Стилю

і

Моди

місто Запоріжжя, вулиця Шкільна, 3

Запорізьке вище професійне училище

+38 066-151-67-59

+38 061-289-55-18

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!

#UAразом

м. Запоріжжя, вул.Шкільна, 3

УВАГА! Пропонуємо АКАДЕМІЧНУ ПІДТРИМКУ здобувачам освіти, які втратили можливість навчатися у своєму  закладі!

Не можливо уявити, у цей складний для країни та людей час, боротьбу та виживання  без підтримки одне одного.

ДНЗ “Запорізьке вище професійне училище моди і стилю” пропонує академічну підтримку здобувачам освіти, які втратили можливість навчатися у своєму  закладі!

Наш навчальний заклад пропонує доєднатися до освітнього процесу

у дистанційній формі за вашою професією, зберігаючи місце навчання, стипендію та соціальні виплати згідно із законодавством!
Після завершення навчання буде видана академічна довідка, у якій зазначаються предмети, інші види навчальної діяльності та результати навчання, на підставі якої ви зможете отримати документ державного зразка про професійну освіту у Вашому ЗП(ПТ)О!

Контактні телефони: 066-151-67-59, 68-935-15-00, 067-947-29-67

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 15.05.2022

Шановні учасники освітнього процесу!

Продовжую інформувати вас про організацію освітнього процесу в училищі за минулий тиждень (с 09.05.-15.05.2022 р.)

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 15 травня налічує 144 працівника:
– 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал.
• Місце проживання (перебування) трудового колективу має наступний вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 22 працівника.

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень налічує 928 учнів.
• Чисельність учнів, які перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області зменшилась на 2особи і складає 581 особу (62,6%);
– на території інших областей України – зменшилась на 5 осіб і складає 113 осіб (12,2%);
– за межами території України – збільшилась на 7 осіб і складає 233 особи (25,1%).
• Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, про що свідчить тенденція поступового виїзду здобувачів освіти за межі України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшився на 1,1% і складає 94,1% (873 здобувача освіти), з них:
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 2,1% та складає 81,9% (760 здобувачів освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник зменшився на 0,9% і склав12,2% (113 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 1,1% і складає 5,8% (54 здобувача освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 85,8% (більше на 2,4%)
– ІІ курс – 82,6% 80,7 (більше на 1,9%)
– ІІІ курс – 78,6% 75,5 (більше на 2,4%)
– IV курс – 76,6% (на рівні минулого тижня)
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 82,8 % (більше на 2,2%)
– адміністрування – 84,1 % (більше на 0,5%)
– дизайну одягу – 74,8 % (на рівні минулого тижня)
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – показник збільшився на 1% і складає 85,4%
– на базі 11-ти класів – показник збільшився на 4% і складає 75,2%

Показники підключення до освітньої платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки порівняно з минулим тижнем мають позитивну динаміку, спостерігається тенденція до збільшення у % відношенні, проте без змін залишається підключення відділення дизайну одягу та здобувачів освіти IV курсу.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:
• У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок не змінилась, залишається 1 здобувач освіти (0,1%) в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.), який знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
• Навчальним відділом проводяться заходи з пошуку шляхів встановлення зв’язку зі здобувачем освіти.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 440 годин педагогічного навантаження (менше на 17 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Здійснена перевірка зведених відомостей та навчально-облікової документації випускних груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а.
• 10 травня проведено онлайн-нараду в Zoom з майстрами виробничого навчання (8 учасників) з питань захисту випускних груп в дистанційному форматі.
• 11 травня проведено онлайн-нараду в Zoom з педагогічними працівниками (14 учасників), залученими до державної кваліфікаційної атестації в групах 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням кваліфікаційних пробних робіт в групах: 29-29а (с/б – 8,5 та 7,6; якість – 92% та 77% відповідно), 30-30а (с/б – 8,0 та 7,5; якість – 87% та 92% відповідно), 31-31а (с/б – 7,5 та 7,8; якість – 93% та 100% відповідно), 32-32а (с/б – 7,9 та 8,0; якість – 93% в обох підгрупах).
• Проведена державна кваліфікаційна атестація: 12 травня – в групах 29-29а та 31-31а; 13 травня – в групах 30-30а, 32-32а.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 17-17а (с/б – 8,1 та 7,3; якість – 87% та 67% відповідно), 18-18а (с/б – 7,7 та 7,9; якість – 93% та 100% відповідно).
• Протягом звітного тижня виробничу практику з використанням дистанційних технологій пройшли 16 груп (397 учнів).
• Контроль за проходження виробничої практики здійснено в групах 17-17а та 18-18а: майстрами ведеться контроль і облік виконаних робіт учнями відповідно до програми виробничої практики, щоденники оформлено відповідно до вимог, керівники виробничої практики звіти надають вчасно.
• Надано консультації викладачам та майстрам виробничого навчання з питань: вичитки годин; якості проведення уроків; підготовки зведених відомостей випускних груп; здобувачами освіти тощо.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень встановлено:
– навчальний матеріал за всіма видами підготовок викладається на освітній платформі відповідно до складеного розкладу;
– теми уроків відповідають навчальним планам;
– розроблені викладачами завдання супроводжуються поясненнями й відповідними інструкціями щодо їхнього виконання, відео-матеріалами, презентаціями, зображеннями
з загальноосвітньої підготовки:
– якісний навчальний матеріал мають Бережна О.І., Луціва Т.В., Бабаєва Н.М., Рожкова Н.С.;
– синхронний режим проведення уроків зафіксовано у викладача Бережної О.І.;
з професійно-теоретичної підготовки:
– якісний навчальний матеріал мають Кравцова О.С., Іванюха О.О., Бокша Я.В., Хропач Н.Л., Полегенько Н.С., Бондаренко О.А.
– налагоджено проведення онлайн-уроків викладачем Вітюк Т.В.
з професійно-практичної підготовки:
– виробниче навчання в синхронному режимі було проведено в групах: 10-10а, 23-23а, 32-32а, 37-37а, 41-41а;
– якісне проведення виробничого навчання та виробничої практики в дистанційному режимі продемонстрували: Федорченко С.В., Джеланова Н.І, Галич Н.А., Мартова С.В., Баклажкова А.І., Боднар І.Д.;

• Методистами училища за звітний тиждень:
– розроблено пам’ятку щодо оформлення майстрами виробничого навчання основних розділів сервісу Googlе клас освітньої платформи Google Suite for Education;
– проведено онлайн-консультування педпрацівників щодо особливостей щодо оформлення пояснювальної записки у випускних групах перукарського напряму, використання ІКТ при створенні навчального матеріалу, наповнення контенту сторінок освітньої платформи;
– опубліковано по 3 пости на сторінці Facebook та Instagram.

Стан виховної роботи:
• Щоденний соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 6 – Запорізька область, 17 – Запоріжжя, 3 – м.Енергодар, 1 – Херсонська область, 2 – Західна Україна, 9 – Польща, 1 – Німеччина, 1 – Румунія).
• Проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (станом на 13 травня всього 21 учень покинув територію бойових дій).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М. упорядковується соціальний паспорт, готується пакет документів випускників 2022 року із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою отримання матеріального забезпечення.
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 6 онлайн-консультацій (Telegram) з підтримки морального та психологічного стану (5 здобувачів освіти, групи 4а, 17а, 23, 41, 37а).
• Керівником гуртка Крамаренко О.О.: підготовлено відео-ролик на підтримку ЗСУ з Ярославом Ізвьосткіним; з навчальними групами готується відео-ряд до Дня вишиванки; опубліковано авторські вірші.
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. опубліковано поезії українських авторів І.Андрусяка, І.Вікирчак, Т.Аколішнової, В.Міхалевського, А.Генелюк, П.Матюши, В.Аренєва, І.Галишко; звернення Президента України до Дня перемоги над нацизмом; відео «Тому що я – Україна!» (Viber-групи педпрацівників за відділеннями).
• За допомогою сервісу подачі онлайн-заяв на сайті училища за звітний період було отримано 52 заяви абітурієнтів на вступ до училища у 2022 році.

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям: Дєєв М.В. – 10 осіб у гуртожитку училища; Ткаченко О.П. – 4 особи в будинку для біженців у Німеччині; Іванюха О.О. та Бородіна Л.А. – 18 осіб в профілакторії Метінвесту.

