути урок фізичної культури» (4 учасника);
– 03 червня – освітній марафон практик для вчителів фізичної культури «Викладання варіативного модулю «Чирлідинг» на уроках фізичної культури» (4 учасника).
• Методистами училища за звітний тиждень:
– опрацьовано навчальний матеріал на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Глущенко О.В., термін з 30 травня по 15 червня 2022 року);
– підготовлено зразки оформлення електронних інструкційно-технологічних карт для професій «Адміністратор» і «Секретар керівника»;
– розповсюджено за допомогою сервісу Google Диск освітньої платформи (папка «Методична скринька») результати моніторингу ДВН і ДВП за попередній період та зразки оформлення електронних інструкційно-технологічних карт для професій «Адміністратор» і «Секретар керівника»;
– здійснено оперативне консультування педпрацівників щодо особливостей організації освітнього процесу (в т.ч. ДКА) і підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану;
– опубліковано 6 постів на сторінці Facebook та Instagram (відповідальна – Семеніхіна І.В., редагування текстів – Катруша В.А., публікація – Боднар І.Д.).

Стан виховної роботи:
• Забезпечено щоденний соціально-педагогічний супровід 34 здобувачів освіти з числа дітей-сиріт (чисельність зменшилась на 1 учня у зв’язку з випуском), з них знаходяться: 5 – Запорізька область, 13 – Запоріжжя, 3 – м. Енергодар, 1 – Херсонська область, 3 – Західна Україна, 7 – Польща, 1 – Німеччина, 1 – Румунія).
• За звітний тиждень чисельність здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях без змін (станом на 03 червня територію бойових дій покинули 23 учня).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М. відкореговано соціальний паспорт училища (відрахування 1 сироти з гр.17); надано інформацію щодо випускників закладів П(ПТ)О з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують працевлаштування (10 випускників-сиріт); підготовлено проєкти наказів про матеріальне забезпечення сиріт у зв’язку з працевлаштуванням.
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 4 психологічні онлайн-консультації в Telegram (4 учня з груп 27, 10, 40, 18а).
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. підготовлено 4 виховні години (Найкраща в світі жінка – українка!; Всесвітній день без тютюну; День захисту дітей; Традиції Свята Вознесіння); опубліковано в Viber групі училища пам’ятні дні поточного тижня, корисні цитати, поезії українських авторів Л.Маковей, С.Кримовської, В.Сосюри, М.Кархут, Н.Красоткіної, В.Вовка, М.Микосовського.
• Керівником гуртка Крамаренко О.О. продовжується робота з підбору репертуару з Лізою Байдак та дуетної пісні с Ярославом Ізвьосткіним; проводиться телефонне спілкування та відео-репетиції з учасниками творчих студій та представниками учнівського самоврядування.

Вступна кампанія – 2022:
• За звітний тиждень зареєстровано 12 онлайн-заяви на вступ:
– 10 заяв на базі 9-х класів (6 – Перукар. Візажист, 2 – Перукар. Манікюрник, 1 – Декоратор вітрин. Адміністратор);
– 2 заяви на базі 11-х класів (Адміністратор. Секретар керівника).
• Надано 14 консультацій абітурієнтів та їх батьків (Шкільна, 3).
• Підготовлено приміщення та роздатковий матеріал для приймальної комісії, графік роботи, профорієнтаційні плакати (Шкільна, 3).
• Подано оголошення в соціальних мережах про роботу приймальної комісії (Facebook, Instagram).

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 42-х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, медична допомога), прийом та розподіл гуманітарної допомоги (продукти харчування).
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям (Дєєв М.В. – 13 осіб у гуртожитку училища; Ткаченко О.П. – 4 особи в будинку для біженців у Німеччині).
Працівники відділення дизайну одягу – розробка експериментальної моделі чоловічих брюк для співробітників службового правопорядку (виконавець Бєлич Т.О.).
Лікар Каткевич Г.В. надає медичну допомогу пораненими військовослужбовцям в лікарнях міста.

Стан матеріально-технічної бази:
• Завдані збитки нерухомого майна в м. Оріхів внаслідок збройної агресії російської федерації:
– будівля навчального корпусу (пошкоджено 143 вікна площею 830 м2);
– ангар для зберігання техніки (пошкоджено металеві стіни площею 331,2 м²);
– металеві ворота на території (знесені вибуховою хвилею).
• Навчально-виробничі корпуси в м.Запоріжжя знаходяться в задовільному стані, забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій не виникало.
• За звітний тиждень проведено наступні заходи з благоустрою:
– прибирання прилеглої території (Шкільна, 3; Перемоги, 93а; Матросова, 6);
– покіс та полив газонної трави (Матросова, 6);
– ремонт (шпаклювання, фарбування) стін тамбуру навчального корпусу (Матросова, 6);
– миття вікон, фарбування плінтусів коридору 4-го поверху (Матросова, 6);
– організоване генеральне прибирання вивільнених кімнат гуртожитку (Перемоги, 93а).
• Надано інформацію щодо проживання мешканців у гуртожитках ЗП(ПТ)О Запорізької області (всього проживають 42 особи-ТПО, з них 11 учнів та 2 співробітника нашого закладу).

Шановні колеги, наше життя продовжується, ми рухаємось вперед і виконуємо те, що вміємо найкраще, – надаємо нашій молоді одержати освіту в своїй країні з вірою у майбутнє, перемогу і мир в Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 27.05.2022

Шановні учасники освітнього процесу!

Продовжую інформувати вас про організацію освітнього процесу в училищі за звітний навчальний тиждень (23-27.05.2022 р.)

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 27 травня налічує 144 працівника:
– 82 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 56 працівників складають адміністративний та технічний персонал;
– 6 працівників знаходяться у декретній відпустці.
• За звітний тиждень відбулась зміна місцезнаходження 1 працівника, який перемістився з Оріхівського району до Запоріжжя.
• Місце проживання (перебування) трудового колективу має наступний вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 23 працівника.

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень налічує 816 учнів, з них перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області збільшилась на 1 особу і складає 503 особи (61,6%);
– на території інших областей України – залишилась без змін і складає 108 осіб (13,2%);
– за межами території України – зменшилась на 1 особу і складає 205 осіб (25,1%).
Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, зберігається негативна динаміка, пов’язана з виїздом здобувачів освіти за межі України.
• Перехідний контингент – 702 учня, з них перебувають :
– в Запоріжжі та Запорізькій області – 424 особи;
– на окупованій території – 32 особи;
– на території інших областей України – 85 осіб;
– за межами території України – 161 осіб (35 – проживають у родичів, 64 – наймане житло, 8 – табір для переселенців, 54 – волонтерське житло).
• За результатами опитування 2 учениці (повнолітні) виявили бажання залишитись за кордоном і продовжити там навчання:
– гр.37а – Ганчева Мілада (Болгарія);
– гр.16а – Волова Анастасія (Німеччина).

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшився на 0,3% і складає 93,9% (766 здобувача освіти):
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник зменшився на 0,6% та складає 82,0% (669 здобувачів освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник збільшився на 1,9% і склав 11,9% (97 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 0,3% і складає 6,1% (50 здобувачів освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 86,3 (більше на 0,5%)
– ІІ курс – 82,1% (менше на 0,5%)
– ІІІ курс – 76,0% (менше на 3,0%)
– IVкурс – 76,0% (на рівні минулого тижня)
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 83,1 % (менше на 1,3%)
– адміністрування – 83,6 % (на рівні минулого тижня)
– дизайну одягу – 75,6% (на рівні минулого тижня)
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – 86,1% (менше на 1,2%)
– на базі 11-ти класів – 75,5% (на рівні минулого тижня)

Показники підключення до освітньої платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки на рівні минулого тижня, позитивна динаміка простежується серед здобувачів освіти І курсу, з усіма здобувачами освіти підтримується постійний зв’язок.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram, офіційний веб-сайт училища.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 386 годин педагогічного навантаження (менше на 55 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• 23 та 27 травня проведено дві наради з педпрацівниками (Басанська І.В., Вітюк Т.В., Дєєв М.В., Піддубна Т.В.) щодо організації проведення ДКА групи 17-17а.
• Розраховано планове педагогічне навантаження по викладачам (субвенція).
• Підготовлено пропозиції щодо продовження строкових трудових договорів викладачів та майстрів виробничого навчання на наступний навчальний рік.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням:
– перевірних робіт в групі 36-36а (с/б – 8,5 та 7,9; якість – 100% в обох підгрупах);
– кваліфікаційних пробних робіт в групі 17-17а (с/б – 7,7 та 6,9; якість – 87% та 67% відповідно).
• Протягом звітного тижня виробничу практику з використанням дистанційних технологій пройшли 13 груп (315 учнів).
• Підготовлено проєкт наказу про проходження виробничої практики учнів групи 36-36а, проводиться контроль оформленням щоденників.
• Продовжується заповнення журналів теоретичного навчання відповідно до графіку.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень встановлено:
– заняття із загальноосвітньої, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання проводились в умовах воєнного стану з використанням дистанційних технологій згідно затвердженого розкладу;
– при створенні навчальних матеріалів педагогічні працівники активно використовують засоби ІКТ, освітні онлайн-платформи та портали, хостинги тощо.
– якісне проведення занять в дистанційному режимі, оформлений належним чином навчальний матеріал за звітний тиждень продемонстрували:
– з загальноосвітньої підготовки: Бережна О.І., Луціва Т.В., Бабаєва Н.М., Рожкова Н.С.;
– з професійно-теоретичної підготовки: Кравцова О.С., Іванюха О.О., Вітюк Т.В.;
– з професійно-практичної підготовки: Джеланова Н.І, Галич Н.А., Баклажкова А.І., Боднар І.Д., Єфимович А.О., Гарбузова В.М., Бабанцева Т.П., Шабанова О.С., Данчевська А.І., Ткаченко О.П., Федорченко С.В.;
• 24 травня прийнято участь в у онлайн-семінарі з охорони праці для старших майстрів на тему «Безпека на робочому місці» (Басанська І.В.).
• Методистами училища за звітний тиждень:
– підготовлено документи на курси підвищення кваліфікації на дистанційній платформі КЗ «ЗОІППО» ЗОР за фахом «Керівники, методисти закладів П(ПТ)О, фахової передвищої освіти (з досвідом роботи)» (Глущенко О.В., термін з 30 травня по 15 червня 2022 року);
– проведено онлайн-консультування педпрацівників щодо коректного оформлення навчального матеріалу, розміщення на освітній платформі (Снопкова С.О., Руденко Г.В., Бокша Я.І.);
– опубліковано 5 постів на сторінці Facebook та Instagram (відповідальна – Семеніхіна І.В., редагування текстів – Катруша В.А., публікація – Боднар І.Д.).

