Підсумкове засідання атестаційної комісії

Професійна кар’єра є важливою складовою життєвої стратегії кожного педагогічного працівника училища, яка ґрунтується на професійному й особистісному зростанні, безперервній самоосвіті і самовдосконаленні. Успішне просування педагогічних працівниківвосвітній діяльностіпов’язане з наполегливою працею, досягненням реальних результатів у навчально-виробничій роботі, суспільним визнанням, заслуженими нагородами, пошаною вихованців.

З метою стимулювання цілеспрямованого підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи в училищі організовуютьсязаходи з атестації педагогічних кадрів. 15 березня в Запорізькому вищому професійному училищі моди і стилю відбулось підсумкове засідання атестаційної комісії, під час якого було розглянуто результатидіяльності 17-ти педагогічних працівниківза міжатестаційний період.

Головою атестаційної комісії, директором училища Коротковою Ліною Ігорівною та іншими членами комісії було зазначено, що відповідно до наданих результатів освітньої діяльності, всі педагогічні працівники відзначились фаховою та педагогічною майстерністю, зростанням цифрової грамотності, підвищенням рівня інформаційної та методичної компетентності (особливо під час карантинних обмежень), значними здобутками у видавничій справі та розповсюдженні позитивного педагогічного досвіду на електронних освітніх платформах, використанням сучасних інформаційних засобів для професійної орієнтації молоді, високим рівнем виховної роботи.

Відповідно дорезультатів діяльності педагогічних працівників за міжатестаційний періодатестаційною комісією училища було прийнято наступне рішення:

1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» викладачам Бокші Я.І., Луцівій Т.В.

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» викладачу Хропач Н.Л.

3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про присвоєння:

  • кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» викладачам Бережній О.І., Волковій Г.В., Іванюсі О.О.;
  • педагогічного звання «старший викладач» викладачу Катруші В.А.;
  • педагогічного звання «викладач-методист» викладачу РожковійН.С.
  • педагогічного звання«майстер виробничого навчання I категорії» майстрам виробничого навчання Коваль Ю.Б., Михайловій І.А.;
  • педагогічного звання «майстер виробничого навчання II категорії» майстру виробничого навчання Шабановій О.С.

4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня щодо відповідності раніше присвоєним:

  • кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – викладачам Катруші В.А., Рожковій Н.С., Ківі С.С.;
  • педагогічному званню «старший викладач»- викладачу Ківі С.С.

5. Встановити майстрам виробничого навчання підвищених тарифних розрядів: Федорченко С.В. – 14,Бородіній Л.А., Єфимович А.О. 13, Піддубній Г.С. -12.

6. Вважати атестованим на відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду -майстра виробничого навчання Бабанцеву Т.П.

Отже, атестація для педагогічного працівника – це важливий етап його професійного життя, точка опори для подальших здобутків і звершень на педагогічній ниві. Бажаємо їм творчих злетів, професійних успіхів та постійного самовдосконалення!