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 06.05.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Продовжую інформувати вас про виконання заходів для забезпечення сталості освітнього процесу в училищі, доступу до якісної та безпечної освіти в умовах війни станом на 08.05.2022 року

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 06 травня налічує 144 працівника:
– 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал.
• За звітний тиждень відбулась зміна місцезнаходження педагогічних працівників: 1 працівник перемістився з окупаційної території до міста Запоріжжя, 1 працівник виїхав за кордон. Таким чином, інформація щодо місця проживання (перебування) трудового колективу має наступний вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 22 працівника (більше на 1 особу).

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень налічує 928 учнів.
• Чисельність учнів, які перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області зменшилась на 5осіб і складає 583 особи (62,8%);
– на території інших областей України – збільшилась на 2 особи і складає 118 осіб (12,7%);
– за межами території України – збільшилась на 3 особи і складає 226 осіб (24,7%).
• Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, про що свідчить тенденція поступового виїзду здобувачів освіти за межі Запорізької області та України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем зменшилась на 0,8% і складає 93% (863 здобувача освіти), з них:
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник зменшився на 0,4% та складає 79,8% (741 здобувач освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник зменшився на 0,5% і склав13,1% (122 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник збільшився на 0,8% і складає 6,9% (64 здобувача освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.
• Показник підключення здобувачів освіти до училищної освітньої платформи:
за курсами:
– І курс – 83,4%
– ІІ курс – 80,7%
– ІІІ курс – 75,5%
– IV курс – 76,6%
за відділеннями:
– перукарського мистецтва – 79,9 %
– адміністрування – 83,6 %
– дизайну одягу – 74,1 %
за програмами навчання:
– на базі 9-ти класів – показник зменшився на 1% і складає 84,4%
– на базі 11-ти класів – показник збільшився на 2,2% і складає 71,2%

Показники підключення до платформи за курсами, відділеннями та програмами підготовки в цілому повторюють результати моніторингових досліджень якості знань за результатами І семестру 2021-2022 н.р.: більш низькі показники на ІІІ та IV курсах, у порівнянні з І і ІІ курсами; більш низька частка підключення до освітньої платформи училища спостерігається у відділенні дизайну одягу, а також здобувачів освіти, що навчаються після 11 класів.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:
• У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок не змінилась, залишається 1 здобувач освіти (0,1%) в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.), який знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
• Навчальним відділом проводяться заходи з пошуку шляхів встановлення зв’язку зі здобувачем освіти.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 457 годин педагогічного навантаження (менше на 17 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Проведено перевірку зведених відомостей груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а для підготовки замовлення документів про професійну (професійно-технічну) освіту.
• 05 травня проведено інструкційну онлайн-нараду в Zoom з педагогічними працівниками (52 учасника), на якій розглянуто питання:
– звільнення учнів груп 4-4а, 12-12а, 21-21а, 23-23а, 24-24а від державної підсумкової атестації;
– своєчасності подання звітів щодо місцезнаходження та залучення здобувачів освіти до навчання в дистанційному режимі;
– повторного підключення здобувачів освіти до освітньої платформи училища;
– обговорення Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти;
– заповнення журналів та зведених відомостей для випускних груп.
• Сформовано та оформлено пакет навчально-облікової документації для ДКА в групах 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 11-11а (с/б – 7,4 та 7,7; якість – 86% та 92% відповідно), 14-14а (с/б – 7,7 та 7,6; якість – 100% в обох підгрупах).
• Здійснено контроль за оформленням щоденників проходження виробничої практики гр.11-11а, 14-14а, 17-17а, 18-18а.
• Підготовлено проєкти наказів про виробничу практику в групах 11-11а, 14-14а, 17-17а, 18-18а.
• Підготовлено звернення до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо відновлення доступу до ЄДЕБО
• Надано консультації викладачам та класним керівникам з питань: вичитки годин; методики проведення уроків та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; підготовки зведених відомостей до випуску груп тощо.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• За результатами моніторингу проведення освітнього процесу за поточний тиждень сформовано наступні висновки:
з загальноосвітньої підготовки:
– навчальний матеріал на освітній платформі викладається у форматі відео-уроків (YouTube), опорних конспектів (Word), презентацій (PowerPoint), зображень (jpg); надаються переліки як друкованих підручників, так і електронних у форматі PDF; для визначення рівня засвоєних навчального матеріалу використовуються Google Forms для тестів, Google Document – для оформлення текстових завдань.
– якісне проведення уроків в синхронному режимі продемонструвала викладач Бережна О.І.;
– виявлено недоліки в оформленні навчального матеріалу на освітній платформі училища з предметів «Хімія», «Біологія і екологія», зауваження та відповідні рекомендації надано викладачу;
з професійно-теоретичної підготовки:
– якісне надання навчального матеріалу українською мовою, додаткове посилання на інтернет-ресурси, дотримання вимог щодо оформлення завдань у Classroom продемонстрували: Бокша Я.В., Хропач Н.Л., Полегенько Н.С., Бондаренко О.А.
– проведення уроків в синхронному режимі, надання відео-матеріалів з чіткими поясненнями зафіксовано у викладачів Кравцової О.С., Іванюхи О.О.;
– серед недоліків, виявлених під час моніторингу, зустрічаються несвоєчасність викладання навчального матеріалу, надання його на російській мові, невідповідність відео-ресурсів темі уроку, про що викладачам зроблено зауваження щодо виправлення.
з професійно-практичної підготовки:
– виробниче навчання в синхронному режимі було проведено в групах: 20-20а, 39-39а, 40-40а;
– найкращих результатів щодо якості проведення виробничого навчання та виробничої практики в дистанційному режимі досягли: Федорченко С.В., Джеланова Н.І, Галич Н,А., Мартова С.В., Баклажкова А.І., Піддубна Г.С., Боднар І.Д., Гарбузова В.М.;
– серед одиночних недоліків, виявлених у ході моніторингу: нечіткість у формулювання завдань; розміщення теоретичних матеріалів (в т.ч. конспектів) і теоретичних завдань (контрольних питань) замість практичних; розміщення практичних завдання одним масивом на цілий тиждень, про що кожен майстер в/н був поінформований індивідуально електронним листом.
• Методистами училища за звітний тиждень:
– проведено онлайн-консультування педпрацівників щодо особливостей проведення занять на освітній платформі училища, пошуку актуальних навчальних матеріалів, використання методу тестування для оцінювання знань тощо;
– опубліковано по 4 пости на сторінці Facebook та Instagram, 2 статті на офіційному веб-сайті училища.

Стан виховної роботи:
• Щоденний соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 6 – Запорізька область, 17 – Запоріжжя, 3 – м.Енергодар, 1 – Херсонська область, 2 – Західна Україна, 9 – Польща, 1 – Німеччина, 1 – Румунія).
• Проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (чисельність порівняно з минулим тижнем зменшилась на 3 осіб і складає 37 учнів станом на 06 травня).
• Соціальним педагогом Лещенко А.М.: підготовлено проєкт наказу щодо організації гарячого харчування у травні місяці; внесено зміни до соціального паспорту училища, а саме списків учнів, яким виповнюється 18 років (групи 23, 41, 38); готуються документи та проєкти наказів щодо матеріального забезпечення випускників 2022 року із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (3 здобувача освіти, групи 17, 29, 32)
• Практичним психологом Равінською Ю.О. проведено 4 онлайн-консультації (Viber, Telegram) з підтримки морального та психологічного стану (4 здобувача освіти, групи 4а, 27, 34, 18).
• Керівником гуртка Крамаренко О.О.: здійснено монтаж відео-ролику з Лізою Байдак на пісню KAZKA «I am not» та готується його презентація; записано 4 аудіо-треки з Ярославом Ізвьосткіним на пісню «Обійми» С. Вакарчука; запроваджено відео-проєкт «Гімн України» до Дня Європи серед навчальних груп.
• Завідувачем бібліотеки Цикіною А.В. опубліковано пости з національно-патріотичного виховання: пісня у виконанні українських діячів «Непереможна Україна», цитати про життя, знаменні дати тижня, вірші І.Самарини-Лабіринт, Б.Ступки, А.Опаріни (Viber-групи педпрацівників за відділеннями).
• Розроблено профорієнтаційний ролик для професії Адміністратор. Секретар керівника (організації, підприємства, установи) на базі 11-ти класі (Боднар І.Д., Рожкова Н.С., Бабаєва Н.М., публікація в Facebook та Instagram).

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).
Працівники відділення перукарського мистецтва – надання перукарських послуг переселенцям (Дєєв М.В. з групою 10-10а: 14 стрижок в гуртожитку училища та 25 стрижок в центрі «Орієнтир»; Ткаченко О.П. – 4 стрижки та 2 фарбування в будинку для біженців у Німеччині).