Стан виховної роботи:
• Забезпечено щоденний соціально-педагогічний супровід 35 здобувачів освіти з числа дітей-сиріт (чисельність на рівні минулого тижня), з них знаходяться: 5 – Запорізька область, 13 – Запоріжжя, 3 – м. Енергодар, 1 – Херсонська область, 3 – Західна Україна, 8 – Польща, 1 – Німеччина, 1 – Румунія).
• За звітний тиждень чисельність здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях без змін (станом на 27 травня територію бойових дій покинули 23 учня).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М. відкореговано соціальний паспорт училища (зміна місцезнаходження учнів з груп 25, 14, 24, 10, 17, 19); щоденний зв’язок з учнями соціальних категорій.
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 6 психологічних онлайн-консультацій в Telegram (4 учня з груп 17а, 10; 2 учня з групи 27).
• Керівником гуртка Крамаренко О.О. презентовано в соцмережах відео-ролик на пісню Kazka – I am not (близько 900 переглядів на Фейсбук та в Інстаграм); продовжується робота над новими піснями з Лізою Байдак та Ізвьосткіним Ярославом.
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. підготовлено виховний захід до Дня знань на тему «Прагнемо миру! Боже, збережи Україну!»; опубліковано в Viber групі училища пам’ятні дні поточного тижня, патріотичні кліпи «Браття українці» та «Йшла до Бога Україна»; поезії українських авторів С. Комогорцевої, Т.Білєцької, Т.Аколішнової, А.Бійчук, Ю.Забіяки, А.Дементєва, О.Моревої, О.Пустовгар, Н.Паснак (Мельник).

Вступна кампанія – 2022:
• За звітний тиждень зареєстровано 34 онлайн-заяви на вступ; всього заяв станом на 27 травня – 86.
• Опубліковано профорієнтаційні ролики про навчання за професіями швейної галузі (Facebook, Instagram).

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 69-ти внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога, прийом та розподіл гуманітарної допомоги).
На цьому тижні для потреб ВПО гуртожитку училища було подаровано мікрохвильову піч та холодильник від Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста, а також 2 пральні машинки автомат від волонтерів НГО «Свої».
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям (Дєєв М.В. – 10 осіб у гуртожитку училища; Ткаченко О.П. – 2 осіб в будинку для біженців у Німеччині; Іванюха О.О. та Бородіна Л.А. – 20 осіб в профілакторії Метінвесту; Іванюха О.О. – 10 осіб у шпиталі).
Працівники відділення дизайну одягу – пошив каверів для ЗСУ на замовлення ТОВ «Апромторг» (Бєлич Т.О., Єфимович А.О., Михайлова І.А., Волобуєва Т.Ф.).

Стан матеріально-технічної бази:
• Завдані збитки нерухомого майна в м. Оріхів внаслідок збройної агресії російської федерації:
– будівля навчального корпусу (пошкоджено 143 вікна площею 830 м2);
– ангар для зберігання техніки (пошкоджено металеві стіни площею 331,2 м²);
– металеві ворота на території (знесені вибуховою хвилею).
• Навчально-виробничі корпуси в м.Запоріжжя знаходяться в задовільному стані, забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій не виникало.
• За звітний тиждень проведено наступні заходи з благоустрою:
– перевірка санітарного стану та графіку прибирання приміщень загального користування гуртожитку (Перемоги, 93а);
– покіс трави, прибирання прилеглої території (Шкільна, 3; Перемоги, 93а; Матросова, 6);
– полив газонної трави (Матросова, 6).
• Розроблено план заходів щодо підготовки навчально-матеріальної бази училища до нового навчального року.

Важко переоцінити роль освітян упродовж останніх трьох місяців війни.
Попри всі труднощі ми всі гідно тримаємось, забезпечуємо організацію освітнього процесу та сприяємо якісному завершенню навчального року у заплановані терміни.
Подяка кожному відповідальному працівнику нашого колективу!
Життя триває, професійна освіта живе і виконує свою місію!
Слава нашій землі і українським захисникам!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 22.05.2022

Шановні учасники освітнього процесу!

Продовжую інформувати вас про організацію освітнього процесу в училищі за минулий тиждень (16-22.05.2022 р.)

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 22 травня налічує 144 працівника:
– 82 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 56 працівників складають адміністративний та технічний персонал;
– 6 працівників знаходяться у декретній відпустці.
• За звітний тиждень відбулась зміна місцезнаходження педагогічних працівників – 1 майстер виробничого навчання виїхав за кордон. Таким чином, інформація щодо місця проживання (перебування) трудового колективу має наступний вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 23 працівника.

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень налічує 816 учнів.
• Чисельність учнів, які перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області залишилась без змін і складає 502 особи (61,5%);
– на території інших областей України – залишилась без змін і складає 108 осіб (13,2%);
– за межами території України – збільшилась на 1 особу і складає 206 осіб (25,2%).
• Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, зберігається негативна динаміка, пов’язана з виїздом здобувачів освіти за межі України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем зменшилась на 0,5 % і складає 93,6% (764 здобувача освіти):
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 0,8% та складає 82,6% (675 здобувачів освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник зменшився на 1,2% і склав 11 % (89 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник збільшився на 0,6% і складає 6,4% (52 здобувача освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 85,8% (на рівні минулого тижня)
– ІІ курс – 82,6% (на рівні минулого тижня)
– ІІІ курс – 79% (більше на 0,4%)
– IV курс – 76 % (менше на 0,6%)
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 84,4 % (більше на 1,6%)
– адміністрування – 83,6 % (менше на 0,5%)
– дизайну одягу – 75,6 % (більше на 0,8%)
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – показник збільшився на 1,9% і складає 87,3%
– на базі 11-ти класів – показник збільшився на 0,3% і складає 75,5%

Показники підключення до освітньої платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки порівняно з минулим тижнем мають позитивну динаміку, спостерігається збільшення % здобувачів освіти за всіма програмами навчання, а також учнів відділення дизайну одягу.
З усіма здобувачами освіти відновлено зв’язок.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 441 годин педагогічного навантаження (більше на 1 годину) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Розраховано загальне педагогічне навантаження по групам (обласний бюджет та субвенція).
• Здійснена перевірка оформлення пакету навчально-облікової документації для ДКА та замовлення документів про освіту гр. 17-17а.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групі 40-40а (с/б – 8,2 та 7,9; якість – 100% та 87% відповідно).
• Протягом звітного тижня виробничу практику з використанням дистанційних технологій пройшли 12 груп (285 учнів).
• Викладачі фізичного виховання 18 травня прийняли участь в нетворкінгу «Техніки підтримки дітей в освітньому просторі» рамках Всеукраїнського проєкту «Перемагаємо разом».
• На контролі продовжується заповнення журналів теоретичного навчання відповідно до графіку.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень встановлено:
– навчальний матеріал за всіма видами підготовок викладається на освітній платформі відповідно до складеного розкладу, теми уроків відповідають навчальним планам;
– викладачі активно використовують засоби ІКТ при створенні навчальних матеріалів, освітні онлайн-платформи для виконання інтерактивних вправ, безкоштовні хостинги для створення особистих сайтів, освітні портали для навчальної літератури та ін.
з загальноосвітньої підготовки:
– якісний навчальний матеріал мають Бережна О.І., Луціва Т.В., Бабаєва Н.М., Рожкова Н.С.;
з професійно-теоретичної підготовки:
– в синхронному режимі проводять заняття викладачі Кравцова О.С., Іванюха О.О., Вітюк Т.В.;
з професійно-практичної підготовки:
– виробниче навчання в синхронному режимі було проведено в групах: 11-11а, 23-23а, 20-20а, 37-37а, 41-41а;
– якісне проведення виробничого навчання та виробничої практики в дистанційному режимі продемонстрували: Джеланова Н.І, Галич Н,А., Мартова С.В., Баклажкова А.І., Боднар І.Д., Гонтар С.В., Єфимович А.О., Гарбузова В.М.;
• Методистами училища за звітний тиждень:
– 17-20 травня прийнято участь у вебінарах, організованих Інститутом професійної освіти НАПН України у рамках ХVІ Всеукраїнської науково-практичної (звітної) конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»;
– проведено онлайн-консультування педпрацівників щодо якості оформлення навчального матеріалу на сторінках освітньої платформи;
– опубліковано 8 постів на сторінці Facebook та Instagram, 1 – на сайті училища (відповідальна – Семеніхіна І.В., редагування текстів – Катруша В.А., публікація – Боднар І.Д.).

Стан виховної роботи:
• Забезпечено щоденний соціально-педагогічний супровід 35 здобувачів освіти з числа дітей-сиріт (менше на 5 осіб у зв’язку з закінченням навчання), з них знаходяться: 5 – Запорізька область, 13 – Запоріжжя, 3 – м. Енергодар, 1 – Херсонська область, 3 – Західна Україна, 8 – Польща, 1 – Німеччина, 1 – Румунія).
• Проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (станом на 22 травня територію бойових дій покинули 23 учня).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М. внесено зміни до соціального паспорту училища (випуск 5 учнів з числа дітей-сиріт, досягнення повноліття 1 учениці); підтримується зв’язок з учнями соціальних категорій.
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 4 психологічні онлайн-консультації в Telegram (4 здобувача освіти з груп 17а, 41, 27, 12а); в соцмережах опубліковано 1 статтю на тему «Як повернутися до нормального життя, не забуваючи про війну».
• Керівником гуртка Крамаренко О.О. змонтовано та презентовано в соцмережах відео-ролик до Дня вишиванки; підготовлено ролик учениці Байдак Лізи на пісню Kazka – I am not.
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. опубліковано пам’ятні дні поточного тижня; поезії українських авторів Л.Українки, Р.Давидовича, О.Горголь-Ігнатьєвої, Н.Поклад, А.Ютченко, Т.Золотової, Р.Коляди, Л.Костенко, Л.Міллер, Н.Бугай, М.Солтіс-Смирнової.
• Вихователем Смолою М.Д. підготовлено онлайн-бесіди до Міжнародного дня біологічного різноманіття 22 травня на тему «Біорізноманіття – інвестиції в життя людей та їх благополуччя» (знищення прицільними бомбардуваннями одного з найбільших в світі банків генетичних ресурсів рослин в Харкові).
• Опубліковано профорієнтаційні ролики про навчання за професіями Адміністратор, Секретар керівника, Візажист (Боднар І.Д., Баклажкова А.І., Бабаєва Н.М., Вітюк Т.В.).
• Зареєстровано 52 онлайн-заяв на вступ на сайті училищ; надано 2 консультації щодо вступу.

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 86-ти внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога, прийом та розподіл гуманітарної допомоги).
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям (Дєєв М.В. – 8 осіб у гуртожитку училища; Ткаченко О.П. – 5 осіб в будинку для біженців у Німеччині).

