Педагогіка

Автор: Фіцула М.М.
Год издания: 2009
Страниц: 560
У навчальному посібнику розкрито загальні засади педа­гогіки, теорії навчання й виховання, основи школознавства з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, досвіду розбудови та особливостей реформування ук­раїнської школи. Подано матеріал з історії виховання, шко­ли і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогіч­ної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення. Видання містить запитання, короткий термінологічний словник, що дасть змогу глибше осмислити навчальний ма­теріал.Для студентів вищих навчальних закладів.

Читать книгу он-лайн
Скачать книгу