Стан матеріально-технічної бази:
• всі навчально-виробничі комплекси забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій та руйнувань впродовж тижня не було.
• В навчально-виробничому корпусі на Шкільній проводиться облаштування квіткових клумб.
• В гуртожитку проведено перевірку електрообладнання в кухнях, справність плит, водонагрівачів, електрощитів; перевірено санітарний стан приміщень та прилеглої території гуртожитку.
• Ведеться чергування сторожів згідно з графіком, сторонніх осіб на території училища не зафіксовано.

Дякую всім вам за підтримку української професійної освіти своєю компетентністю, розумінням і відповідальністю за майбутнє нашої країни.
Ми переможемо! Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 29.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

П’ятий тиждень продовжую інформувати вас про організацію і стан освітнього процесу в нашому училищі в умовах дистанційно режиму із дотриманням усіх заходів безпеки

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 29 квітня налічує 144 працівника:
– 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес;
– 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал.
• За звітний тиждень до України повернувся з-за кордону 1 працівник. Інформація щодо місця проживання (перебування) трудового колективу має такий вигляд:
– за межами області перебувають 9 працівників;
– за кордоном – 21 працівник (менше на 1 особу).

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень налічує 928 учнів.
• Чисельність учнів, які перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області зменшилась на 3 особи і складає 588 осіб (63,4%);
– на території інших областей України – збільшилась на 1 особу і складає 116 осіб (12,5%);
– за межами території України – збільшилась на 3 особи і складає 223 особи (24%).
• Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, про що свідчить тенденція поступового виїзду здобувачів освіти за межі України.

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 0,5% і складає 93,8% (870 здобувача освіти), з них:
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 0,4% та складає 80,2% (744 здобувач освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник збільшився на 0,1% і склав 13,6% (126 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 0,4% і складає 6,1% (57 здобувача освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.

• Підключення учнів до училищної освітньої платформи в повному обсязі (100%) відбулось в наступних групах:
І курсу
10-10а (майстри в/н Оленець А.С., Дєєв М.В., кл./кер. Бережна О.І.)
26-26а (майстри в/н Бородіна Л.А., Данчук А.В., кл./кер. Іванюха О.О.)
34-34а (майстри в/н Дєєв М.В., Сімушина Е.Г.)
37-37а (майстер в/н Гонтар С.В.)
39-39а (майстри в/н Крук В.М., Данчевська А.І., кл./кер. Крук В.М.)
41-41а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І., кл./кер. Боднар І.Д.)

ІІ курс
14-14а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

ІІІ курс
24-24а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

• Підключення до освітньої платформи училища здобувачів освіти за програмами навчання склала:
– на базі 9-ти класів – показник зменшився на 0,6%і складає 85,4%;
– на базі 11-ти класів – показник збільшився на 0,7% і складає 69%.

Простежується позитивна динаміка підключення до платформи здобувачів освіти, які навчаються після 11-го класу.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:
• У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок зменшилась і налічує 1 здобувача освіти (0,1%), а саме:
– в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
• Показники свідчать про позитивну динаміку та дієвість прийнятих мір з пошуку здобувачів освіти.

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram.
• Викладачами за звітний тиждень вичитано 457 годин педагогічного навантаження (більше на 31 годину) відповідно до затвердженого розкладу занять.
• Організовано друк документів про професійну (професійно-технічну) освіту груп 2-2а та 9-9а.
• Обговорено з провідними викладачами випускних груп порядок підготовки до державної кваліфікаційної атестації робіт у травні-червні 2022 р.
• Перевірено на затверджено документацію до виробничої практики груп 12-12а, 15-15а, 18-18а, 20-20а, 21-21а, 23-23а, 24-24а, 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а, 38-38а.
• 25 квітня проведено інструкційну онлайн-нараду в Zoom з педагогічними працівниками (53 учасника), на якій розглянуто питання:
– подання звітів щодо місцезнаходження та залучення здобувачів освіти до навчання в дистанційному режимі;
– порядок заповнення журналів теоретичного навчання, доведення до відома графіка виходу на робочі місця;
– закінчення навчального року та атестація учнів за результатами 2 семестру;
– складання зведених відомостей для випускних груп.
• 29 квітня проведено ПА в дистанційному режимі в групах 3-3а (26 учнів) та 37-37а (30 учнів) у формі комплексного іспиту (тестування).
• Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 15-15а, 20-20а.
• Здійснено контроль за організацією та проведенням кваліфікаційної пробної роботи в групах №3 (с/б-7,9; якість 62%), №3а (с/б-7,3; якість 69%), №37 (с/б-8,7; якість 100%), №37а (с/б-8,5; якість 100%).
• Підготовлено проєкти наказів про звільнення учнів від ДПА; про виробничу практику в групах 15-15а, 20-20а; про закріплення групи 37-37а.
• Надано консультації викладачам та класним керівникам з питань: вичитки годин та дотримання поурочного планування; методики проведення уроків та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; підготовки зведених відомостей до випуску груп тощо.

Методичне забезпечення освітнього процесу
• Моніторинг проведення освітнього процесу за тиждень засвідчив позитивну динаміку, а саме:
– якісний навчальний матеріал з предметів загальноосвітньої підготовки відповідно до програм та розкладу мають викладачі: Снопкова С.О., Бережна О.І., Бородіна Т.П, Скляр І.В., Бокша Я.І., Руденко Т.В.;
– якісне надання навчального матеріалу та проведення уроків в синхронному режимі продемонстрували викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки: Бабаєва Н.М., Кравцова О.С., Іванюха О.О.;
– найкращих результатів щодо якості проведення виробничого навчання та виробничої практики в дистанційному режимі досягли: Федорченко С.В., Цвіркун І.М., Джеланова Н.І, Галич Н,А., Мартова С.В., Баклажкова А.І., Піддубна Г.С., Дєєв М.В.

• Методистами училища за звітний тиждень:
– проведено оперативне консультування педпрацівників щодо особливостей організації освітнього процесу і підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану;
– підготовлено пропозиції щодо оформлення пояснювальних записок до творчих робіт з професій перукарського профілю в умовах воєнного стану та інструкційно-технологічних карт, що розробляються здобувачами освіти;
• опубліковано по 3 пости на сторінці Facebook та Instagram.

Стан виховної роботи:
• Щоденний соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 6 – Запорізька область, 17 – Запоріжжя, 3 – м.Енергодар, 1 – Херсонська область, 3 – Західна Україна 9 – Польща, 1 – Німеччина).
• Проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (чисельність порівняно з минулим тижнем зменшилась на 17 осіб і складає 40 учнів станом на 29 квітня).
• Проведено 6 онлайн-консультацій (Viber, Telegram) з психологічної підтримки зі здобувачами освіти (учні з груп 8-8а, 34-34а, 11-11а, 24-24а), опубліковано пост «Як подолати панічну атаку» (Instagram, Facebook).
• Керівником гуртка Крамаренко О.О. проведено 5 онлайн-репетицій з учнями-співаками.
• Завідувачем бібліотеки опубліковано пости з національно-патріотичного виховання: вірші К.Газієвої, цитати про життя, знаменні дати тижня (Viber-групи педпрацівників за відділеннями).
• Розроблено профорієнтаційний ролик для професії Касир (в банку) на базі 11-ти класі (Боднар І.Д., Рожкова Н.С., Бабаєва Н.М., публікація в Facebook та Instagram).
• Опубліковано дві статті для розміщення на сайті щодо кримінальної відповідальності за розповсюдження інформації про переміщення військових та створення онлайн-радіо «Паляниця».

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).
Працівники відділення перукарського мистецтва (Дєєв М.В., Ткаченко О.П.) – надання перукарських послуг переселенцям (9 стрижок в гуртожитку училища, 4 стрижки та 2 фарбування в будинку для біженців у Німеччині).
Допомога Управлінню Державної служби якості освіти у Запорізькій області (Семеніхіна І.В., Назаренко Т.М., Сушко Т.О., Кривоніс С.Є.) – фасування та відправка продуктів харчування до м.Чернівці для внутрішньо переміщених дітей-сиріт із Запорізької області.

Стан матеріально-технічної бази:
• 3 навчально-виробничі комплекси в Запоріжжі забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій та руйнувань впродовж тижня не було.
• В навчально-виробничому корпусі в м.Оріхів проведено профілактичні роботи щодо усунення пошкоджень будівлі: закрито плівкою 73 вікна, полагоджено вхідні двері.
• В навчально-виробничому корпусі на Шкільній проводиться облаштування квіткових клумб.
• В гуртожитку проведено перевірку електрообладнання в кухнях, справність плит, водонагрівачів, електрощитів; перевірено санітарний стан приміщень та прилеглої території гуртожитку.
• Ведеться чергування сторожів згідно з графіком, сторонніх осіб на території училища не зафіксовано.