Стан матеріально-технічної бази:
• Будівля навчального корпусу, розташована в м. Оріхів, внаслідок постійних обстрілів ворога зазнала руйнувань – пошкоджено всі 143 вікна загальною площею 830 м2 .
• Навчально-виробничі корпуси в Запоріжжі знаходяться в задовільному стані, забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій не виникало.
• За звітний тиждень проведено наступні заходи з благоустрою:
– покіс трави, прибирання прилеглої території (Шкільна, 3; Перемоги, 93а; Матросова, 6);
– посів газонної трави перед фасадом будівлі, проведення водопроводу для поливу газонів (Матросова, 6);
– шпаклювання стін в холі корпусу (Матросова, 6);
– реставрація перемикачів на електроплитах (Перемоги, 93а).
• Розпочато планування заходів щодо підготовки навчально-матеріальної бази училища до нового навчального року.
• Для сторожів навчальних корпусів та чергових гуртожитку проведено позапланові інструктажі щодо дотримання правил режиму роботи училища в умовах воєнного стану.

Дякую всім за проведену роботу протягом тижня!
З відчуттям єдності та стійкості нашого народу, незламності захисників України працюємо й надалі, наближаємо перемогу разом!
Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 15.05.2022

Шановні учасники освітнього процесу!

Продовжую інформувати вас про організацію освітнього процесу в училищі за минулий тиждень (с 09.05.-15.05.2022 р.)

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 15 травня налічує 144 працівника:
– 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал.
• Місце проживання (перебування) трудового колективу має наступний вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 22 працівника.

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень налічує 928 учнів.
• Чисельність учнів, які перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області зменшилась на 2особи і складає 581 особу (62,6%);
– на території інших областей України – зменшилась на 5 осіб і складає 113 осіб (12,2%);
– за межами території України – збільшилась на 7 осіб і складає 233 особи (25,1%).
• Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, про що свідчить тенденція поступового виїзду здобувачів освіти за межі України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшився на 1,1% і складає 94,1% (873 здобувача освіти), з них:
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 2,1% та складає 81,9% (760 здобувачів освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник зменшився на 0,9% і склав12,2% (113 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 1,1% і складає 5,8% (54 здобувача освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 85,8% (більше на 2,4%)
– ІІ курс – 82,6% 80,7 (більше на 1,9%)
– ІІІ курс – 78,6% 75,5 (більше на 2,4%)
– IV курс – 76,6% (на рівні минулого тижня)
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 82,8 % (більше на 2,2%)
– адміністрування – 84,1 % (більше на 0,5%)
– дизайну одягу – 74,8 % (на рівні минулого тижня)
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – показник збільшився на 1% і складає 85,4%
– на базі 11-ти класів – показник збільшився на 4% і складає 75,2%

Показники підключення до освітньої платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки порівняно з минулим тижнем мають позитивну динаміку, спостерігається тенденція до збільшення у % відношенні, проте без змін залишається підключення відділення дизайну одягу та здобувачів освіти IV курсу.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:
• У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок не змінилась, залишається 1 здобувач освіти (0,1%) в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.), який знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
• Навчальним відділом проводяться заходи з пошуку шляхів встановлення зв’язку зі здобувачем освіти.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 440 годин педагогічного навантаження (менше на 17 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Здійснена перевірка зведених відомостей та навчально-облікової документації випускних груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а.
• 10 травня проведено онлайн-нараду в Zoom з майстрами виробничого навчання (8 учасників) з питань захисту випускних груп в дистанційному форматі.
• 11 травня проведено онлайн-нараду в Zoom з педагогічними працівниками (14 учасників), залученими до державної кваліфікаційної атестації в групах 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням кваліфікаційних пробних робіт в групах: 29-29а (с/б – 8,5 та 7,6; якість – 92% та 77% відповідно), 30-30а (с/б – 8,0 та 7,5; якість – 87% та 92% відповідно), 31-31а (с/б – 7,5 та 7,8; якість – 93% та 100% відповідно), 32-32а (с/б – 7,9 та 8,0; якість – 93% в обох підгрупах).
• Проведена державна кваліфікаційна атестація: 12 травня – в групах 29-29а та 31-31а; 13 травня – в групах 30-30а, 32-32а.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 17-17а (с/б – 8,1 та 7,3; якість – 87% та 67% відповідно), 18-18а (с/б – 7,7 та 7,9; якість – 93% та 100% відповідно).
• Протягом звітного тижня виробничу практику з використанням дистанційних технологій пройшли 16 груп (397 учнів).
• Контроль за проходження виробничої практики здійснено в групах 17-17а та 18-18а: майстрами ведеться контроль і облік виконаних робіт учнями відповідно до програми виробничої практики, щоденники оформлено відповідно до вимог, керівники виробничої практики звіти надають вчасно.
• Надано консультації викладачам та майстрам виробничого навчання з питань: вичитки годин; якості проведення уроків; підготовки зведених відомостей випускних груп; здобувачами освіти тощо.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень встановлено:
– навчальний матеріал за всіма видами підготовок викладається на освітній платформі відповідно до складеного розкладу;
– теми уроків відповідають навчальним планам;
– розроблені викладачами завдання супроводжуються поясненнями й відповідними інструкціями щодо їхнього виконання, відео-матеріалами, презентаціями, зображеннями
з загальноосвітньої підготовки:
– якісний навчальний матеріал мають Бережна О.І., Луціва Т.В., Бабаєва Н.М., Рожкова Н.С.;
– синхронний режим проведення уроків зафіксовано у викладача Бережної О.І.;
з професійно-теоретичної підготовки:
– якісний навчальний матеріал мають Кравцова О.С., Іванюха О.О., Бокша Я.В., Хропач Н.Л., Полегенько Н.С., Бондаренко О.А.
– налагоджено проведення онлайн-уроків викладачем Вітюк Т.В.
з професійно-практичної підготовки:
– виробниче навчання в синхронному режимі було проведено в групах: 10-10а, 23-23а, 32-32а, 37-37а, 41-41а;
– якісне проведення виробничого навчання та виробничої практики в дистанційному режимі продемонстрували: Федорченко С.В., Джеланова Н.І, Галич Н.А., Мартова С.В., Баклажкова А.І., Боднар І.Д.;

• Методистами училища за звітний тиждень:
– розроблено пам’ятку щодо оформлення майстрами виробничого навчання основних розділів сервісу Googlе клас освітньої платформи Google Suite for Education;
– проведено онлайн-консультування педпрацівників щодо особливостей щодо оформлення пояснювальної записки у випускних групах перукарського напряму, використання ІКТ при створенні навчального матеріалу, наповнення контенту сторінок освітньої платформи;
– опубліковано по 3 пости на сторінці Facebook та Instagram.

Стан виховної роботи:
• Щоденний соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 6 – Запорізька область, 17 – Запоріжжя, 3 – м.Енергодар, 1 – Херсонська область, 2 – Західна Україна, 9 – Польща, 1 – Німеччина, 1 – Румунія).
• Проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (станом на 13 травня всього 21 учень покинув територію бойових дій).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М. упорядковується соціальний паспорт, готується пакет документів випускників 2022 року із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою отримання матеріального забезпечення.
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 6 онлайн-консультацій (Telegram) з підтримки морального та психологічного стану (5 здобувачів освіти, групи 4а, 17а, 23, 41, 37а).
• Керівником гуртка Крамаренко О.О.: підготовлено відео-ролик на підтримку ЗСУ з Ярославом Ізвьосткіним; з навчальними групами готується відео-ряд до Дня вишиванки; опубліковано авторські вірші.
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. опубліковано поезії українських авторів І.Андрусяка, І.Вікирчак, Т.Аколішнової, В.Міхалевського, А.Генелюк, П.Матюши, В.Аренєва, І.Галишко; звернення Президента України до Дня перемоги над нацизмом; відео «Тому що я – Україна!» (Viber-групи педпрацівників за відділеннями).
• За допомогою сервісу подачі онлайн-заяв на сайті училища за звітний період було отримано 52 заяви абітурієнтів на вступ до училища у 2022 році.

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям: Дєєв М.В. – 10 осіб у гуртожитку училища; Ткаченко О.П. – 4 особи в будинку для біженців у Німеччині; Іванюха О.О. та Бородіна Л.А. – 18 осіб в профілакторії Метінвесту.

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 06.05.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Продовжую інформувати вас про виконання заходів для забезпечення сталості освітнього процесу в училищі, доступу до якісної та безпечної освіти в умовах війни станом на 08.05.2022 року

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 06 травня налічує 144 працівника:
– 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал.
• За звітний тиждень відбулась зміна місцезнаходження педагогічних працівників: 1 працівник перемістився з окупаційної території до міста Запоріжжя, 1 працівник виїхав за кордон. Таким чином, інформація щодо місця проживання (перебування) трудового колективу має наступний вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 22 працівника (більше на 1 особу).

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень налічує 928 учнів.
• Чисельність учнів, які перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області зменшилась на 5осіб і складає 583 особи (62,8%);
– на території інших областей України – збільшилась на 2 особи і складає 118 осіб (12,7%);
– за межами території України – збільшилась на 3 особи і складає 226 осіб (24,7%).
• Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, про що свідчить тенденція поступового виїзду здобувачів освіти за межі Запорізької області та України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем зменшилась на 0,8% і складає 93% (863 здобувача освіти), з них:
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник зменшився на 0,4% та складає 79,8% (741 здобувач освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник зменшився на 0,5% і склав13,1% (122 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник збільшився на 0,8% і складає 6,9% (64 здобувача освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 83,4%
– ІІ курс – 80,7%
– ІІІ курс – 75,5%
– IV курс – 76,6%
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 79,9 %
– адміністрування – 83,6 %
– дизайну одягу – 74,1 %
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – показник зменшився на 1% і складає 84,4%
– на базі 11-ти класів – показник збільшився на 2,2% і складає 71,2%

