Інститут професійної освіти НАПН України

Основними напрямами співпраці є: проведення експериментальних досліджень; підготовка й видання наукової та навчально-методичної продукції; підвищення кваліфікації педагогів; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; проведення наукової експертизи проєктів законодавчих актів, нормативно-правових документів, освітніх інновацій, програм, навчально-методичної літератури в галузі професійної освіти і навчання тощо.