Будьте сильними, наполегливими, вірте у нашу перемогу,
у свою мрію та використовуйте всі інструменти для надання
якісної освіти нашим учням!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 25.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Минув другий місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії. Увесь світ захоплюється стійкістю України, мужністю її воїнів, національним єднанням у боротьбі за свої цінності.

У складних умовах воєнного стану Запорізьке вище професійне училище моди і стилю продовжує виконувати завдання щодо забезпечення освітнього процесу в дистанційному режимі

Інформуємо вас про підсумки четвертого тижня  нашої роботи :

 Кадрове забезпечення:

 • Трудовий колектив училища станом на 25 квітня налічує 144 працівника:
 • 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес
 • 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал
 • Місце проживання (перебування) працівників протягом тижня залишається без змін:
 • за межами області перебувають 9 працівників
 • за кордоном – 22 працівника

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:

 • Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень зменшився на 1 особу та налічує 928 учнів (причина: відрахування у зв’язку зі зміною місця проживання, гр.5-5а)
 • Чисельність учнів, які перебувають:
 • в Запоріжжі та Запорізькій області збільшилась на 2 особи і складає 591 особу (63,7%);
 • на території інших областей України – зменшилась на 7 осіб в складає 115 осіб (12,4%);
 • за межами території України – збільшилась на 8 осіб і складає 220 осіб (23,7%)
 • Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, у зв’язку зі зміною місця проживання та відтоком здобувачів освіти за кордон

 

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:

 • Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 1,3% і складає 93,3% (866 здобувачів освіти), з них:
 • з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 1% та складає 79,8% (741 здобувач освіти);
 • з використанням мобільних месенджерів – показник збільшився на 0,5% і склав 13,5% (125 здобувачів освіти).
 • Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 0,5% і склав 6,5% (60 здобувачів освіти).

Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.

 • Підключення учнів до училищної освітньої платформи в повному обсязі (100%) відбулось в наступних групах:

І курсу

10-10а (майстри в/н Оленець А.С., Дєєв М.В., кл./кер. Бережна О.І.)

34-34а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І.)

37-37а (майстер в/н Гонтар С.В.)

39-39а (майстри в/н Крук В.М., Данчевська А.І., кл./кер. Крук В.М.)

41-41а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І., кл./кер. Боднар І.Д.)

ІІ курс

14-14а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

ІІІ курс

24-24а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

 • Підключення до освітньої платформи училища здобувачів освіти за програмами навчання склала:

На базі 9-ти класів – показник на рівні минулого тижня і складає 86%

На базі 11-ти класів – показник збільшився на 3,3% і складає 68,3%

Простежується позитивна динаміка підключення до платформи здобувачів освіти, які навчаються після 11-го класу.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:

 • У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок зменшилась на 0,4% і налічує 2 здобувача освіти (0,2%), а саме:
 • в групі 38-38а (майстер в/н Луціва О.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією виїхав за кордон;
 • в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
 • Показники свідчать про позитивну динаміку та дієвість прийнятих мір з пошуку здобувачів освіти

 Організація освітнього процесу:

 • Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram
 • Викладачами училища за звітний тиждень вичитано 426 годин педагогічного навантаження (менше на 139 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять
 • Проведено перевірку додатків до документів про професійну (професійно-технічну) освіту груп 2-2а та 9-9а
 • Опрацьовано порядок підготовки творчих випускних робіт груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а (випуск 13.05.2022), 17-17а (випуск 30.05.2022)
 • Дев’ять груп (183 учня) вийшли на виробничу практику з використанням дистанційних технологій
 • Відкориговані програми виробничої практики та затверджено поурочно-тематичні програми виробничої практики груп 4-4а, 17-17а, 18-18а
 • Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 4-4а, 12-12а, 24-24а, 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а, 38-38а;
 • 19 квітня на платформі Zoom проведена онлайн-нарада з майстрами виробничого навчання з питань ДКА груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а
 • 22 квітня проведено ПА в групах 1-1а та 34-34а в дистанційному режимі у формі комплексного іспиту (тестування)
 • Підготовлено проєкти наказів про виробничу практику групи 4-4а та закріплення майстрів в/н за групою 34-34а, наказ щодо завершення 2021-2022 навчального року
 • Надано консультації викладачам та класним керівникам з питань: вичитки годин та дотримання поурочного планування; методики проведення уроків та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; підготовки зведених відомостей до випуску груп тощо

 Методичне забезпечення освітнього процесу

 • Моніторинг проведення освітнього процесу за тиждень засвідчив наступне:
 • навчальний матеріал з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок викладається на освітній платформі відповідно до складеного розкладу;
 • теми уроків відповідають навчальним планам, завдання супроводжуються поясненнями й відповідними інструкціями щодо їхнього виконання;
 • виявлено затримки у викладці матеріалів у викладачів: Бокша Я.І., Бородіна Т. П., Веретеніна А. А., Руденко Г. В., Скляр І. В., Снопкова С. О., яким надіслано листи з нагадуванням, завдяки чому зазначені недоліки було усунено;
 • якісне надання навчального матеріалу та проведення уроків в синхронному режимі продемонстрували викладачі Бабаєва Н.М., Бережна О.І., Кравцова О.С. та Іванюха О.О.
 • 21 квітня на платформі Zoom проведено онлайн засідання методичної комісії з професій перукарського напряму, на якому розглянуто питання підготовки випускних робіт та якісного оформлення педпрацівниками уроків в Classroom;
 • методистами училища протягом тижня проведено оперативне консультування педпрацівників щодо особливостей організації освітнього процесу і підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану;
 • впродовж тижня опубліковано по 8 постів на сторінці Facebook та Instagram, 2 новини на веб-сайті училища.

Стан виховної роботи:

 • щоденно здійснюється соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 26 – Запоріжжя та Запорізька область, 9 – за кордоном, 5 – за межами області);
 • проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (чисельність порівняно з минулим тижнем зменшилась на 16 осіб, які виїхали в Запоріжжя та Західну Україну, і складає 57 учнів станом на 25 квітня);
 • проведено 5 онлайн-консультацій зі здобувачами освіти з питань психологічної підтримки (Viber: по 1 учню груп КЗ.І.№5-5а, ПМА.ІІ.14-14а, ПКВ.ІІІ.№17-17а, 2 учня гр.ПММ.ІІІ.№12-12а), опубліковано пост «Як боротися з надмірними хвилюваннями» (Instagram, Facebook);
 • проведено Патріотичну естафету «Ми за мир, за волю, за Україну!» серед навчальних груп (відео опубліковано на Facebook);
 • завідувачем бібліотеки опубліковано пости з національно-патріотичного виховання: вірші Т.Шевченка, Л.Костенко, Т.Уляшевої, «Україна переможе!» О.Пономарьова, знаменні дати тижня (Viber-групи педпрацівників за відділеннями);
 • проведено ряд заходів профорієнтаційного характеру, анонс професій за всіма відділеннями для вступників 2022 року: Facebook – 4 публікації, Instagram – 4 публікації.

 Добрі справи працівників:

Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).

Працівники відділення перукарського мистецтва (Дєєв М.В., Іванюха О.О., Бородіна Л.А.) надання перукарських послуг переселенцям (11 стрижок в гуртожитку училища, 12 стрижок в профілакторії Метінвесту), надання гуманітарної допомоги (крупи, сахар, соки, вода та ін.);

Працівники відділення дизайну одягу (Бєлич Т.О., Гарбузова В.М., Джеланова Н.І., Шабанова О.С., Бондаренко О.А.) – пошиття 30 підсумків для БФ «Благиня», 6 спальників та 87 джемперів для ГО «Діаклуб».

Стан матеріально-технічної бази:

Ворог продовжує лютувати… Протягом тижня окупанти здійснюють обстріли міста Оріхів Запорізької області, внаслідок чого страждають мирні жителі та інфраструктура населеного пункту

 • будівля навчального корпусу, розташована в м.Оріхів, внаслідок вибухів мінометних снарядів зазнала руйнувань – пошкоджено 73 вікна загальною площею 405 м2, металева огорожа, двері центрального входу. На сьогодні всі пошкодження усунені власними силами;
 • 3 навчально-виробничі комплекси в Запоріжжі забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій та руйнувань впродовж тижня не було;
 • в навчально-виробничому корпусі на Матросова установлено та покрашено 6 віконних відкосів;
 • ведеться чергування сторожів згідно з графіком, сторонніх осіб на території училища не зафіксовано.