Показники підключення до платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки в цілому повторюють результати моніторингових досліджень якості знань за результатами І семестру 2021-2022 н.р.: більш низькі показники на ІІІ та IV курсах, у порівнянні з І і ІІ курсами; більш низька частка підключення до освітньої платформи училища спостерігається у відділенні дизайну одягу, а також здобувачів освіти, що навчаються після 11 класів.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:
• У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок не змінилась, залишається 1 здобувач освіти (0,1%) в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.), який знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
• Навчальним відділом проводяться заходи з пошуку шляхів встановлення зв’язку зі здобувачем освіти.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 457 годин педагогічного навантаження (менше на 17 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Проведено перевірку зведених відомостей груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а для підготовки замовлення документів про професійну (професійно-технічну) освіту.
• 05 травня проведено інструкційну онлайн-нараду в Zoom з педагогічними працівниками (52 учасника), на якій розглянуто питання:
– звільнення учнів груп 4-4а, 12-12а, 21-21а, 23-23а, 24-24а від державної підсумкової атестації;
– своєчасності подання звітів щодо місцезнаходження та залучення здобувачів освіти до навчання в дистанційному режимі;
– повторного підключення здобувачів освіти до освітньої платформи училища;
– обговорення Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти;
– заповнення журналів та зведених відомостей для випускних груп.
• Сформовано та оформлено пакет навчально-облікової документації для ДКА в групах 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 11-11а (с/б – 7,4 та 7,7; якість – 86% та 92% відповідно), 14-14а (с/б – 7,7 та 7,6; якість – 100% в обох підгрупах).
• Здійснено контроль за оформленням щоденників проходження виробничої практики гр.11-11а, 14-14а, 17-17а, 18-18а.
• Підготовлено проєкти наказів про виробничу практику в групах 11-11а, 14-14а, 17-17а, 18-18а.
• Підготовлено звернення до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо відновлення доступу до ЄДЕБО
• Надано консультації викладачам та класним керівникам з питань: вичитки годин; методики проведення уроків та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; підготовки зведених відомостей до випуску груп тощо.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень сформовано наступні висновки:
з загальноосвітньої підготовки:
– навчальний матеріал на освітній платформі викладається у форматі відео-уроків (YouTube), опорних конспектів (Word), презентацій (PowerPoint), зображень (jpg); надаються переліки як друкованих підручників, так і електронних у форматі PDF; для визначення рівня засвоєних навчального матеріалу використовуються Google Forms для тестів, Google Document – для оформлення текстових завдань.
– якісне проведення уроків в синхронному режимі продемонструвала викладач Бережна О.І.;
– виявлено недоліки в оформленні навчального матеріалу на освітній платформі училища з предметів «Хімія», «Біологія і екологія», зауваження та відповідні рекомендації надано викладачу;
з професійно-теоретичної підготовки:
– якісне надання навчального матеріалу українською мовою, додаткове посилання на інтернет-ресурси, дотримання вимог щодо оформлення завдань у Classroom продемонстрували: Бокша Я.В., Хропач Н.Л., Полегенько Н.С., Бондаренко О.А.
– проведення уроків в синхронному режимі, надання відео-матеріалів з чіткими поясненнями зафіксовано у викладачів Кравцової О.С., Іванюхи О.О.;
– серед недоліків, виявлених під час моніторингу, зустрічаються несвоєчасність викладання навчального матеріалу, надання його на російській мові, невідповідність відео-ресурсів темі уроку, про що викладачам зроблено зауваження щодо виправлення.
з професійно-практичної підготовки:
– виробниче навчання в синхронному режимі було проведено в групах: 20-20а, 39-39а, 40-40а;
– найкращих результатів щодо якості проведення виробничого навчання та виробничої практики в дистанційному режимі досягли: Федорченко С.В., Джеланова Н.І, Галич Н,А., Мартова С.В., Баклажкова А.І., Піддубна Г.С., Боднар І.Д., Гарбузова В.М.;
– серед одиночних недоліків, виявлених у ході моніторингу: нечіткість у формулювання завдань; розміщення теоретичних матеріалів (в т.ч. конспектів) і теоретичних завдань (контрольних питань) замість практичних; розміщення практичних завдання одним масивом на цілий тиждень, про що кожен майстер в/н був поінформований індивідуально електронним листом.
• Методистами училища за звітний тиждень:
– проведено онлайн-консультування педпрацівників щодо особливостей проведення занять на освітній платформі училища, пошуку актуальних навчальних матеріалів, використання методу тестування для оцінювання знань тощо;
– опубліковано по 4 пости на сторінці Facebook та Instagram, 2 статті на офіційному веб-сайті училища.

Стан виховної роботи:
• Щоденний соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 6 – Запорізька область, 17 – Запоріжжя, 3 – м.Енергодар, 1 – Херсонська область, 2 – Західна Україна, 9 – Польща, 1 – Німеччина, 1 – Румунія).
• Проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (чисельність порівняно з минулим тижнем зменшилась на 3 осіб і складає 37 учнів станом на 06 травня).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М.: підготовлено проєкт наказу щодо організації гарячого харчування у травні місяці; внесено зміни до соціального паспорту училища, а саме списків учнів, яким виповнюється 18 років (групи 23, 41, 38); готуються документи та проєкти наказів щодо матеріального забезпечення випускників 2022 року із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (3 здобувача освіти, групи 17, 29, 32)
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 4 онлайн-консультації (Viber, Telegram) з підтримки морального та психологічного стану (4 здобувача освіти, групи 4а, 27, 34, 18).
• Керівником гуртка Крамаренко О.О.: здійснено монтаж відео-ролику з Лізою Байдак на пісню KAZKA «I am not» та готується його презентація; записано 4 аудіо-треки з Ярославом Ізвьосткіним на пісню «Обійми» С. Вакарчука; запроваджено відео-проєкт «Гімн України» до Дня Європи серед навчальних груп.
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. опубліковано пости з національно-патріотичного виховання: пісня у виконанні українських діячів «Непереможна Україна», цитати про життя, знаменні дати тижня, вірші І.Самарини-Лабіринт, Б.Ступки, А.Опаріни (Viber-групи педпрацівників за відділеннями).
• Розроблено профорієнтаційний ролик для професії Адміністратор. Секретар керівника (організації, підприємства, установи) на базі 11-ти класі (Боднар І.Д., Рожкова Н.С., Бабаєва Н.М., публікація в Facebook та Instagram).

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям (Дєєв М.В. з групою 10-10а: 14 стрижок в гуртожитку училища та 25 стрижок в центрі «Орієнтир»; Ткаченко О.П. – 4 стрижки та 2 фарбування в будинку для біженців у Німеччині).

Стан матеріально-технічної бази:
• всі навчально-виробничі комплекси забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій та руйнувань впродовж тижня не було.
• В навчально-виробничому корпусі на Шкільній проводиться облаштування квіткових клумб.
• В гуртожитку проведено перевірку електрообладнання в кухнях, справність плит, водонагрівачів, електрощитів; перевірено санітарний стан приміщень та прилеглої території гуртожитку.
• Ведеться чергування сторожів згідно з графіком, сторонніх осіб на території училища не зафіксовано.

Дякую всім вам за підтримку української професійної освіти своєю компетентністю, розумінням і відповідальністю за майбутнє нашої країни.
Ми переможемо! Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 29.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

П’ятий тиждень продовжую інформувати вас про організацію і стан освітнього процесу в нашому училищі в умовах дистанційно режиму із дотриманням усіх заходів безпеки

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 29 квітня налічує 144 працівника:
– 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал.
• За звітний тиждень до України повернувся з-за кордону 1 працівник. Інформація щодо місця проживання (перебування) трудового колективу має такий вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 21 працівник (менше на 1 особу).

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень налічує 928 учнів.
• Чисельність учнів, які перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області зменшилась на 3 особи і складає 588 осіб (63,4%);
– на території інших областей України – збільшилась на 1 особу і складає 116 осіб (12,5%);
– за межами території України – збільшилась на 3 особи і складає 223 особи (24%).
• Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, про що свідчить тенденція поступового виїзду здобувачів освіти за межі України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 0,5% і складає 93,8% (870 здобувача освіти), з них:
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 0,4% та складає 80,2% (744 здобувач освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник збільшився на 0,1% і склав 13,6% (126 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 0,4% і складає 6,1% (57 здобувача освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.

• Підключення учнів до училищної освітньої платформи в повному обсязі (100%) відбулось в наступних групах:
І курсу
10-10а (майстри в/н Оленець А.С., Дєєв М.В., кл./кер. Бережна О.І.)
26-26а (майстри в/н Бородіна Л.А., Данчук А.В., кл./кер. Іванюха О.О.)
34-34а (майстри в/н Дєєв М.В., Сімушина Е.Г.)
37-37а (майстер в/н Гонтар С.В.)
39-39а (майстри в/н Крук В.М., Данчевська А.І., кл./кер. Крук В.М.)
41-41а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І., кл./кер. Боднар І.Д.)

ІІ курс
14-14а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

ІІІ курс
24-24а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

• Підключення до освітньої платформи училища здобувачів освіти за програмами навчання склала:
– на базі 9-ти класів – показник зменшився на 0,6%і складає 85,4%;
– на базі 11-ти класів – показник збільшився на 0,7% і складає 69%.

Простежується позитивна динаміка підключення до платформи здобувачів освіти, які навчаються після 11-го класу.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:
• У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок зменшилась і налічує 1 здобувача освіти (0,1%), а саме:
– в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
• Показники свідчать про позитивну динаміку та дієвість прийнятих мір з пошуку здобувачів освіти.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 457 годин педагогічного навантаження (більше на 31 годину) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Організовано друк документів про професійну (професійно-технічну) освіту груп 2-2а та 9-9а.
• Обговорено з провідними викладачами випускних груп порядок підготовки до державної кваліфікаційної атестації робіт у травні-червні 2022 р.
• Перевірено на затверджено документацію до виробничої практики груп 12-12а, 15-15а, 18-18а, 20-20а, 21-21а, 23-23а, 24-24а, 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а, 38-38а.
• 25 квітня проведено інструкційну онлайн-нараду в Zoom з педагогічними працівниками (53 учасника), на якій розглянуто питання:
– подання звітів щодо місцезнаходження та залучення здобувачів освіти до навчання в дистанційному режимі;
– порядок заповнення журналів теоретичного навчання, доведення до відома графіка виходу на робочі місця;
– закінчення навчального року та атестація учнів за результатами 2 семестру;
– складання зведених відомостей для випускних груп.
• 29 квітня проведено ПА в дистанційному режимі в групах 3-3а (26 учнів) та 37-37а (30 учнів) у формі комплексного іспиту (тестування).
• Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 15-15а, 20-20а.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням кваліфікаційної пробної роботи в групах №3 (с/б-7,9; якість 62%), №3а (с/б-7,3; якість 69%), №37 (с/б-8,7; якість 100%), №37а (с/б-8,5; якість 100%).
• Підготовлено проєкти наказів про звільнення учнів від ДПА; про виробничу практику в групах 15-15а, 20-20а; про закріплення групи 37-37а.
• Надано консультації викладачам та класним керівникам з питань: вичитки годин та дотримання поурочного планування; методики проведення уроків та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; підготовки зведених відомостей до випуску груп тощо.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• Моніторинг проведення освітнього процесу за тиждень засвідчив позитивну динаміку, а саме:
– якісний навчальний матеріал з предметів загальноосвітньої підготовки відповідно до програм та розкладу мають викладачі: Снопкова С.О., Бережна О.І., Бородіна Т.П, Скляр І.В., Бокша Я.І., Руденко Т.В.;
– якісне надання навчального матеріалу та проведення уроків в синхронному режимі продемонстрували викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки: Бабаєва Н.М., Кравцова О.С., Іванюха О.О.;
– найкращих результатів щодо якості проведення виробничого навчання та виробничої практики в дистанційному режимі досягли: Федорченко С.В., Цвіркун І.М., Джеланова Н.І, Галич Н,А., Мартова С.В., Баклажкова А.І., Піддубна Г.С., Дєєв М.В.