В такий тяжкий для України час, найголовніше для кожного з нас не втрачати надію і допомагати тому, хто поряд. Ми маємо бути єдині, як ніколи.

 Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 15.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Минув другий місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії. Увесь світ захоплюється стійкістю України, мужністю її воїнів, національним єднанням у боротьбі за свої цінності.
У складних умовах воєнного стану Запорізьке вище професійне училище моди і стилю продовжує виконувати завдання щодо забезпечення освітнього процесу в дистанційному режимі

Інформуємо вас про підсумки четвертого тижня нашої роботи :

Кадрове забезпечення:
• Трудовий колектив училища станом на 25 квітня налічує 144 працівника:
– 87 педагогічних працівників забезпечують освітній процес
– 57 працівників складають адміністративний та технічний персонал
• Місце проживання (перебування) працівників протягом тижня залишається без змін:
– за межами області перебувають 9 працівників
– за кордоном – 22 працівника

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:
• Загальний контингент здобувачів освіти за звітний тиждень зменшився на 1 особу та налічує 928 учнів (причина: відрахування у зв’язку зі зміною місця проживання, гр.5-5а)
• Чисельність учнів, які перебувають:
– в Запоріжжі та Запорізькій області збільшилась на 2 особи і складає 591 особу (63,7%);
– на території інших областей України – зменшилась на 7 осіб в складає 115 осіб (12,4%);
– за межами території України – збільшилась на 8 осіб і складає 220 осіб (23,7%)
• Порівнюючи тижневі показники щодо місцезнаходження здобувачів освіти, можемо говорити про негативну динаміку, у зв’язку зі зміною місця проживання та відтоком здобувачів освіти за кордон

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:
• Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 1,3% і складає 93,3% (866 здобувачів освіти), з них:
– з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 1% та складає 79,8% (741 здобувач освіти);
– з використанням мобільних месенджерів – показник збільшився на 0,5% і склав 13,5% (125 здобувачів освіти).
• Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився на 0,5% і склав 6,5% (60 здобувачів освіти).
Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.

• Підключення учнів до училищної освітньої платформи в повному обсязі (100%) відбулось в наступних групах:
І курсу
10-10а (майстри в/н Оленець А.С., Дєєв М.В., кл./кер. Бережна О.І.)
34-34а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І.)
37-37а (майстер в/н Гонтар С.В.)
39-39а (майстри в/н Крук В.М., Данчевська А.І., кл./кер. Крук В.М.)
41-41а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І., кл./кер. Боднар І.Д.)

ІІ курс
14-14а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

ІІІ курс
24-24а (майстри в/н Перегудова Л.О., Риженко Я.В.)

• Підключення до освітньої платформи училища здобувачів освіти за програмами навчання склала:
На базі 9-ти класів – показник на рівні минулого тижня і складає 86%
На базі 11-ти класів – показник збільшився на 3,3% і складає 68,3%

Простежується позитивна динаміка підключення до платформи здобувачів освіти, які навчаються після 11-го класу.

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:
• У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок зменшилась на 0,4% і налічує 2 здобувача освіти (0,2%), а саме:
– в групі 38-38а (майстер в/н Луціва О.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією виїхав за кордон;
– в групі 3-3а (майстер в/н Волобуєва Т.В.) – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
• Показники свідчать про позитивну динаміку та дієвість прийнятих мір з пошуку здобувачів освіти

Організація освітнього процесу:
• Розклад занять на тиждень доведено педпрацівникам через групи Viber та Telegram
• Викладачами училища за звітний тиждень вичитано 426 годин педагогічного навантаження (менше на 139 годин) відповідно до затвердженого розкладу занять
• Проведено перевірку додатків до документів про професійну (професійно-технічну) освіту груп 2-2а та 9-9а
• Опрацьовано порядок підготовки творчих випускних робіт груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а (випуск 13.05.2022), 17-17а (випуск 30.05.2022)
• Дев’ять груп (183 учня) вийшли на виробничу практику з використанням дистанційних технологій
• Відкориговані програми виробничої практики та затверджено поурочно-тематичні програми виробничої практики груп 4-4а, 17-17а, 18-18а
• Здійснено контроль за організацією та проведенням перевірних робіт в групах 4-4а, 12-12а, 24-24а, 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а, 38-38а;
• 19 квітня на платформі Zoom проведена онлайн-нарада з майстрами виробничого навчання з питань ДКА груп 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а
• 22 квітня проведено ПА в групах 1-1а та 34-34а в дистанційному режимі у формі комплексного іспиту (тестування)
• Підготовлено проєкти наказів про виробничу практику групи 4-4а та закріплення майстрів в/н за групою 34-34а, наказ щодо завершення 2021-2022 навчального року
• Надано консультації викладачам та класним керівникам з питань: вичитки годин та дотримання поурочного планування; методики проведення уроків та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; підготовки зведених відомостей до випуску груп тощо

Методичне забезпечення освітнього процесу
• Моніторинг проведення освітнього процесу за тиждень засвідчив наступне:
– навчальний матеріал з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок викладається на освітній платформі відповідно до складеного розкладу;
– теми уроків відповідають навчальним планам, завдання супроводжуються поясненнями й відповідними інструкціями щодо їхнього виконання;
– виявлено затримки у викладці матеріалів у викладачів: Бокша Я.І., Бородіна Т. П., Веретеніна А. А., Руденко Г. В., Скляр І. В., Снопкова С. О., яким надіслано листи з нагадуванням, завдяки чому зазначені недоліки було усунено;
– якісне надання навчального матеріалу та проведення уроків в синхронному режимі продемонстрували викладачі Бабаєва Н.М., Бережна О.І., Кравцова О.С. та Іванюха О.О.
• 21 квітня на платформі Zoom проведено онлайн засідання методичної комісії з професій перукарського напряму, на якому розглянуто питання підготовки випускних робіт та якісного оформлення педпрацівниками уроків в Classroom;
• методистами училища протягом тижня проведено оперативне консультування педпрацівників щодо особливостей організації освітнього процесу і підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану;
• впродовж тижня опубліковано по 8 постів на сторінці Facebook та Instagram, 2 новини на веб-сайті училища.

Стан виховної роботи:
• щоденно здійснюється соціально-педагогічний супровід 40 учнів з числа дітей-сиріт (з них знаходяться: 26 – Запоріжжя та Запорізька область, 9 – за кордоном, 5 – за межами області);
• проведено облік здобувачів освіти, які проживають на окупованих територіях (чисельність порівняно з минулим тижнем зменшилась на 16 осіб, які виїхали в Запоріжжя та Західну Україну, і складає 57 учнів станом на 25 квітня);
• проведено 5 онлайн-консультацій зі здобувачами освіти з питань психологічної підтримки (Viber: по 1 учню груп КЗ.І.№5-5а, ПМА.ІІ.14-14а, ПКВ.ІІІ.№17-17а, 2 учня гр.ПММ.ІІІ.№12-12а), опубліковано пост «Як боротися з надмірними хвилюваннями» (Instagram, Facebook);
• проведено Патріотичну естафету «Ми за мир, за волю, за Україну!» серед навчальних груп (відео опубліковано на Facebook);
• завідувачем бібліотеки опубліковано пости з національно-патріотичного виховання: вірші Т.Шевченка, Л.Костенко, Т.Уляшевої, «Україна переможе!» О.Пономарьова, знаменні дати тижня (Viber-групи педпрацівників за відділеннями);
• проведено ряд заходів профорієнтаційного характеру, анонс професій за всіма відділеннями для вступників 2022 року: Facebook – 4 публікації, Instagram – 4 публікації.

Добрі справи працівників:
Працівники гуртожитку училища – забезпечення належних умов тимчасового проживання 92х внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (реєстрація, поселення, організація харчування, медична допомога).
Працівники відділення перукарського мистецтва (Дєєв М.В., Іванюха О.О., Бородіна Л.А.) – надання перукарських послуг переселенцям (11 стрижок в гуртожитку училища, 12 стрижок в профілакторії Метінвесту), надання гуманітарної допомоги (крупи, сахар, соки, вода та ін.);
Працівники відділення дизайну одягу (Бєлич Т.О., Гарбузова В.М., Джеланова Н.І., Шабанова О.С., Бондаренко О.А.) – пошиття 30 підсумків для БФ «Благиня», 6 спальників та 87 джемперів для ГО «Діаклуб».

Стан матеріально-технічної бази:
Ворог продовжує лютувати… Протягом тижня окупанти здійснюють обстріли міста Оріхів Запорізької області, внаслідок чого страждають мирні жителі та інфраструктура населеного пункту
• будівля навчального корпусу, розташована в м.Оріхів, внаслідок вибухів мінометних снарядів зазнала руйнувань – пошкоджено 73 вікна загальною площею 405 м2, металева огорожа, двері центрального входу. На сьогодні всі пошкодження усунені власними силами;
• 3 навчально-виробничі комплекси в Запоріжжі забезпеченні електро- та водопостачанням, аварійних ситуацій та руйнувань впродовж тижня не було;
• в навчально-виробничому корпусі на Матросова установлено та покрашено 6 віконних відкосів;
• ведеться чергування сторожів згідно з графіком, сторонніх осіб на території училища не зафіксовано.

В такий тяжкий для України час, найголовніше для кожного з нас не втрачати надію і допомагати тому, хто поряд. Ми маємо бути єдині, як ніколи.

Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 08.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Попри війну життя триває, зокрема й у нашому навчальному закладі.

Політика училища передбачає, що кожному здобувачу освіти, який має бажання продовжувати навчання, необхідно сприяти в реалізації права на освіту відповідно до його наявних можливостей і з урахуванням ситуації та обставин, які на цей час склалися, а сам процес навчання має бути максимально гнучким і зручним.

Інформуємо вас про підсумки другого тижня роботи за основними напрямками:

 Стан матеріально-технічна бази:

 • 4 навчально-виробничі комплекси училища забезпеченні електро- та водопостачанням, централізоване опалення припинено відповідно до встановлених термінів;
 • будівля навчального корпусу, розташована в м.Оріхів, внаслідок вибуху гарматного снаряду зазнала руйнувань – пошкоджено 14 вікон загальною площею 50,016 м2. На сьогодні всі пошкодження усунені власними силами;
 • майно, обладнання, приміщення та територія училища мають задовільний стан;
 • заборонено доступ на територію училища сторонніх осіб, організовано чергування сторожів згідно з графіком.

 Кадрове забезпечення:

 • всього трудовий колектив налічує 145 працівників, з них 87 педагогічні, 58 -адміністративний та технічний персонал;
 • місце проживання (перебування) працівників училища станом на 08 квітня:
 • за межами області перебувають 10 працівників,
 • за кордоном – 22 працівника;
 • відповідно до поданих заяв за звітний тиждень було надано основні відпустки (3 працівника), відпустки без збереження заробітної плати (3 працівника), декретна відпустка (1 працівник).

 Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:

 • Порівнюючи тижневі дані щодо місцезнаходження 930 здобувачів освіти, спостерігається, що чисельність учнів, які перебувають:
 • в Запоріжжі та Запорізькій області збільшилась на 10 осіб і складає 595 осіб (64%);
 • на території інших областей України – зменшилась на 5 осіб в складає 128 осіб (14%);
 • за межами території України – збільшилась на 4 особи і складає 200 осіб (21%).
 • Відраховано 1 здобувача освіти у зв`язку з працевлаштуванням (гр.5-5а).

 Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:

 • Чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 12% і складає 92,6% (862 здобувача освіти), з них:
 • з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 2% та складає 75% (695 здобувачів освіти);
 • з використанням мобільних месенджерів – показник зберігся на тому ж рівні 18% (167 здобувачів освіти).
 • Чисельність учнів, які не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник залишився фактично без змін і складає 7% (62 здобувача освіти).

Причини: здобувачі освіти, які вимушено змінили місце проживання; знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії.

Підключення учнів до училищної освітньої платформи в повному обсязі (100%) відбулось в наступних групах:

І курс

10-10а (майстри в/н Оленець А.С., Дєєв М.В., кл./кер. Бережна О.І.)

20-20а (майстри в/н Мартова С.В., Галич Н.А.)

25-25а (майстри в/н Тарасенко К.С., Ткаченко О.П., кл./кер. Веретеніна А.А.)

34-34а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І.)

37-37а (майстер в/н Гонтар С.В.)

39-39а (майстри в/н Крук В.М., Данчевська А.І., кл./кер. Крук В.М.)

41-41а (майстри в/н Боднар І.Д., Баклажкова А.І., кл./кер. Боднар І.Д.)

ІІ курс

11-11а (майстри в/н Мартова С.В., Галич Н.А.)

28-28а (майстри в/н Тарасенко К.С., Ткаченко О.П., кл./кер. Ківа С.С.)

ІV курс

29-29а (майстри в/н Коваль Ю. Б., Купрікова В.Г.)

31-31а (майстри в/н Коваль Ю. Б., Купрікова В.Г.)

Підключення до освітньої платформи училища здобувачів освіти за програмами навчання склала:

На базі 9-ти класів – 79%

На базі 11-ти класів – 67%

Показники майже прямо пропорційний показнику вимушеної зміни місця проживання (68 % та 57 % відповідно).

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:

 • У порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок – зменшилась на 9 осіб і налічує 6 здобувачів освіти (менше 1%), а саме:
 • в групі 38-38а – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією виїхав за кордон;
 • в групі 3-3а – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях;
 • в групі 5-5а – 2 здобувача освіти, за попередньою інформацією знаходяться в районах ведення активних бойових дій (м. Оріхів та м. Пологи) та 2 здобувача освіти в м. Запоріжжя, з якими продовжується робота зі встановлення зв’язку.

 Організація освітнього процесу:

 • проведена онлайн-нарада в Zoom Meeting з педагогічними працівниками (60 учасників), на якій було розглянуті питання щодо успішного закінчення 2021-2022 навчального року відповідно до рекомендацій МОН України;
 • надано консультації педагогічним працівникам з питань організації освітнього процесу, вичитки годин, залучення здобувачів освіти до навчання, атестації;
 • унормовано передачу годин педагогічного навантаження між педагогами у квітні (наказ від 06.04.2022 №21-од/з); викладачами училища за звітний тиждень вичитано 591 години педагогічного навантаження відповідно до затвердженого розкладу занять;
 • складено графік проходження виробничої практики у дистанційному режимі 4 груп (110 здобувачів освіти);
 • визначено дати проведення захисту випускних груп: 13 квітня (група 2-2а) та 15 квітня (група 9-9а);
 • оформлено замовлення на виготовлення 138 свідоцтв про повну загальну середню освіту та додатків до них (групи 29-29а, 30-30а, 31-31а, 32-32а та 4-4а);
 • замовлено 46 дипломів кваліфікованого робітника за професіями «Кравець», «Кравець. Закрійник»; 9 свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професіями «Кравець», «Кравець. Закрійник» в базі ЄДЕБО.

 Методичне забезпечення освітнього процесу

 • розроблена форма обліку навчальної роботи для моніторингу педагогічної діяльності майстрів виробничого навчання;
 • впродовж тижня з 04 по 08 квітня методистами училища здійснено моніторинг проведення майстрами в/н дистанційного виробничого навчання і практики, проведено аналіз недоліків, сформовано висновки;
 • доопрацьовано критерії оцінювання якості проведення виробничого навчання і практики;
 • відкориговані критерії оцінки діяльності майстрів за ведення другої підгрупи в умовах воєнного стану та дистанційної форми освіти;
 • здійснено оперативне консультування педпрацівників щодо особливостей організації освітнього процесу і підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану;
 • опубліковано 4 статті в новинах сайту училища та соціальній мережі Facebook;
 • підготовлено дані щодо комплектування фонду публікацій за І квартал 2022 року для надання до НМЦ ПТО за Google-формою;
 • 08 квітня 2022 року успішно атестовано викладачів Андрющенко С.В., Кукол О.О., Хмуру Н.О. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Стан виховної роботи:

 • 04 квітня в Zoom Meeting проведено онлайн-нараду з педагогічними працівниками (67 учасників) щодо профорієнтаційної роботи та вступної кампанії у 2022 році;
 • запропоновано до ознайомлення методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»;
 • проведено 3 онлайн-зустрічі зі здобувачами освіти з питань психологічної підтримки (07-08 квітня – 32 учні);- 4 психологічні консультації учасникам освітнього процесу (05, 07, 08 квітня – 4 учня);
 • проведено облік індивідуальних карток соціально-педагогічного супроводу учнів пільгових категорій (40 учнів);
 • 3 здобувача освіти у зв’язку з повноліттям внесені до списку учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на повне державне забезпечення (групи 37-37а, 39-39а, 23-23а);
 • надані списки щодо компенсації на продукти харчування 35 здобувачам освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • голова учнівського самоврядування 05 квітня провела Zoom-конференцію (18 учасників) зі старостами навчальних груп щодо залучення учнів до проведення виховних заходів патріотичного напряму;
 • завідувачем бібліотеки проводиться інформування про визначні дати, корисні посилання на електронну літературу (щоденно) та надається індивідуальна допомога з питань самоосвіти педпрацівникам (2 викладача, 4 майстра в/н).