• Методистами училища за звітний тиждень:
– проведено оперативне консультування педпрацівників щодо особливостей організації освітнього процесу і підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану;
– підготовлено пропозиції щодо оформлення пояснювальних записок до творчих робіт з професій перукарського профілю в умовах воєнного стану та інструкційно-технологічних карт, що розробляються здобувачами освіти;
• опубліковано по 3 пости на сторінці Facebook та Instagram.

Стан виховної роботи:
• Щоденний соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 6 – Запорізька область, 17 – Запоріжжя, 3 – м.Енергодар, 1 – Херсонська область, 3 – Західна Україна 9 – Польща, 1 – Німеччина).
• Проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (чисельність порівняно з минулим тижнем зменшилась на 17 осіб і складає 40 учнів станом на 29 квітня).
• Проведено 6 онлайн-консультацій (Viber, Telegram) з психологічної підтримки зі здобувачами освіти (учні з груп 8-8а, 34-34а, 11-11а, 24-24а), опубліковано пост «Як подолати панічну атаку» (Instagram, Facebook).
• Керівником гуртка Крамаренко О.О. проведено 5 онлайн-репетицій з учнями-співаками.
• Завідувачем бібліотеки опубліковано пости з національно-патріотичного виховання: вірші К.Газієвої, цитати про життя, знаменні дати тижня (Viber-групи педпрацівників за відділеннями).
• Розроблено профорієнтаційний ролик для професії Касир (в банку) на базі 11-ти класі (Боднар І.Д., Рожкова Н.С., Бабаєва Н.М., публікація в Facebook та Instagram).
• Опубліковано дві статті для розміщення на сайті щодо кримінальної відповідальності за розповсюдження інформації про переміщення військових та створення онлайн-радіо «Паляниця».

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).
Працівники відділення перукарського мистецтва (Дєєв М.В., Ткаченко О.П.) – надання перукарських послуг переселенцям (9 стрижок в гуртожитку училища, 4 стрижки та 2 фарбування в будинку для біженців у Німеччині).
Допомога Управлінню Державної служби якості освіти у Запорізькій області (Семеніхіна І.В., Назаренко Т.М., Сушко Т.О., Кривоніс С.Є.) – фасування та відправка продуктів харчування до м.Чернівці для внутрішньо переміщених дітей-сиріт із Запорізької області.

Стан матеріально-технічної бази:
• 3 навчально-виробничі комплекси в Запоріжжі забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій та руйнувань впродовж тижня не було.
• В навчально-виробничому корпусі в м.Оріхів проведено профілактичні роботи щодо усунення пошкоджень будівлі: закрито плівкою 73 вікна, полагоджено вхідні двері.
• В навчально-виробничому корпусі на Шкільній проводиться облаштування квіткових клумб.
• В гуртожитку проведено перевірку електрообладнання в кухнях, справність плит, водонагрівачів, електрощитів; перевірено санітарний стан приміщень та прилеглої території гуртожитку.
• Ведеться чергування сторожів згідно з графіком, сторонніх осіб на території училища не зафіксовано.

Будьте сильними, наполегливими, вірте у нашу перемогу,
у свою мрію та використовуйте всі інструменти для надання
якісної освіти нашим учням!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 25.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Минув другий місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії. Увесь світ захоплюється стійкістю України, мужністю її воїнів, національним єднанням у боротьбі за свої цінності.

У складних умовах воєнного стану Запорізьке вище професійне училище моди і стилю продовжує виконувати завдання щодо забезпечення освітнього процесу в дистанційному режимі

Інформуємо вас про підсумки четвертого тижня  нашої роботи :

 Кадрове забезпечення:

 • Трудовий колектив училища станом на 25 квітня налічує 144 працівника:
 • 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес
 • 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал
 • Місце проживання (перебування) працівників протягом тижня залишається без змін:
 • за межами області перебувають 9 працівників
 • за кордоном – 22 працівника

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:

 • Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень зменшився на 1 особу та налічує 928 учнів (причина: відрахування у зв’язку зі зміною місця проживання, гр.5-5а)
 • Чисельність учнів, які перебувають:
 • в Запоріжжі та Запорізькій області збільшилась на 2 особи і складає 591 особу (63,7%);
 • на території інших областей України – зменшилась на 7 осіб в складає 115 осіб (12,4%);
 • за межами території України – збільшилась на 8 осіб і складає 220 осіб (23,7%)
 • Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, у зв’язку зі зміною місця проживання та відтоком здобувачів освіти за кордон

 

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:

 • Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 1,3% і складає 93,3% (866 здобувачів освіти), з них:
 • з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 1% та складає 79,8% (741 здобувач освіти);
 • з використанням мобільних месенджерів – показник збільшився на 0,5% і склав 13,5% (125 здобувачів освіти).
 • Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 0,5% і склав 6,5% (60 здобувачів освіти).

Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.

 • Підключення учнів до училищної освітньої платформи в повному обсязі (100%) відбулось в наступних групах:

І курсу

10-10а (майстри в/н Оленець А.С., Дєєв М.В., кл./кер. Бережна О.І.)

34-34а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І.)

37-37а (майстер в/н Гонтар С.В.)

39-39а (майстри в/н Крук В.М., Данчевська А.І., кл./кер. Крук В.М.)

41-41а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І., кл./кер. Боднар І.Д.)

ІІ курс

14-14а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

ІІІ курс

24-24а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

 • Підключення до освітньої платформи училища здобувачів освіти за програмами навчання склала:

На базі 9-ти класів – показник на рівні минулого тижня і складає 86%

На базі 11-ти класів – показник збільшився на 3,3% і складає 68,3%

Простежується позитивна динаміка підключення до платформи здобувачів освіти, які навчаються після 11-го класу.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:

 • У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок зменшилась на 0,4% і налічує 2 здобувача освіти (0,2%), а саме:
 • в групі 38-38а (майстер в/н Луціва О.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією виїхав за кордон;
 • в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
 • Показники свідчать про позитивну динаміку та дієвість прийнятих мір з пошуку здобувачів освіти

 Організація освітнього процесу:

 • Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram
 • Викладачами училища за звітний тиждень вичитано 426 годин педагогічного навантаження (менше на 139 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять
 • Проведено перевірку додатків до документів про професійну (професійно-технічну) освіту груп 2-2а та 9-9а
 • Опрацьовано порядок підготовки творчих випускних робіт груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а (випуск 13.05.2022), 17-17а (випуск 30.05.2022)
 • Дев’ять груп (183 учня) вийшли на виробничу практику з використанням дистанційних технологій
 • Відкориговані програми виробничої практики та затверджено поурочно-тематичні програми виробничої практики груп 4-4а, 17-17а, 18-18а
 • Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 4-4а, 12-12а, 24-24а, 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а, 38-38а;
 • 19 квітня на платформі Zoom проведена онлайн-нарада з майстрами виробничого навчання з питань ДКА груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а
 • 22 квітня проведено ПА в групах 1-1а та 34-34а в дистанційному режимі у формі комплексного іспиту (тестування)
 • Підготовлено проєкти наказів про виробничу практику групи 4-4а та закріплення майстрів в/н за групою 34-34а, наказ щодо завершення 2021-2022 навчального року
 • Надано консультації викладачам та класним керівникам з питань: вичитки годин та дотримання поурочного планування; методики проведення уроків та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; підготовки зведених відомостей до випуску груп тощо

 Методичне забезпечення освітнього процесу

 • Моніторинг проведення освітнього процесу за тиждень засвідчив наступне:
 • навчальний матеріал з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок викладається на освітній платформі відповідно до складеного розкладу;
 • теми уроків відповідають навчальним планам, завдання супроводжуються поясненнями й відповідними інструкціями щодо їхнього виконання;
 • виявлено затримки у викладці матеріалів у викладачів: Бокша Я.І., Бородіна Т. П., Веретеніна А. А., Руденко Г. В., Скляр І. В., Снопкова С. О., яким надіслано листи з нагадуванням, завдяки чому зазначені недоліки було усунено;
 • якісне надання навчального матеріалу та проведення уроків в синхронному режимі продемонстрували викладачі Бабаєва Н.М., Бережна О.І., Кравцова О.С. та Іванюха О.О.
 • 21 квітня на платформі Zoom проведено онлайн засідання методичної комісії з професій перукарського напряму, на якому розглянуто питання підготовки випускних робіт та якісного оформлення педпрацівниками уроків в Classroom;
 • методистами училища протягом тижня проведено оперативне консультування педпрацівників щодо особливостей організації освітнього процесу і підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану;
 • впродовж тижня опубліковано по 8 постів на сторінці Facebook та Instagram, 2 новини на веб-сайті училища.

Стан виховної роботи:

 • щоденно здійснюється соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 26 – Запоріжжя та Запорізька область, 9 – за кордоном, 5 – за межами області);
 • проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (чисельність порівняно з минулим тижнем зменшилась на 16 осіб, які виїхали в Запоріжжя та Західну Україну, і складає 57 учнів станом на 25 квітня);
 • проведено 5 онлайн-консультацій зі здобувачами освіти з питань психологічної підтримки (Viber: по 1 учню груп КЗ.І.№5-5а, ПМА.ІІ.14-14а, ПКВ.ІІІ.№17-17а, 2 учня гр.ПММ.ІІІ.№12-12а), опубліковано пост «Як боротися з надмірними хвилюваннями» (Instagram, Facebook);
 • проведено Патріотичну естафету «Ми за мир, за волю, за Україну!» серед навчальних груп (відео опубліковано на Facebook);
 • завідувачем бібліотеки опубліковано пости з національно-патріотичного виховання: вірші Т.Шевченка, Л.Костенко, Т.Уляшевої, «Україна переможе!» О.Пономарьова, знаменні дати тижня (Viber-групи педпрацівників за відділеннями);
 • проведено ряд заходів профорієнтаційного характеру, анонс професій за всіма відділеннями для вступників 2022 року: Facebook – 4 публікації, Instagram – 4 публікації.

 Добрі справи працівників:

Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).

Працівники відділення перукарського мистецтва (Дєєв М.В., Іванюха О.О., Бородіна Л.А.) надання перукарських послуг переселенцям (11 стрижок в гуртожитку училища, 12 стрижок в профілакторії Метінвесту), надання гуманітарної допомоги (крупи, сахар, соки, вода та ін.);

Працівники відділення дизайну одягу (Бєлич Т.О., Гарбузова В.М., Джеланова Н.І., Шабанова О.С., Бондаренко О.А.) – пошиття 30 підсумків для БФ «Благиня», 6 спальників та 87 джемперів для ГО «Діаклуб».