Гуртожиток:

 • Допомога переселенцям – один із пріоритетних напрямків діяльності волонтерського руху училища. Так, в гуртожитку навчального закладу в умовах воєнного стану продовжують активно дбати про внутрішньо переміщених осіб із Василівки, Гуляйполя, Поліг і Маріуполя. Зокрема, під керівництвом заступника директора з виробничої роботи Сергія Кривоноса працівники гуртожитку дбають про безпеку й гідні умови проживання біженців:
 • завідувач гуртожитку Уманська В.М., чергові гуртожитку Бородіна Л.М., Гаркуша Л.Г., Шляхова Н.В, Евальд Д.Д., Моісей О.В. здійснюють реєстрацію та розселення людей, контролюють харчування, організовують суботники щодо благоустрою прилеглої території;
 • машиніст з прання Стовбінська О.М. забезпечує свіжою постільною білизною, організовує прання одягу та інших речей;
 • прибиральниця Євтєєва О.М., двірник Мамонова О.М. створюють чистоту та затишок у приміщеннях гуртожитку та прилеглої території,
 • лікар Каткевич Г.В. щоденно проводить моніторинг стану здоров’я біженців, надає необхідну медичну допомогу; вихователі Грицаєнко Л.Л., Крисько Н.В. допомагають при тимчасовому заселенні та виселенні людей, вислуховують та підбадьорюють мешканців гуртожитку, виконують окремі доручення керівництва.
 • майстри в/н Дєєв М.В., Тарасенко К.С., Бородіна Л.А., викладач Іванюха О.О. надають перукарські та манікюрні послуги для переселенців.

Пишаємося вами, вашою невтомною працею, небайдужістю, прагненням допомогти тим, хто цього потребує!

 Фінансове забезпечення:

 • працівникам училища нараховано та виплачено заробітну плату за першу половину квітня;
 • складено та здано квартальну та місячну звітність до органів казначейства, податкової, статистики, фонду соціального страхування та МОН;
 • зареєстровано фінансові зобов’язання за:
 • послуги з водопостачання та водовідведення за березень,
 • послуги зв’язку та інтернет.

Тримаймось, колеги! Бережіть себе й не втрачайте наснаги!

Долучаємось до допомоги, крок за кроком до Перемоги!

Всі, як одна команда!

Слава Українським Воїнам!

Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА 08.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Наперекір жорстоким воєнним наступам рф наш навчальний заклад продовжує свою роботу і надає освітні послуги всім здобувачам виключно у дистанційному форматі з використанням освітньої платформи училища GSuite for Education та ресурсів, рекомендованих МОН України. Саме тому нам важливо підтримувати всіх учасників освітнього процесу, своєчасно інформувати про планування діяльності, розклад занять, алгоритм дій в умовах воєнного стану, а також рекомендувати корисні посилання та керуватися рекомендаціями МОН щодо закінчення навчального року для закладів професійної освіти від 07.04.2022 року.

Станом на 08.04.2022 року ми маємо наступні показники:

Контингент здобувачів освіти та їх місцезнаходження:

 • порівнюючи тижневі дані щодо місцезнаходження 930 здобувачів освіти, спостерігається, що чисельність учнів, які перебувають:
 • в Запоріжжі та Запорізькій області збільшилась на 10 осіб і складає 595 осіб (64%),
 • на території інших областей України – зменшилась на 5 осіб в складає 128 осіб (14%),
 • за межами території України – збільшилась на 4 особи і складає 200 осіб (21%);
 • відраховано 1 здобувача освіти у зв`язку з працевлаштуванням (гр.5-5а).

Залучення до дистанційного навчання здобувачів освіти:

 • чисельність охоплених освітнім процесом учнів порівняно з минулим тижнем збільшилась на 12% і складає 92,6% (862 здобувача освіти), з них:
 • з використанням училищної освітньої платформи GSuite for Education – показник збільшився на 2% та складає 75% (695 здобувачів освіти),
 • з використанням мобільних месенджерів – показник зберігся на тому ж рівні 18% (167 здобувачів освіти).
 • не мали постійної технічної можливості долучитись до освітнього процесу – показник зменшився менш ніж на 1% і складає 7% (60 здобувачів освіти)
 • 1 здобувач освіти вступив до територіальної оборони

Відсутній зв’язок зі здобувачами освіти:

 • у порівнянні з минулим тижнем чисельність здобувачів освіти, з якими був відсутній зв’язок – зменшилась на 9 осіб і налічує 6 здобувачів освіти (менше 1%), а саме:
 • в групі 38-38а – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією виїхав за кордон,
 • в групі 3-3а – 1 здобувач освіти, що за попередньою інформацією знаходиться на тимчасово окупованих територіях,
 • в групі 5-5а – 2 здобувача освіти, за попередньою інформацією знаходяться в районах ведення активних бойових дій (м. Оріхів та м. Пологи) та 2 здобувача освіти в м. Запоріжжя, з якими продовжується робота зі встановлення зв’язку.

Кадрове забезпечення:

 • всього трудовий колектив налічує 145 працівників, з них 87 педагогічні, 58 -адміністративний та технічний персонал;
 • місце проживання (перебування) працівників училища станом на 08 квітня:
 • за межами області перебувають 10 працівників,
 • за кордоном – 22 працівника;
 • на підставі поданих заяв за звітний тиждень було надано основні відпустки (3 працівника), відпустки без збереження заробітної плати (3 працівника), декретна відпустка (1 працівник).

Відповідно до вищезазначених рекомендацій перед колективом стають ЗАВДАННЯ:

 • скласти заходи щодо організації закінчення 2021/2022 навчального року;
 • теоретичний блок організувати дистанційно;
 • обрати найбільш зручний варіант організації практичного блоку учням 1-2 курсів;
 • визначити варіанти зарахування практики випускників;
 • організувати методичну підтримку для сприяння успішному виконанню поставлених завдань;
 • проводити роз’яснювальну роботу щодо алгоритму дій педагогічних працівників в складних умовах воєнного стану;
 • забезпечити надання психосоціальної та емоційної підтримки учасникам освітнього процесу в умовах війни;
 • забезпечити фінансування захищених статей навчального закладу;
 • створити дійову систему професійної орієнтації, спрямовану на мотивацію молоді до оволодіння професіями училища.

Розумію, що сьогодні ми всі хотіли б отримати одну і ту ж «благу вість», але для того, ми маємо багато і багато працювати – для освітнього фронту, для Перемоги!

Всі, як один! Тримаймось, колеги!

Слава Українським Воїнам!

Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 04.04.2022

Шановні колеги, здобувачі освіти! 

Запорізьке вище професійне училище моди і стилю як заклад професійної освіти продовжує функціонувати в умовах правового режиму воєнного стану за всіма напрямками своєї діяльності та реалізовувати ті головні завдання, які були обрані і затверджені нами на початку 2021-2022 навчального року.

Інформуємо вас про наступне:

Освітній процес:

 • з 30 березня 2022 року відновлено освітній процес за всіма видами підготовок за дистанційною формою навчання з використанням доступних технічних можливостей та з урахуванням безпекової ситуації;
 • виконання освітніх (навчальних) програм забезпечуватимуся через ущільнення навчального матеріалу, організацію самостійної роботи учнів, додаткових консультацій педагогів;
 • внесено відповідні зміни до графіку освітнього процесу, термінів та форм вихідного контролю за результатами навчання здобувачів освіти
 • складено та затверджено:
 • розклад занять професійно-теоретичних предметів та предметів загальної середньої освіти, 
 • розклад занять з виробничого навчання, 
 • графік проходження виробничої практики, 
 • графік проведення перевірних робіт з виробничого навчання;
 • проведено онлайн-нараду з педагогічними працівниками щодо особливостей дистанційного навчання в умовах воєнного стану;
 • розроблено форму звіту майстрів виробничого навчання / класних керівників щодо способу комунікації зі здобувачами освіти;
 • визначено обсяги педагогічного навантаження. 

Щодо підсумкового оцінювання.

Оцінювання (підсумкове) результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватися у разі потреби з використанням дистанційних технологій. 

Нагадую, складання ДПА цього року скасовано!

Контингент здобувачів освіти:

 • організовано оперативний облік місця знаходження, відвідування занять здобувачів освіти: з 930 здобувачів освіти за межами Запорізької області перебувають 134 учня, за кордоном – 196;
 • до дистанційного навчання з 30 березня 2022 року приступили 746 здобувачів освіти (80%);
 • втрат контингенту за період воєнного стану не було.

Акцентую Вашу увагу, що в умовах воєнного стану важливо забезпечити права здобувачів освіти та надати їм можливість здобути професійну (професійно-технічну) освіту, перевести їх (в установленому порядку) на наступний курс, видати документ про освіту державного зразка або довідку оцінок з навчальних предметів.

Особливості проведення занять в умовах воєнного стану:

 • на час повітряної тривоги за місцем знаходження викладача або здобувача (ів) освіти, заняття припиняються; після відміни повітряної тривоги заняття продовжуються за розкладом;
 • ураховуючи, що в умовах воєнного часу інтернет може працювати нестабільно, дистанційне навчання педпрацівники можуть здійснювати в синхронному й асинхронному режимах з використанням:
 • освітньої платформи училища GSuite for Education,
 • електронних освітніх платформ, рекомендованих МОН України,
 • комунікаційних онлайн сервісів та інструментів (Zoom, Skype, Team, базові сервіси Google: Gmail, Календар, Meet, Jamboard, Chat, Hangouts, YouTube та інші),
 • месенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp тощо),
 • телефонного зв’язку.

Методичне забезпечення освітнього процесу

 • забезпечується моніторинг сайтів МОН України, закладів післядипломної педагогічної освіти, вищої освіти, науково-методичних центрів (кабінетів) з метою використання корисних ресурсів для розвитку самоосвіти педагогічних працівників;
 • надається методична допомога педагогічним працівникам в розробці електронних методичних матеріалів;
 • проводиться моніторинг ведення педагогічними працівниками занять, виконання організаційно-педагогічної та методичної роботи;
 • забезпечується оперативне консультування учасників освітнього процесу щодо особливостей організації освітнього процесу в умовах воєнного стану;
 • підготовлено документи для атестації ІІІ рівня викладачів Андрющенко С.В., Кукол О.О., Хмури Н.О. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», що відбудеться 08 квітня 2022 року.

Кадрове забезпечення:

 • за час воєнного стану 15% працівників були вимушені разом зі своїми сім’ями змінити своє місце проживання (перебування):  за межами області перебувають 9 працівників, за кордоном – 22 працівника;
 • з 30 березня 2022 року запроваджено дистанційну роботу для 85 працівників; 59 осіб працюють у звичайному режимі, 1 працівник проходить військову службу;
 • відповідно до поданих заяв було надано основні відпустки (11 працівників) та відпустки без збереження заробітної плати (6 працівників);
 • допущено до роботи 2 працівника, які були відсторонені через відсутність профілактичного щеплення проти COVID-19;
 • звільнений за власним бажанням 1 працівник.

Волонтерська діяльність:

 • педагогічними працівниками відділення дизайну одягу (Бєлич Т.О., Гарбузова В.М., Джеланова Н.І., Шабанова О.С., Волобуєва Т.Ф., Бондаренко О.А.) було пошито 2 266 одиниць виробів військової амуніції та одягу для військовослужбовців та тероборонівців;
 • навчальний заклад отримав подяку військової частини А7363 за пошиття військового обмундирування;
 • в гуртожитку училища створено всі належні умови для проживання та харчування 80 біженців та 3 дітей, які були евакуйовані з населених пунктів Запорізької та Донецької областей;
 • педагогічними працівниками відділення перукарського мистецтва надаються перукарські послуги для внутрішньо переміщених осіб: Дєєв М.В., Тарасенко К.С. – в гуртожитку закладу; Іванюха О.О., Бородіна Л.А. – в профілакторії Метінвесту.

Фінансове забезпечення:

 • працівникам училища у березні місяці у повному обсязі виплачена заробітна плата і стипендія, заплановано фінансування виплат на квітень 2022 року; 
 • проведено поточні розрахунки за комунальні послуги та енергоносії;
 • запланована здача квартальних фінансових та бухгалтерських звітів до казначейства.

Крім того, звертаюсь до психолога, соціального педагога, вихователів, класних керівників, інших педагогічних працівників звернути особливу увагу на необхідність підтримки здобувачів освіти та педагогів, користуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, та створити прості рекомендації з порадами для учасників освітнього процесу.

Адміністрація училища працює щоденно і цілодобово перебуває на зв’язку!

Я вдячна Вам, шановні педагоги, учні, батьки за відданість своїй справі! Працюємо, тримаємось на нашому освітянському фронті! Переможемо! 

Ми – сильні! Слава Україні!

З повагою, Ліна КОРОТКОВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З 30 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

Шановні здобувачі освіти, батьки, працівники училища!

Відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 29.03.2022 №162 «Про організацію освітнього процесу»

освітній процес в училищі з 30 березня 2022 року поновлюється та здійснюватиметься у 

ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

відповідно до затвердженого розкладу з використанням доступних технічних можливостей та з урахуванням безпекової ситуації 

Прошу всіх педагогічних працівників проявити максимум витримки і відповідальності, бути коректними та натхненно виконувати свою справу задля мирного майбутнього нашої країни!

Тримаємось!

Ми – сильні!

Ми – Україна!

З повагою, Ліна Короткова, директор

ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА 26.03.2022

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Керівництво навчального закладу разом з вами продовжує працювати у правовому режимі воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Законів України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та від 15.03.2022 »№ 2116-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайних ситуацій або надзвичайного стану».

Інформуємо вас про наступне:

 • Запланована атестація педагогічних працівників переноситься на 1 рік (наказ директора ДНЗ «Запорізьке ВПУМС» від 22.03.2022 №14-од/з «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році»).
 • Вжито всіх необхідних заходів для збереження навчально-матеріальної бази навчального закладу.
 • В гуртожитку училища надається необхідна допомога переселеним громадянам щодо їх розміщення, харчування, обслуговування нашими майстрами перукарської та манікюрної справи та ін.
 • Виконуються волонтерські замовлення щодо виготовлення одягу для ЗСУ на базі швейних майстерень навчального закладу.
 • Запроваджено організаційні та методичні заходи щодо підготовки до проведення дистанційного навчання, випуску навчальних груп та ін.
 • Розробляються заходи щодо вступної кампанії 2022 року.
 • Проводиться щоденний моніторинг складу учасників освітнього процесу.
 • Своєчасно виплачується заробітна плата, стипендія та інші виплати всім робітникам і здобувачам освіти відповідно до чинного законодавства.

Нагадую, що освітній процес призупинено, але ми з вами працюємо і продовжуємо виконувати свої завдання:

1. Приймаємо оперативні рішення відповідно до ситуації.

2. Виконуємо свої посадові обов’язки, тримаємо зв’язок з керівництвом, своєю активною професійною діяльністю запобігаємо хаосу і паніці.

3. Відповідально й оперативно звітуємо кожного дня про стан складу здобувачів освіти відповідно до затвердженої форми.

4. Готуємось бути на зв’язку для швидкого реагування і надання актуальної інформації щодо готовності проводити дистанційне навчання, ПКА, ДКА.

5. Бережемо себе, свої родини; поважаємо своїх колег, здобувачів освіти, кожну людину і нашу Україну!

Завжди з вами на зв’язку!

З повагою, Ліна Короткова.

Останні новини

Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу

Шановні працівники, здобувачі освіти…

Дитяче онлайн-радіо «ПАЛЯНИЦЯ» https://palianitcia.radio12345.com/

Дуже приємно чути голоси наших дітей.…

Щиро дякую!

Українці звикли добром відповідати…

Як боротися з надмірним хвилюванням

Хвилювання — це передусім нервовий…

Як підліткам самостійно убезпечити себе під час воєнних дій

Фонд Народонаселення ООН в Україні…

«Вчитись просто»

Освітня платформа «Вчитись просто»…

Перша психологічна допомога. Алгоритм дій

Для педагогічних працівників, психологів…

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК І САМОРОЗВИТКУ

В Україні триває воєнний стан у зв’язку…

Перелік професій:

Оберіть професію мрії

Зроби перший крок для втілення своєї мрії в реальність – обери професію мрії. Малюючи картину свого майбутнього життя, уяви собі не тільки свою майбутню професію, але й соціальний статус та кар’єру.

Мрія надає нам бажання жити та творити. Але мрія – це тільки напрямок, в якому треба рухатися, долаючи не легкий шлях. Проте не турбуйтеся, мрію можна досягти, якщо її перетворити на мету. Адже мета – це конкретне бажання з емоцією, надихаючою на її досягнення. Одже, перетворіть свою мрію на мету – оберіть професію та станьте затребуваним спеціалістом!

Будьте в курсі наших новин