Стан матеріально-технічної бази:

Ворог продовжує лютувати… Протягом тижня окупанти здійснюють обстріли міста Оріхів Запорізької області, внаслідок чого страждають мирні жителі та інфраструктура населеного пункту

 • будівля навчального корпусу, розташована в м.Оріхів, внаслідок вибухів мінометних снарядів зазнала руйнувань – пошкоджено 73 вікна загальною площею 405 м2, металева огорожа, двері центрального входу. На сьогодні всі пошкодження усунені власними силами;
 • 3 навчально-виробничі комплекси в Запоріжжі забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій та руйнувань впродовж тижня не було;
 • в навчально-виробничому корпусі на Матросова установлено та покрашено 6 віконних відкосів;
 • ведеться чергування сторожів згідно з графіком, сторонніх осіб на території училища не зафіксовано.

В такий тяжкий для України час, найголовніше для кожного з нас не втрачати надію і допомагати тому, хто поряд. Ми маємо бути єдині, як ніколи.

 Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 15.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Минув другий місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії. Увесь світ захоплюється стійкістю України, мужністю її воїнів, національним єднанням у боротьбі за свої цінності.
У складних умовах воєнного стану Запорізьке вище професійне училище моди і стилю продовжує виконувати завдання щодо забезпечення освітнього процесу в дистанційному режимі

Інформуємо вас про підсумки четвертого тижня нашої роботи :

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 25 квітня налічує 144 працівника:
– 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес
– 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал
• Місце проживання (перебування) працівників протягом тижня залишається без змін:
– за межами області перебувають 9 працівників
– за кордоном – 22 працівника

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень зменшився на 1 особу та налічує 928 учнів (причина: відрахування у зв’язку зі зміною місця проживання, гр.5-5а)
• Чисельність учнів, які перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області збільшилась на 2 особи і складає 591 особу (63,7%);
– на території інших областей України – зменшилась на 7 осіб в складає 115 осіб (12,4%);
– за межами території України – збільшилась на 8 осіб і складає 220 осіб (23,7%)
• Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, у зв’язку зі зміною місця проживання та відтоком здобувачів освіти за кордон

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 1,3% і складає 93,3% (866 здобувачів освіти), з них:
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 1% та складає 79,8% (741 здобувач освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник збільшився на 0,5% і склав 13,5% (125 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 0,5% і склав 6,5% (60 здобувачів освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.

• Підключення учнів до училищної освітньої платформи в повному обсязі (100%) відбулось в наступних групах:
І курсу
10-10а (майстри в/н Оленець А.С., Дєєв М.В., кл./кер. Бережна О.І.)
34-34а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І.)
37-37а (майстер в/н Гонтар С.В.)
39-39а (майстри в/н Крук В.М., Данчевська А.І., кл./кер. Крук В.М.)
41-41а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І., кл./кер. Боднар І.Д.)

ІІ курс
14-14а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

ІІІ курс
24-24а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

• Підключення до освітньої платформи училища здобувачів освіти за програмами навчання склала:
На базі 9-ти класів – показник на рівні минулого тижня і складає 86%
На базі 11-ти класів – показник збільшився на 3,3% і складає 68,3%

Простежується позитивна динаміка підключення до платформи здобувачів освіти, які навчаються після 11-го класу.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:
• У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок зменшилась на 0,4% і налічує 2 здобувача освіти (0,2%), а саме:
– в групі 38-38а (майстер в/н Луціва О.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією виїхав за кордон;
– в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
• Показники свідчать про позитивну динаміку та дієвість прийнятих мір з пошуку здобувачів освіти

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram
• Викладачами училища за звітний тиждень вичитано 426 годин педагогічного навантаження (менше на 139 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять
• Проведено перевірку додатків до документів про професійну (професійно-технічну) освіту груп 2-2а та 9-9а
• Опрацьовано порядок підготовки творчих випускних робіт груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а (випуск 13.05.2022), 17-17а (випуск 30.05.2022)
• Дев’ять груп (183 учня) вийшли на виробничу практику з використанням дистанційних технологій
• Відкориговані програми виробничої практики та затверджено поурочно-тематичні програми виробничої практики груп 4-4а, 17-17а, 18-18а
• Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 4-4а, 12-12а, 24-24а, 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а, 38-38а;
• 19 квітня на платформі Zoom проведена онлайн-нарада з майстрами виробничого навчання з питань ДКА груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а
• 22 квітня проведено ПА в групах 1-1а та 34-34а в дистанційному режимі у формі комплексного іспиту (тестування)
• Підготовлено проєкти наказів про виробничу практику групи 4-4а та закріплення майстрів в/н за групою 34-34а, наказ щодо завершення 2021-2022 навчального року
• Надано консультації викладачам та класним керівникам з питань: вичитки годин та дотримання поурочного планування; методики проведення уроків та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; підготовки зведених відомостей до випуску груп тощо

Методичне забезпечення освітнього процесу
• Моніторинг проведення освітнього процесу за тиждень засвідчив наступне:
– навчальний матеріал з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок викладається на освітній платформі відповідно до складеного розкладу;
– теми уроків відповідають навчальним планам, завдання супроводжуються поясненнями й відповідними інструкціями щодо їхнього виконання;
– виявлено затримки у викладці матеріалів у викладачів: Бокша Я.І., Бородіна Т. П., Веретеніна А. А., Руденко Г. В., Скляр І. В., Снопкова С. О., яким надіслано листи з нагадуванням, завдяки чому зазначені недоліки було усунено;
– якісне надання навчального матеріалу та проведення уроків в синхронному режимі продемонстрували викладачі Бабаєва Н.М., Бережна О.І., Кравцова О.С. та Іванюха О.О.
• 21 квітня на платформі Zoom проведено онлайн засідання методичної комісії з професій перукарського напряму, на якому розглянуто питання підготовки випускних робіт та якісного оформлення педпрацівниками уроків в Classroom;
• методистами училища протягом тижня проведено оперативне консультування педпрацівників щодо особливостей організації освітнього процесу і підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану;
• впродовж тижня опубліковано по 8 постів на сторінці Facebook та Instagram, 2 новини на веб-сайті училища.

Стан виховної роботи:
• щоденно здійснюється соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 26 – Запоріжжя та Запорізька область, 9 – за кордоном, 5 – за межами області);
• проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (чисельність порівняно з минулим тижнем зменшилась на 16 осіб, які виїхали в Запоріжжя та Західну Україну, і складає 57 учнів станом на 25 квітня);
• проведено 5 онлайн-консультацій зі здобувачами освіти з питань психологічної підтримки (Viber: по 1 учню груп КЗ.І.№5-5а, ПМА.ІІ.14-14а, ПКВ.ІІІ.№17-17а, 2 учня гр.ПММ.ІІІ.№12-12а), опубліковано пост «Як боротися з надмірними хвилюваннями» (Instagram, Facebook);
• проведено Патріотичну естафету «Ми за мир, за волю, за Україну!» серед навчальних груп (відео опубліковано на Facebook);
• завідувачем бібліотеки опубліковано пости з національно-патріотичного виховання: вірші Т.Шевченка, Л.Костенко, Т.Уляшевої, «Україна переможе!» О.Пономарьова, знаменні дати тижня (Viber-групи педпрацівників за відділеннями);
• проведено ряд заходів профорієнтаційного характеру, анонс професій за всіма відділеннями для вступників 2022 року: Facebook – 4 публікації, Instagram – 4 публікації.

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).
Працівники відділення перукарського мистецтва (Дєєв М.В., Іванюха О.О., Бородіна Л.А.) – надання перукарських послуг переселенцям (11 стрижок в гуртожитку училища, 12 стрижок в профілакторії Метінвесту), надання гуманітарної допомоги (крупи, сахар, соки, вода та ін.);
Працівники відділення дизайну одягу (Бєлич Т.О., Гарбузова В.М., Джеланова Н.І., Шабанова О.С., Бондаренко О.А.) – пошиття 30 підсумків для БФ «Благиня», 6 спальників та 87 джемперів для ГО «Діаклуб».

Стан матеріально-технічної бази:
Ворог продовжує лютувати… Протягом тижня окупанти здійснюють обстріли міста Оріхів Запорізької області, внаслідок чого страждають мирні жителі та інфраструктура населеного пункту
• будівля навчального корпусу, розташована в м.Оріхів, внаслідок вибухів мінометних снарядів зазнала руйнувань – пошкоджено 73 вікна загальною площею 405 м2, металева огорожа, двері центрального входу. На сьогодні всі пошкодження усунені власними силами;
• 3 навчально-виробничі комплекси в Запоріжжі забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій та руйнувань впродовж тижня не було;
• в навчально-виробничому корпусі на Матросова установлено та покрашено 6 віконних відкосів;
• ведеться чергування сторожів згідно з графіком, сторонніх осіб на території училища не зафіксовано.

В такий тяжкий для України час, найголовніше для кожного з нас не втрачати надію і допомагати тому, хто поряд. Ми маємо бути єдині, як ніколи.

Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 08.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Попри війну життя триває, зокрема й у нашому навчальному закладі.

Політика училища передбачає, що кожному здобувачу освіти, який має бажання продовжувати навчання, необхідно сприяти в реалізації права на освіту відповідно до його наявних можливостей і з урахуванням ситуації та обставин, які на цей час склалися, а сам процес навчання має бути максимально гнучким і зручним.

Інформуємо вас про підсумки другого тижня роботи за основними напрямками:

 Стан матеріально-технічна бази:

 • 4 навчально-виробничі комплекси училища забезпеченні електро- та водопостачанням, централізоване опалення припинено відповідно до встановлених термінів;
 • будівля навчального корпусу, розташована в м.Оріхів, внаслідок вибуху гарматного снаряду зазнала руйнувань – пошкоджено 14 вікон загальною площею 50,016 м2. На сьогодні всі пошкодження усунені власними силами;
 • майно, обладнання, приміщення та територія училища мають задовільний стан;
 • заборонено доступ на територію училища сторонніх осіб, організовано чергування сторожів згідно з графіком.

 Кадрове забезпечення:

 • всього трудовий колектив налічує 145 працівників, з них 87 педагогічні, 58 -адміністративний та технічний персонал;
 • місце проживання (перебування) працівників училища станом на 08 квітня:
 • за межами області перебувають 10 працівників,
 • за кордоном – 22 працівника;
 • відповідно до поданих заяв за звітний тиждень було надано основні відпустки (3 працівника), відпустки без збереження заробітної плати (3 працівника), декретна відпустка (1 працівник).

 Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:

 • Порівнюючи тижневі дані щодо місцезнаходження 930 здобувачів освіти, спостерігається, що чисельність учнів, які перебувають:
 • в Запоріжжі та Запорізькій області збільшилась на 10 осіб і складає 595 осіб (64%);
 • на території інших областей України – зменшилась на 5 осіб в складає 128 осіб (14%);
 • за межами території України – збільшилась на 4 особи і складає 200 осіб (21%).
 • Відраховано 1 здобувача освіти у зв`язку з працевлаштуванням (гр.5-5а).

 Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:

 • Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 12% і складає 92,6% (862 здобувача освіти), з них:
 • з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 2% та складає 75% (695 здобувачів освіти);
 • з використанням мобільних месенджерів – показник зберігся на тому ж рівні 18% (167 здобувачів освіти).
 • Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник залишився фактично без змін і складає 7% (62 здобувача освіти).

Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.

Підключення учнів до училищної освітньої платформи в повному обсязі (100%) відбулось в наступних групах:

І курс

10-10а (майстри в/н Оленець А.С., Дєєв М.В., кл./кер. Бережна О.І.)

20-20а (майстри в/н Мартова С.В., Галич Н.А.)

25-25а (майстри в/н Тарасенко К.С., Ткаченко О.П., кл./кер. Веретеніна А.А.)

34-34а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І.)

37-37а (майстер в/н Гонтар С.В.)

39-39а (майстри в/н Крук В.М., Данчевська А.І., кл./кер. Крук В.М.)

41-41а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І., кл./кер. Боднар І.Д.)

ІІ курс

11-11а (майстри в/н Мартова С.В., Галич Н.А.)

28-28а (майстри в/н Тарасенко К.С., Ткаченко О.П., кл./кер. Ківа С.С.)

ІV курс

29-29а (майстри в/н Коваль Ю. Б., Купрікова В.Г.)

31-31а (майстри в/н Коваль Ю. Б., Купрікова В.Г.)

Підключення до освітньої платформи училища здобувачів освіти за програмами навчання склала:

На базі 9-ти класів – 79%

На базі 11-ти класів – 67%

Показники майже прямо пропорційний показнику вимушеної зміни місця проживання (68 % та 57 % відповідно).

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:

 • У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок – зменшилась на 9 осіб і налічує 6 здобувачів освіти (менше 1%), а саме:
 • в групі 38-38а – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією виїхав за кордон;
 • в групі 3-3а – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях;
 • в групі 5-5а – 2 здобувача освіти, за попередньою інформацією знаходяться в районах ведення активних бойових дій (м. Оріхів та м. Пологи) та 2 здобувача освіти в м. Запоріжжя, з якими продовжується робота зі встановлення зв’язку.

 Організація освітнього процесу:

 • проведена онлайн-нарада в Zoom Meeting з педагогічними працівниками (60 учасників), на якій було розглянуті питання щодо успішного закінчення 2021-2022 навчального року відповідно до рекомендацій МОН України;
 • надано консультації педагогічним працівникам з питань організації освітнього процесу, вичитки годин, залучення здобувачів освіти до навчання, атестації;
 • унормовано передачу годин педагогічного навантаження між педагогами у квітні (наказ від 06.04.2022 №21-од/з); викладачами училища за звітний тиждень вичитано 591 години педагогічного навантаження відповідно до затвердженого розкладу занять;
 • складено графік проходження виробничої практики у дистанційному режимі 4 груп (110 здобувачів освіти);
 • визначено дати проведення захисту випускних груп: 13 квітня (група 2-2а) та 15 квітня (група 9-9а);
 • оформлено замовлення на виготовлення 138 свідоцтв про повну загальну середню освіту та додатків до них (групи 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а та 4-4а);
 • замовлено 46 дипломів кваліфікованого робітника за професіями «Кравець», «Кравець. Закрійник»; 9 свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професіями «Кравець», «Кравець. Закрійник» в базі ЄДЕБО.

 Методичне забезпечення освітнього процесу

 • розроблена форма обліку навчальної роботи для моніторингу педагогічної діяльності майстрів виробничого навчання;
 • впродовж тижня з 04 по 08 квітня методистами училища здійснено моніторинг проведення майстрами в/н дистанційного виробничого навчання і практики, проведено аналіз недоліків, сформовано висновки;
 • доопрацьовано критерії оцінювання якості проведення виробничого навчання і практики;
 • відкориговані критерії оцінки діяльності майстрів за ведення другої підгрупи в умовах воєнного стану та дистанційної форми освіти;
 • здійснено оперативне консультування педпрацівників щодо особливостей організації освітнього процесу і підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану;
 • опубліковано 4 статті в новинах сайту училища та соціальній мережі Facebook;
 • підготовлено дані щодо комплектування фонду публікацій за І квартал 2022 року для надання до НМЦ ПТО за Google-формою;
 • 08 квітня 2022 року успішно атестовано викладачів Андрющенко С.В., Кукол О.О., Хмуру Н.О. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Стан виховної роботи:

 • 04 квітня в Zoom Meeting проведено онлайн-нараду з педагогічними працівниками (67 учасників) щодо профорієнтаційної роботи та вступної кампанії у 2022 році;
 • запропоновано до ознайомлення методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»;
 • проведено 3 онлайн-зустрічі зі здобувачами освіти з питань психологічної підтримки (07-08 квітня – 32 учні);- 4 психологічні консультації учасникам освітнього процесу (05, 07, 08 квітня – 4 учня);
 • проведено облік індивідуальних карток соціально-педагогічного супроводу учнів пільгових категорій (40 учнів);
 • 3 здобувача освіти у зв’язку з повноліттям внесені до списку учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на повне державне забезпечення (групи 37-37а, 39-39а, 23-23а);
 • надані списки щодо компенсації на продукти харчування 35 здобувачам освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • голова учнівського самоврядування 05 квітня провела Zoom-конференцію (18 учасників) зі старостами навчальних груп щодо залучення учнів до проведення виховних заходів патріотичного напряму;
 • завідувачем бібліотеки проводиться інформування про визначні дати, корисні посилання на електронну літературу (щоденно) та надається індивідуальна допомога з питань самоосвіти педпрацівникам (2 викладача, 4 майстра в/н).

Гуртожиток:

 • Допомога переселенцям – один із пріоритетних напрямків діяльності волонтерського руху училища. Так, в гуртожитку навчального закладу в умовах воєнного стану продовжують активно дбати про внутрішньо переміщених осіб із Василівки, Гуляйполя, Поліг і Маріуполя. Зокрема, під керівництвом заступника директора з виробничої роботи Сергія Кривоноса працівники гуртожитку дбають про безпеку й гідні умови проживання біженців:
 • завідувач гуртожитку Уманська В.М., чергові гуртожитку Бородіна Л.М., Гаркуша Л.Г., Шляхова Н.В, Евальд Д.Д., Моісей О.В. здійснюють реєстрацію та розселення людей, контролюють харчування, організовують суботники щодо благоустрою прилеглої території;
 • машиніст з прання Стовбінська О.М. забезпечує свіжою постільною білизною, організовує прання одягу та інших речей;
 • прибиральниця Євтєєва О.М., двірник Мамонова О.М. створюють чистоту та затишок у приміщеннях гуртожитку та прилеглої території,
 • лікар Каткевич Г.В. щоденно проводить моніторинг стану здоров’я біженців, надає необхідну медичну допомогу; вихователі Грицаєнко Л.Л., Крисько Н.В. допомагають при тимчасовому заселенні та виселенні людей, вислуховують та підбадьорюють мешканців гуртожитку, виконують окремі доручення керівництва.
 • майстри в/н Дєєв М.В., Тарасенко К.С., Бородіна Л.А., викладач Іванюха О.О. надають перукарські та манікюрні послуги для переселенців.

Пишаємося вами, вашою невтомною працею, небайдужістю, прагненням допомогти тим, хто цього потребує!

 Фінансове забезпечення:

 • працівникам училища нараховано та виплачено заробітну плату за першу половину квітня;
 • складено та здано квартальну та місячну звітність до органів казначейства, податкової, статистики, фонду соціального страхування та МОН;
 • зареєстровано фінансові зобов’язання за:
 • послуги з водопостачання та водовідведення за березень,
 • послуги зв’язку та інтернет.

Тримаймось, колеги! Бережіть себе й не втрачайте наснаги!

Долучаємось до допомоги, крок за кроком до Перемоги!

Всі, як одна команда!

Слава Українським Воїнам!

Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА 08.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Наперекір жорстоким воєнним наступам рф наш навчальний заклад продовжує свою роботу і надає освітні послуги всім здобувачам виключно у дистанційному форматі з використанням освітньої платформи училища GSuite for Education та ресурсів, рекомендованих МОН України. Саме тому нам важливо підтримувати всіх учасників освітнього процесу, своєчасно інформувати про планування діяльності, розклад занять, алгоритм дій в умовах воєнного стану, а також рекомендувати корисні посилання та керуватися рекомендаціями МОН щодо закінчення навчального року для закладів професійної освіти від 07.04.2022 року.

Станом на 08.04.2022 року ми маємо наступні показники:

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:

 • порівнюючи тижневі дані щодо місцезнаходження 930 здобувачів освіти, спостерігається, що чисельність учнів, які перебувають:
 • в Запоріжжі та Запорізькій області збільшилась на 10 осіб і складає 595 осіб (64%),
 • на території інших областей України – зменшилась на 5 осіб в складає 128 осіб (14%),
 • за межами території України – збільшилась на 4 особи і складає 200 осіб (21%);
 • відраховано 1 здобувача освіти у зв`язку з працевлаштуванням (гр.5-5а).

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:

 • чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 12% і складає 92,6% (862 здобувача освіти), з них:
 • з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 2% та складає 75% (695 здобувачів освіти),
 • з використанням мобільних месенджерів – показник зберігся на тому ж рівні 18% (167 здобувачів освіти).
 • не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився менш ніж на 1% і складає 7% (60 здобувачів освіти)
 • 1 здобувач освіти вступив до територіальної оборони

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:

 • у порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок – зменшилась на 9 осіб і налічує 6 здобувачів освіти (менше 1%), а саме:
 • в групі 38-38а – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією виїхав за кордон,
 • в групі 3-3а – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях,
 • в групі 5-5а – 2 здобувача освіти, за попередньою інформацією знаходяться в районах ведення активних бойових дій (м. Оріхів та м. Пологи) та 2 здобувача освіти в м. Запоріжжя, з якими продовжується робота зі встановлення зв’язку.

Кадрове забезпечення:

 • всього трудовий колектив налічує 145 працівників, з них 87 педагогічні, 58 -адміністративний та технічний персонал;
 • місце проживання (перебування) працівників училища станом на 08 квітня:
 • за межами області перебувають 10 працівників,
 • за кордоном – 22 працівника;
 • на підставі поданих заяв за звітний тиждень було надано основні відпустки (3 працівника), відпустки без збереження заробітної плати (3 працівника), декретна відпустка (1 працівник).

Відповідно до вищезазначених рекомендацій перед колективом стають ЗАВДАННЯ:

 • скласти заходи щодо організації закінчення 2021/2022 навчального року;
 • теоретичний блок організувати дистанційно;
 • обрати найбільш зручний варіант організації практичного блоку учням 1-2 курсів;
 • визначити варіанти зарахування практики випускників;
 • організувати методичну підтримку для сприяння успішному виконанню поставлених завдань;
 • проводити роз’яснювальну роботу щодо алгоритму дій педагогічних працівників в складних умовах воєнного стану;
 • забезпечити надання психосоціальної та емоційної підтримки учасникам освітнього процесу в умовах війни;
 • забезпечити фінансування захищених статей навчального закладу;
 • створити дійову систему професійної орієнтації, спрямовану на мотивацію молоді до оволодіння професіями училища.

Розумію, що сьогодні ми всі хотіли б отримати одну і ту ж «благу вість», але для того, ми маємо багато і багато працювати – для освітнього фронту, для Перемоги!

Всі, як один! Тримаймось, колеги!

Слава Українським Воїнам!

Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 04.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти! 

Запорізьке вище професійне училище моди і стилю як заклад професійної освіти продовжує функціонувати в умовах правового режиму воєнного стану за всіма напрямками своєї діяльності та реалізовувати ті головні завдання, які були обрані і затверджені нами на початку 2021-2022 навчального року.

Інформуємо вас про наступне:

Освітній процес:

 • з 30 березня 2022 року відновлено освітній процес за всіма видами підготовок за дистанційною формою навчання з використанням доступних технічних можливостей та з урахуванням безпекової ситуації;
 • виконання освітніх (навчальних) програм забезпечуватимуся через ущільнення навчального матеріалу, організацію самостійної роботи учнів, додаткових консультацій педагогів;
 • внесено відповідні зміни до графіку освітнього процесу, термінів та форм вихідного контролю за результатами навчання здобувачів освіти
 • складено та затверджено:
 • розклад занять професійно-теоретичних предметів та предметів загальної середньої освіти, 
 • розклад занять з виробничого навчання, 
 • графік проходження виробничої практики, 
 • графік проведення перевірних робіт з виробничого навчання;
 • проведено онлайн-нараду з педагогічними працівниками щодо особливостей дистанційного навчання в умовах воєнного стану;
 • розроблено форму звіту майстрів виробничого навчання / класних керівників щодо способу комунікації зі здобувачами освіти;
 • визначено обсяги педагогічного навантаження. 

Щодо підсумкового оцінювання.

Оцінювання (підсумкове) результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватися у разі потреби з використанням дистанційних технологій. 

Нагадую, складання ДПА цього року скасовано!

Контингент здобувачів освіти:

 • організовано оперативний облік місця знаходження, відвідування занять здобувачів освіти: з 930 здобувачів освіти за межами Запорізької області перебувають 134 учня, за кордоном – 196;
 • до дистанційного навчання з 30 березня 2022 року приступили 746 здобувачів освіти (80%);
 • втрат контингенту за період воєнного стану не було.

Акцентую Вашу увагу, що в умовах воєнного стану важливо забезпечити права здобувачів освіти та надати їм можливість здобути професійну (професійно-технічну) освіту, перевести їх (в установленому порядку) на наступний курс, видати документ про освіту державного зразка або довідку оцінок з навчальних предметів.

Особливості проведення занять в умовах воєнного стану:

 • на час повітряної тривоги за місцем знаходження викладача або здобувача (ів) освіти, заняття припиняються; після відміни повітряної тривоги заняття продовжуються за розкладом;
 • ураховуючи, що в умовах воєнного часу інтернет може працювати нестабільно, дистанційне навчання педпрацівники можуть здійснювати в синхронному й асинхронному режимах з використанням:
 • освітньої платформи училища GSuite for Education,
 • електронних освітніх платформ, рекомендованих МОН України,
 • комунікаційних онлайн сервісів та інструментів (Zoom, Skype, Team, базові сервіси Google: Gmail, Календар, Meet, Jamboard, Chat, Hangouts, YouTube та інші),
 • месенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp тощо),
 • телефонного зв’язку.

Методичне забезпечення освітнього процесу

 • забезпечується моніторинг сайтів МОН України, закладів післядипломної педагогічної освіти, вищої освіти, науково-методичних центрів (кабінетів) з метою використання корисних ресурсів для розвитку самоосвіти педагогічних працівників;
 • надається методична допомога педагогічним працівникам в розробці електронних методичних матеріалів;
 • проводиться моніторинг ведення педагогічними працівниками занять, виконання організаційно-педагогічної та методичної роботи;
 • забезпечується оперативне консультування учасників освітнього процесу щодо особливостей організації освітнього процесу в умовах воєнного стану;
 • підготовлено документи для атестації ІІІ рівня викладачів Андрющенко С.В., Кукол О.О., Хмури Н.О. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», що відбудеться 08 квітня 2022 року.

Кадрове забезпечення:

 • за час воєнного стану 15% працівників були вимушені разом зі своїми сім’ями змінити своє місце проживання (перебування):  за межами області перебувають 9 працівників, за кордоном – 22 працівника;
 • з 30 березня 2022 року запроваджено дистанційну роботу для 85 працівників; 59 осіб працюють у звичайному режимі, 1 працівник проходить військову службу;
 • відповідно до поданих заяв було надано основні відпустки (11 працівників) та відпустки без збереження заробітної плати (6 працівників);
 • допущено до роботи 2 працівника, які були відсторонені через відсутність профілактичного щеплення проти COVID-19;
 • звільнений за власним бажанням 1 працівник.

Волонтерська діяльність:

 • педагогічними працівниками відділення дизайну одягу (Бєлич Т.О., Гарбузова В.М., Джеланова Н.І., Шабанова О.С., Волобуєва Т.Ф., Бондаренко О.А.) було пошито 2 266 одиниць виробів військової амуніції та одягу для військовослужбовців та тероборонівців;
 • навчальний заклад отримав подяку військової частини А7363 за пошиття військового обмундирування;
 • в гуртожитку училища створено всі належні умови для проживання та харчування 80 біженців та 3 дітей, які були евакуйовані з населених пунктів Запорізької та Донецької областей;
 • педагогічними працівниками відділення перукарського мистецтва надаються перукарські послуги для внутрішньо переміщених осіб: Дєєв М.В., Тарасенко К.С. – в гуртожитку закладу; Іванюха О.О., Бородіна Л.А. – в профілакторії Метінвесту.

Фінансове забезпечення:

 • працівникам училища у березні місяці у повному обсязі виплачена заробітна плата і стипендія, заплановано фінансування виплат на квітень 2022 року; 
 • проведено поточні розрахунки за комунальні послуги та енергоносії;
 • запланована здача квартальних фінансових та бухгалтерських звітів до казначейства.

Крім того, звертаюсь до психолога, соціального педагога, вихователів, класних керівників, інших педагогічних працівників звернути особливу увагу на необхідність підтримки здобувачів освіти та педагогів, користуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, та створити прості рекомендації з порадами для учасників освітнього процесу.

Адміністрація училища працює щоденно і цілодобово перебуває на зв’язку!

Я вдячна Вам, шановні педагоги, учні, батьки за відданість своїй справі! Працюємо, тримаємось на нашому освітянському фронті! Переможемо! 

Ми – сильні! Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З 30 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

Шановні здобувачі освіти, батьки, працівники училища!

Відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 29.03.2022 №162 «Про організацію освітнього процесу»

освітній процес в училищі з 30 березня 2022 року поновлюється та здійснюватиметься у 

ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

відповідно до затвердженого розкладу з використанням доступних технічних можливостей та з урахуванням безпекової ситуації 

Прошу всіх педагогічних працівників проявити максимум витримки і відповідальності, бути коректними та натхненно виконувати свою справу задля мирного майбутнього нашої країни!

Тримаємось!

Ми – сильні!

Ми – Україна!

З повагою, Ліна Короткова, директор

ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА 26.03.2022

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Керівництво навчального закладу разом з вами продовжує працювати у правовому режимі воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Законів України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та від 15.03.2022 »№ 2116-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайних ситуацій або надзвичайного стану».

Інформуємо вас про наступне:

 • Запланована атестація педагогічних працівників переноситься на 1 рік (наказ директора ДНЗ «Запорізьке ВПУМС» від 22.03.2022 №14-од/з «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році»).
 • Вжито всіх необхідних заходів для збереження навчально-матеріальної бази навчального закладу.
 • В гуртожитку училища надається необхідна допомога переселеним громадянам щодо їх розміщення, харчування, обслуговування нашими майстрами перукарської та манікюрної справи та ін.
 • Виконуються волонтерські замовлення щодо виготовлення одягу для ЗСУ на базі швейних майстерень навчального закладу.
 • Запроваджено організаційні та методичні заходи щодо підготовки до проведення дистанційного навчання, випуску навчальних груп та ін.
 • Розробляються заходи щодо вступної кампанії 2022 року.
 • Проводиться щоденний моніторинг складу учасників освітнього процесу.
 • Своєчасно виплачується заробітна плата, стипендія та інші виплати всім робітникам і здобувачам освіти відповідно до чинного законодавства.

Нагадую, що освітній процес призупинено, але ми з вами працюємо і продовжуємо виконувати свої завдання:

1. Приймаємо оперативні рішення відповідно до ситуації.

2. Виконуємо свої посадові обов’язки, тримаємо зв’язок з керівництвом, своєю активною професійною діяльністю запобігаємо хаосу і паніці.

3. Відповідально й оперативно звітуємо кожного дня про стан складу здобувачів освіти відповідно до затвердженої форми.

4. Готуємось бути на зв’язку для швидкого реагування і надання актуальної інформації щодо готовності проводити дистанційне навчання, ПКА, ДКА.

5. Бережемо себе, свої родини; поважаємо своїх колег, здобувачів освіти, кожну людину і нашу Україну!

Завжди з вами на зв’язку!

З повагою, Ліна Короткова.

Останні новини

Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу

Шановні працівники, здобувачі освіти…

Дитяче онлайн-радіо «ПАЛЯНИЦЯ» https://palianitcia.radio12345.com/

Дуже приємно чути голоси наших дітей.…

Щиро дякую!

Українці звикли добром відповідати…

Як боротися з надмірним хвилюванням

Хвилювання — це передусім нервовий…

Як підліткам самостійно убезпечити себе під час воєнних дій

Фонд Народонаселення ООН в Україні…

«Вчитись просто»

Освітня платформа «Вчитись просто»…

Перша психологічна допомога. Алгоритм дій

Для педагогічних працівників, психологів…

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК І САМОРОЗВИТКУ

В Україні триває воєнний стан у зв’язку…

Перелік професій:

Оберіть професію мрії

Зроби перший крок для втілення своєї мрії в реальність – обери професію мрії. Малюючи картину свого майбутнього життя, уяви собі не тільки свою майбутню професію, але й соціальний статус та кар’єру.

Мрія надає нам бажання жити та творити. Але мрія – це тільки напрямок, в якому треба рухатися, долаючи не легкий шлях. Проте не турбуйтеся, мрію можна досягти, якщо її перетворити на мету. Адже мета – це конкретне бажання з емоцією, надихаючою на її досягнення. Одже, перетворіть свою мрію на мету – оберіть професію та станьте затребуваним спеціалістом!

Будьте в курсі наших новин

Click here to add your own text